Fer servir la app de Contactes

La app de Contactes no està habilitada per defecte en Nextcloud latest i cal instal·lar-la per separat des de la nostra App Store.

La app de Contactes de Nextcloud és similar a altres aplicacions de contactes mòbil, però amb més funcionalitat. Repassem les funcionalitats bàsiques que us ajudaran a mantindre la vostra llibreta d’adreces en l’aplicació.

A sota, aprendreu a afegir contactes, editar o treure contactes, pujar una foto de contacte i gestionar les vostres llibretes d’adreces de la app de Contactes.

Afegir contactes

When you first access the Contacts app, an empty default address book becomes available:

../../_images/contacts_empty.png

Llibreta d’adreces per defecte (buida)

Per afegir contactes a la vostra llibreta d’adreces, podeu fer servir un dels mètodes següents:

 • Importar contactes fent servir un arxiu Virtual Contact File (VCF/Vcard)

 • Afegir contactes manualment

La manera més ràpida d’afegir un contacte és fer servir un arxiu Virtual Contact File (VCF/Vcard)

Importar contactes virtuals

Per importar contactes fent servir un arxiu VCF/Vcard:

 1. Find «Settings» at the bottom of the left sidebar, next to the gear button:

  Contact settings gear button
 2. Click the gear button. The Contacts app «Import» button will appear:

  Contacts Upload Field

Nota

La app de Contactes només suporta les versions de vCards 3.0 i 4.0.

 1. Cliqueu el botó de «Importar» i pugeu el vostre arxiu VCF/Vcard.

Quan la importació s’haja completat, veureu el vostre contacte nou en la llibreta d’adreces.

Afegir contactes manualment

Si no podeu importar contactes virtuals, la app de Contactes us permet afegir contactes manualment.

Per crear un nou contacte:

 1. Cliqueu el botó de + Nou contacte.

  An empty new contact configuration opens in the Application View field:

../../_images/contact_new.png
 1. Especifiqueu la informació del nou contacte. Els canvis que feu es desaran a l’instant.

Editar o suprimir informació de contacte

La app de Contacates us permet editar o suprimir informació de contactes.

Per editar o suprimir informació de contacte:

 1. Navegueu al contacte específic que vulgueu modificar.

 2. Seleccioneu la informació en el camp que voleu editar o suprimir.

 3. Feu les modificacions o cliqueu en la paperera.

Els canvis o supressions que feu sobre qualsevol informació de contacte s’implementen a l’instant.

Imatge de contacte

Per afegir una imatge als vostres contactes nous, cliqueu en el botó de pujada:

Contact picture (upload button)

Una vegada seleccionada la imatge de contacte, es veurà així:

Contact picture (set)

Si voleu pujar-ne una nova, suprimir-la, veure-la a mida màxima o baixar-la, cliqueu sobre la imatge del contacte i apareixeran les següents opcions:

../../_images/contact_picture_options.png

Afegir i administrar llibretes d’adreces

Clicking on the «Settings» (gear) button at the bottom of the left sidebar provides access to Contacts app settings. This field shows all available address books, certain options for each address book, and enables you to create new address books, simply by specifying an address books name:

Add address book in the contacts settings

En la configuració de Contactes també podeu compartir, exportar, i suprimir llibretes d’adreces. Aquí trobareu les URLs de CardDAV.

Vegeu Groupware per més detalls sobre sincronitzar les vostres llibretes d’adreces amb iOS, macOS, Thunderbird i altres clients de CardDAV.