Korzystanie z aplikacji Calendar (Kalendarz)

Informacja

Aplikacja Calendar (Kalendarz) nie jest domyślnie włączona i należy ją zainstalować niezależnie od naszego App Store. Poproś o to swojego administratora.

Aplikacja Nextcloud Calendar (Kalendarz) działa podobnie, jak inne aplikacje kalendarza, z którymi możesz synchronizować kalendarze i wydarzenia Nextcloud.

Gdy po raz pierwszy uzyskasz dostęp do aplikacji Calendar (Kalendarz), zostanie wstępnie wygenerowany domyślny pierwszy kalendarz:

../../_images/calendar_application.png

Zarządzanie kalendarzami

Import kalendarza

Jeśli chcesz przenieść swój kalendarz i powiązane z nim wydarzenia do instancji Nextcloud, najlepszym sposobem na to jest importowanie:

../../_images/calendar_settings.png
 1. Kliknij ikonę ustawień oznaczoną jako Ustawienia i import w lewym dolnym rogu.

 2. Po kliknięciu Importuj kalendarz możesz wybrać jeden lub więcej plików kalendarza z urządzenia lokalnego do przesłania.

 3. Przesyłanie może zająć trochę czasu i zależy od wielkości importowanego kalendarza.

Informacja

Aplikacja Nextcloud Calendar (Kalendarz) obsługuje tylko pliki .ics zgodne z iCalendar, zdefiniowane w dokumencie RFC 5545.

Utworzenie nowego kalendarza

Jeśli planujesz skonfigurować nowy kalendarz bez przenoszenia starych danych z poprzedniego kalendarza, utworzenie nowego kalendarza jest właściwą drogą:

../../_images/calendar_create.gif
 1. Kliknij + Nowy kalendarz na lewym pasku bocznym.

 2. Wpisz nazwę nowego kalendarza, np. „Praca”, „Dom” lub „Studia”.

 3. Po kliknięciu znacznika wyboru zostanie utworzony nowy kalendarz, który można zsynchronizować na wszystkich urządzeniach, wypełnić nowymi wydarzeniami i udostępnić znajomym i współpracownikom.

Edycja, pobieranie lub usuwanie kalendarza

Czasami możesz chcieć zmienić kolor lub całą nazwę poprzedniego zaimportowanego lub utworzonego kalendarza. Możesz również wyeksportować go na lokalny dysk twardy lub usunąć na zawsze:

Informacja

Pamiętaj, że usunięcie kalendarza jest nieodwracalnym działaniem. Po usunięciu nie ma możliwości przywrócenia kalendarza, chyba że masz lokalną kopię zapasową.

../../_images/calendar_dropdown.png
 1. Kliknij menu z trzema kropkami odpowiedniego kalendarza.

../../_images/calendar_editing.png
 1. Kliknij Edytuj nazwę, Edytuj kolor, Pobierz lub Usuń:

Udostępnianie kalendarzy

Możesz udostępniać swój kalendarz innym użytkownikom lub grupom. Kalendarze mogą być udostępniane z prawem do zapisu lub tylko do odczytu. Udostępniając kalendarz z prawem do zapisu, użytkownicy, którym udostępniono kalendarz, będą mogli tworzyć nowe wydarzenia w kalendarzu, a także edytować i usuwać istniejące.

Informacja

Obecnie udostępnianie kalendarzy nie można zaakceptować ani odrzucić. Jeśli nie chcesz mieć kalendarza, który ktoś Ci udostępnił, możesz kliknąć menu z trzema kropkami obok kalendarza na liście kalendarzy i kliknąć „Nie udostępniaj mi”.

Publikowanie kalendarza

Kalendarze można publikować za pośrednictwem linku publicznego, aby były widoczne (tylko do odczytu) dla użytkowników zewnętrznych. Możesz utworzyć link publiczny, otwierając menu udostępniania kalendarza i klikając + obok Udostępnij link. Po utworzeniu możesz skopiować link publiczny do schowka lub wysłać go e-mailem.

Możliwe jest również skopiowanie kodu osadzania, klikając opcję Kopiuj kod osadzania, który zapewnia element iframe HTML do osadzenia kalendarza na stronach publicznych.

Wiele kalendarzy można udostępniać razem, dodając ich unikalne tokeny na końcu linku do umieszczania. Poszczególne tokeny można znaleźć na końcu linku publicznego każdego kalendarza. Pełny adres będzie wyglądał następująco: https://chmura.przyklad.com/index.php/apps/calendar/embed/<token1>-<token2>-<token3>.

Aby zmienić domyślny widok lub datę osadzonego kalendarza, musisz podać adres URL, który wygląda tak https://cloud.example.com/index.php/apps/calendar/embed/<token>/<view>/<date>. W tym adresie URL musisz zastąpić następujące zmienne:

 • <token> z tokenem kalendarza.

 • <view> z jednych na month, week, day, listMonth, listWeek, listDay. Domyślny widok to month, a zwykle używana lista to listMonth.

 • <date> z now lub dowolną datę w następującym formacie <year>-<month>-<day> (e.g. 2019-12-28).

Na stronie publicznej użytkownicy mogą uzyskać link subskrypcji kalendarza i bezpośrednio pobrać cały kalendarz.

Subskrypcja kalendarza

Możesz subskrybować kalendarze iCal bezpośrednio w swoim Nextcloud. Wspierając ten kompatybilny standard (RFC 5545), sprawiliśmy, że kalendarz Nextcloud jest kompatybilny z Google Calendar, Apple iCloud i wieloma innymi serwerami kalendarzy, z którymi możesz wymieniać swoje kalendarze, w tym linki subskrypcji z kalendarza opublikowanego w innych instancjach Nextcloud, jak opisano powyżej.

 1. Kliknij + Nowa subskrypcja na lewym pasku bocznym.

 2. Wpisz lub wklej link do kalendarza udostępnionego, który chcesz subskrybować.

Gotowe. Twoje subskrypcje kalendarza będą regularnie aktualizowane.

Informacja

Subskrypcje są domyślnie odświeżane co tydzień. Twój administrator może zmienić to ustawienie.

Zarządzanie wydarzeniami

Utworzenie nowego wydarzenia

Wydarzenia można tworzyć, klikając obszar, w którym zaplanowano wydarzenie. W widoku dziennym i tygodniowym kalendarza wystarczy kliknąć, przeciągnąć i pozostawić kursor nad obszarem, w którym odbywa się wydarzenie:

../../_images/calendar_new-event_week.gif

Widok miesiąca wymaga tylko jednego kliknięcia w obszar określonego dnia:

../../_images/calendar_new-event_month.gif

Następnie możesz wpisać nazwę wydarzenia (np. Spotkanie z Łukaszem), wybrać kalendarz, w którym chcesz wybrać wydarzenie (np. Osobiste, Praca) sprawdzić i sprecyzować przedział czasu lub ustawić wydarzenie jako całodniowe.

Jeśli chcesz edytować zaawansowane szczegóły, takie jak Lokalizacja, Opis, Uczestnicy, Przypomnienia lub ustawić wydarzenie jako wydarzenie cykliczne, kliknij przycisk Więcej, aby otworzyć zaawansowany edytor paska bocznego.

Informacja

Jeśli zawsze chcesz otwierać zaawansowany edytor paska bocznego zamiast prostego wyskakującego okienka edytora zdarzeń, możesz odznaczyć opcję Włącz uproszczony edytor w Ustawieniach i imporcie aplikacji.

Kliknięcie przycisku Zapisz ostatecznie utworzy wydarzenie.

Edytowanie lub usuwanie wydarzenia

Jeśli chcesz edytować lub usunąć określone wydarzenie, wystarczy je kliknąć. Po tym będziesz mógł ponownie ustawić wszystkie szczegóły wydarzenia i otworzyć zaawansowany edytor paska bocznego, klikając Więcej.

Kliknięcie przycisku Aktualizuj zaktualizuje wydarzenie. Aby anulować zmiany, kliknij ikonę zamykania w prawym górnym rogu wyskakującego okienka lub edytora paska bocznego.

Jeśli otworzysz widok paska bocznego i klikniesz menu z trzema kropkami obok nazwy wydarzenia, masz możliwość wyeksportowania wydarzenia do pliku .ics lub usunięcia go z kalendarza:

../../_images/calendar_event_menu.png

Zapraszanie uczestników na wydarzenie

Możesz dodać uczestników do wydarzenia, aby poinformować ich o zaproszeniu. Otrzymają e-mail z potwierdzeniem, w którym będą mogli potwierdzić lub anulować swój udział w wydarzeniu. Uczestnikami mogą być inni użytkownicy Twoich instancji Nextcloud z kontaktów z Twoich książek adresowych i bezpośrednich adresów e-mail. Możesz również zmienić poziom uczestnictwa na uczestników lub wyłączyć potwierdzenie e-mail dla określonego uczestnika:

../../_images/calendar_event_invitation_level.png

Wskazówka

Dodając innych użytkowników Nextcloud jako uczestników wydarzenia, możesz uzyskać dostęp do ich informacji o FreeBusy, jeśli są one dostępne, co pomoże Tobie określić, kiedy jest najlepszy przedział czasowy dla Twojego wydarzenia.

Uwaga

Tylko właściciel kalendarza może wysyłać zaproszenia, użytkownicy korzystający z kalendarza udostępnionego nie w stanie tego zrobić, niezależnie od tego, czy mają dostęp do zapisu w kalendarzu wydarzenia, czy nie.

Konfiguracja przypomnień

Możesz ustawić przypomnienia, które mają być powiadamiane przed wydarzeniem. Obecnie obsługiwane metody powiadamiania to:

 • Powiadomienia e-mailem

 • Powiadomienia Nextcloud

Możesz ustawić przypomnienia w czasie związanym z wydarzeniem lub w określonym dniu:

../../_images/calendar_event_reminders.png

Informacja

Tylko właściciel kalendarza i osoby lub grupy, którym udostępniono kalendarz z prawem do zapisu, otrzymają powiadomienia. Jeśli nie otrzymujesz żadnych powiadomień, ale uważasz, że powinieneś, najwidoczniej Twój administrator mógł wyłączyć to dla Twojego serwera.

Informacja

Jeśli synchronizujesz kalendarz z urządzeniami przenośnymi lub innymi klientami, mogą się również pojawiać na nich powiadomienia.

Dodawanie opcji cyklicznych

Wydarzenie można ustawić jako „cykliczne”, aby mogło się wydarzyć codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co roku. Można dodać szczegółowe reguły, aby określić, w którym dniu tygodnia ma miejsce wydarzenie, lub bardziej złożone reguły, takie jak każda czwarta środa każdego miesiąca.

Możesz także stwierdzić, kiedy cykl się kończy:

../../_images/calendar_event_repeat.png

Kalendarz urodzinowy

Kalendarz urodzinowy to automatycznie generowany kalendarz, który bezpośrednio pobierze daty urodzin z Twoich kontaktów. Jedynym sposobem edycji tego kalendarza jest wypełnienie daty urodzin w kontaktach. Nie możesz bezpośrednio edytować tego kalendarza z poziomu aplikacji kalendarza.

Informacja

Jeśli nie widzisz kalendarza urodzinowego, być może administrator wyłączył to dla Twojego serwera.