Korzystanie z aplikacji Contact (Kontakty)

Aplikacja Contact (Kontakty) nie jest domyślnie włączona w Nextcloud |wersja| i musi być zainstalowany oddzielnie z naszego App Store.

Aplikacja Contact Nextcloud (Kontakty) jest podobna do innych aplikacji do obsługi kontaktów mobilnych, ale ma większą funkcjonalność. Przyjrzyjmy się podstawowym funkcjom, które pomogą Tobie zachować książkę adresową w aplikacji.

Poniżej dowiesz się, jak dodawać kontakty, edytować lub usuwać kontakty, przesyłać zdjęcie kontaktu i zarządzać książkami adresowymi aplikacji Contact (Kontakt).

Dodawanie kontaktów

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Contacts (Kontakty) dostępna jest pusta domyślna książka adresowa:

Aby dodać kontakty do książki adresowej, możesz użyć jednej z następujących metod:

 • Importuj kontakty za pomocą pliku Virtual Contact File (VCF/Vcard)
 • Dodaj kontakty ręcznie

Najszybszym sposobem dodania kontaktu jest użycie pliku Virtual Contact File (VCF/Vcard).

Importowanie Virtual Contacts (Wirtualne kontakty)

Aby zaimportować kontakty za pomocą pliku VCF/Vcard:

 1. Znajdź “Ustawienia” u dołu lewego paska bocznego, obok przycisku koła zębatego:

 2. Kliknij przycisk koła zębatego. Pojawi się przycisk “Importuj” aplikacji Contacts (Kontakty):

Informacja

Aplikacja Contacts (Kontakty) obsługuje tylko importowanie wizytówek vCard w wersji 3.0 i 4.0.

 1. Kliknij przycisk “Importuj” i prześlij plik VCF/Vcard.

Po zakończeniu importu nowy kontakt pojawi się w książce adresowej.

Ręczne dodawanie kontaktów

Jeśli nie możesz zaimportować kontaktów wirtualnych, aplikacja Contacts (Kontakty) umożliwia ręczne dodawanie kontaktów.

Aby utworzyć nowy kontakt:

 1. Kliknij przycisk + Nowy kontakt.

  W polu widoku aplikacji zostanie otwarta pusta nowa konfiguracja kontaktu:

 1. Podaj nowe informacje kontaktowe. Wprowadzone zmiany są natychmiast wdrażane.

Edytuj lub usuń informacje kontaktowe

Aplikacja Contacts (Kontakty) umożliwia edycję lub usuwanie informacji kontaktowych.

Aby edytować lub usunąć informacje kontaktowe:

 1. Przejdź do konkretnego kontaktu, który chcesz zmodyfikować.
 2. Wybierz informacje w polu, które chcesz edytować lub usunąć.
 3. Wprowadź zmiany lub kliknij kosz.

Zmiany lub usunięcia wprowadzone w danych kontaktowych są natychmiast wdrażane.

Zdjęcie kontaktu

Aby dodać zdjęcie do nowego kontaktu, kliknij przycisk wysyłania:

Po ustawieniu zdjęcia kontaktu będzie wyglądać następująco:

Jeśli chcesz załadować nowy, usunąć go, wyświetlić w pełnym rozmiarze lub pobrać, kliknij zdjęcie kontaktu, aby wyświetlić następujące opcje:

Dodawanie i zarządzanie książkami adresowymi

Kliknięcie przycisku “Ustawienia” (koło zębate) u dołu lewego paska bocznego zapewnia dostęp do ustawień aplikacji Contacts (Kontakty). To pole pokazuje wszystkie dostępne książki adresowe, określone opcje dla każdej książki adresowej i umożliwia tworzenie nowych książek adresowych, po prostu określając nazwę książki adresowej:

W ustawieniach kontaktów możesz także udostępniać, eksportować i usuwać książki adresowe. Znajdziesz tam adresy URL CardDAV.

Zobacz: Oprogramowanie do pracy grupowej, aby uzyskać więcej informacji o synchronizowaniu książek adresowych z iOS, macOS, Thunderbird i innymi klientami CardDAV.