Korzystanie z aplikacji Contact (Kontakty)

Aplikacja Contact (Kontakty) nie jest domyślnie włączona w Nextcloud |wersja| i musi być zainstalowany oddzielnie z naszego App Store.

Aplikacja Contact Nextcloud (Kontakty) jest podobna do innych aplikacji do obsługi kontaktów mobilnych, ale ma większą funkcjonalność. Przyjrzyjmy się podstawowym funkcjom, które pomogą Tobie zachować książkę adresową w aplikacji.

Poniżej dowiesz się, jak dodawać kontakty, edytować lub usuwać kontakty, przesyłać zdjęcie kontaktu i zarządzać książkami adresowymi aplikacji Contact (Kontakt).

Dodawanie kontaktów

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Contacts (Kontakty) dostępna jest pusta domyślna książka adresowa:

../../_images/contacts_empty.png

Domyślna książka adresowa (pusta)

Aby dodać kontakty do książki adresowej, możesz użyć jednej z następujących metod:

 • Importuj kontakty za pomocą pliku Virtual Contact File (VCF/Vcard)

 • Dodaj kontakty ręcznie

Najszybszym sposobem dodania kontaktu jest użycie pliku Virtual Contact File (VCF/Vcard).

Importowanie Virtual Contacts (Wirtualne kontakty)

Aby zaimportować kontakty za pomocą pliku VCF/Vcard:

 1. Znajdź „Ustawienia” u dołu lewego paska bocznego, obok przycisku koła zębatego:

  Contact settings gear button
 2. Kliknij przycisk koła zębatego. Pojawi się przycisk „Importuj” aplikacji Contacts (Kontakty):

  Contacts Upload Field

Informacja

Aplikacja Contacts (Kontakty) obsługuje tylko importowanie wizytówek vCard w wersji 3.0 i 4.0.

 1. Kliknij przycisk „Importuj” i prześlij plik VCF/Vcard.

Po zakończeniu importu nowy kontakt pojawi się w książce adresowej.

Ręczne dodawanie kontaktów

Jeśli nie możesz zaimportować kontaktów wirtualnych, aplikacja Contacts (Kontakty) umożliwia ręczne dodawanie kontaktów.

Aby utworzyć nowy kontakt:

 1. Kliknij przycisk + Nowy kontakt.

  W polu widoku aplikacji zostanie otwarta pusta nowa konfiguracja kontaktu:

../../_images/contact_new.png
 1. Podaj nowe informacje kontaktowe. Wprowadzone zmiany są natychmiast wdrażane.

Edytuj lub usuń informacje kontaktowe

Aplikacja Contacts (Kontakty) umożliwia edycję lub usuwanie informacji kontaktowych.

Aby edytować lub usunąć informacje kontaktowe:

 1. Przejdź do konkretnego kontaktu, który chcesz zmodyfikować.

 2. Wybierz informacje w polu, które chcesz edytować lub usunąć.

 3. Wprowadź zmiany lub kliknij kosz.

Zmiany lub usunięcia wprowadzone w danych kontaktowych są natychmiast wdrażane.

Zdjęcie kontaktu

Aby dodać zdjęcie do nowego kontaktu, kliknij przycisk wysyłania:

Contact picture (upload button)

Po ustawieniu zdjęcia kontaktu będzie wyglądać następująco:

Contact picture (set)

Jeśli chcesz załadować nowy, usunąć go, wyświetlić w pełnym rozmiarze lub pobrać, kliknij zdjęcie kontaktu, aby wyświetlić następujące opcje:

../../_images/contact_picture_options.png

Dodawanie i zarządzanie książkami adresowymi

Kliknięcie przycisku „Ustawienia” (koło zębate) u dołu lewego paska bocznego zapewnia dostęp do ustawień aplikacji Contacts (Kontakty). To pole pokazuje wszystkie dostępne książki adresowe, określone opcje dla każdej książki adresowej i umożliwia tworzenie nowych książek adresowych, po prostu określając nazwę książki adresowej:

Add address book in the contacts settings

W ustawieniach kontaktów możesz także udostępniać, eksportować i usuwać książki adresowe. Znajdziesz tam adresy URL CardDAV.

Zobacz: Oprogramowanie do pracy grupowej, aby uzyskać więcej informacji o synchronizowaniu książek adresowych z iOS, macOS, Thunderbird i innymi klientami CardDAV.