Synchronizacja z pulpitem GNOME

Pulpit GNOME ma wbudowaną obsługę kalendarza, kontaktów i zadań Nextcloud, które będą wyświetlane przez Evolution PIM lub aplikację Calendar (Kalendarz), Tasks (Zadania) i Contacts (Kontakty), a także pliki, który integruje się z menedżerem plików Nautilus przez WebDAV. Ta ostatnia działa tylko wtedy, gdy komputer jest połączony.

Można to zrobić, wykonując następujące kroki:

  1. W ustawieniach GNOME otwórz „Konta online”.

  2. W sekcji „Dodaj konto” wybierz opcję Nextcloud:

../../_images/gnome-online-accounts.png
  1. Wprowadź adres URL serwera, nazwę użytkownika i hasło. Jeśli włączyłeś uwierzytelnianie dwuskładnikowe, musisz wygenerować hasło/token do aplikacji, ponieważ Konta GNOME Online nie obsługują jeszcze logowania do usługi Nextcloud w sieci Web (Dowiedz się więcej):

../../_images/goa-add-nextcloud-account.png
  1. W następnym oknie wybierz zasoby, do których GNOME ma mieć dostęp i naciśnij krzyżyk w lewym górnym rogu, aby zamknąć:

../../_images/goa-nextcloud-select.png

Zadania Nextcloud, kalendarze i kontakty powinny być teraz widoczne w Evolution PIM, w aplikacji zadań, kontaktów i kalendarzy.

Pliki będą wyświetlane jako zasób WebDAV w menedżerze plików Nautilus (a także będą dostępne w oknach dialogowych otwierania/zapisywania plików GNOME). Dokumenty powinny być zintegrowane z aplikacją GNOME Documents (Dokumenty GNOME).

Wszystkie zasoby powinny być również dostępne do przeszukiwania z dowolnego miejsca, naciskając klawisz Windows i wprowadzając wyszukiwane hasło.