Synchronizacja z KDE Kontact

KOrganizer i KAddressBook mogą synchronizować Twój kalendarz, kontakty i zadania z serwerem Nextcloud.

Można to zrobić, wykonując następujące kroki:

  1. Otwórz KOrganizer i na liście kalendarzy (lewy dolny róg) kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj kalendarz:

../../_images/KOrganizer_add_calendar.png
  1. Na wynikowej liście zasobów wybierz Zasób oprogramowania do pracy grupowej DAV:

../../_images/korganizer_resource_choice.png
  1. Wpisz nazwę użytkownika. Jako hasło musisz wygenerować hasło/token do aplikacji (Dowiedz się więcej):

../../_images/korganizer_credentials.png
  1. Wybierz opcję ownCloud lub Nextcloud jako opcję serwera oprogramowania do pracy grupowej:

../../_images/KOrganizer_groupware_server.png
  1. Wprowadź adres URL serwera Nextcloud i, jeśli to konieczne, ścieżkę instalacji (wszystko, co znajduje się po pierwszym znaku /, na przykład mynextcloud w https://exampe.com/mynextcloud). Następnie kliknij dalej:

../../_images/KOrganizer_server_address.png
  1. Możesz teraz przetestować połączenie, co może zająć trochę czasu w przypadku pierwszego połączenia. Jeśli nie zadziała, możesz wrócić i spróbować naprawić to za pomocą innych ustawień:

../../_images/KOrganizer_test1.png ../../_images/KOrganizer_test2.png
  1. Wybierz nazwę tego zasobu, na przykład Praca lub Dom. Domyślnie synchronizowane są zarówno CalDAV (kalendarz), jak i CardDAV (kontakty):

../../_images/KOrganizer_pick_resources.png

Informacja

Możesz ustawić ręcznie częstotliwość odświeżania zasobów kalendarza i kontaktów. Domyślnie ustawione jest na 5 minut i powinno wystarczyć w większości przypadków użycia. Kiedy tworzysz nowe spotkanie, jest ono od razu synchronizowane z Nextcloud. W celu oszczędzania energii lub planu transmisji danych komórkowych możesz to zmienić, klikając prawym przyciskiem myszy na element na liście kalendarzy i zaktualizować.

  1. Po kilku sekundach lub minutach, w zależności od połączenia internetowego, kalendarze i kontakty znajdziesz w aplikacjach KDE Kontact, KOrganizer i KAddressBook:

../../_images/KOrganizer.png ../../_images/KAddressBook.png