Synchronizacja z macOS

Skonfiguruj swoje konta

W kolejnych krokach dodasz zasoby serwera dla CalDAV (Kalendarz) i CardDAV (Kontakty) do Nextcloud.

 1. Otwórz preferencje systemowe urządzenia w systemie macOS.
 2. Przejdź do Konta internetowe.
 1. Kliknij na Dodaj inne konto..., następnie na Konto CalDAV w przypadku kalendarza lub Konto CardDAV w przypadku kontaktów:

Informacja

Nie można jednocześnie skonfigurować Kalendarza/Kontaktów. Musisz je skonfigurować na oddzielnych kontach.

 1. Wybierz Ręcznie jako typ konta i wprowadź odpowiednie poświadczenia:

  Nazwa użytkownika: Twoja nazwa użytkownika lub adres e-mail Nextcloud

  Hasło: Twoje wygenerowane hasło/token aplikacji (Dowiedz się więcej).

  Adres serwera: adres URL Twojego serwera Nextcloud (np. https://chmura.przyklad.com)

 1. Kliknij Zaloguj się.

Dla CalDAV (Kalendarz): Możesz teraz wybrać, z jakich aplikacji chcesz korzystać z zasobu. W większości przypadków będzie to aplikacja “Calendar” (Kalendarz). Czasami możesz zechcieć jej użyć także do swoich Zadań i przypomnień.

Rozwiązywanie problemów

 • macOS nie obsługuje synchronizacji CalDAV/CardDAV przez niezaszyfrowane połączenia http://. Upewnij się, że masz włączony i skonfigurowany protokół `https://‘ po stronie serwera i klienta.
 • Certyfikaty z podpisem własnym należy odpowiednio skonfigurować w kluczach macOS.