Synchronizacja z systemem Windows 10

Kalendarz

 1. W przeglądarce przejdź do aplikacji Kalendarz Nextcloud. W sekcji „Ustawienia i import” skopiuj adres za pomocą „Kopiuj adres CalDAV dla iOS/macOS” do schowka.

 2. Uruchom aplikację Kalendarz systemu Windows 10. Następnie kliknij ikonę ustawień (ikona koła zębatego) i wybierz „Zarządzaj kontami”.

 3. Kliknij „Dodaj konto” i wybierz „iCloud”.

 4. Wpisz adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło. Każda z tych informacji nie musi być prawidłowa, wszystkie mogą być zmienione w kolejnych krokach.

 5. Kliknij „Gotowe”. Powinien pojawić się komunikat wskazujący, że ustawienia zostały pomyślnie zapisane.

 6. W menu „Zarządzaj kontami” kliknij konto iCloud utworzone w poprzednich krokach i wybierz „Zmień ustawienia”. Następnie kliknij „Zmień ustawienia synchronizacji skrzynki pocztowej”.

 7. Przewiń w dół okna dialogowego i wybierz „Zaawansowane ustawienia skrzynki pocztowej”. Wklej adres URL CalDAV w polu „Serwer kalendarza (CalDAV)”.

 8. Kliknij „Gotowe”. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło Nextcloud w odpowiednich polach i zmień nazwę konta na dowolną (np. „Kalendarz Nextcloud”). Kliknij „Zapisz”.

Kontakty

 1. W lewym dolnym rogu widoku kontaktów (w Nextcloud Contacts) poszukaj małego symbolu wirnika, który wygląda następująco:

../../_images/contacts_link.png

który wyświetli adres URL podobny do tego: https://cloud.nextcloud.com/remote.php/dav/addressbooks/users/daniel/Thunderbird/

 1. Uruchom aplikację People w systemie Windows 10. Następnie kliknij ikonę ustawień (ikona koła zębatego) i wybierz „Zarządzaj kontami”.

 2. Kliknij „Dodaj konto” i wybierz „iCloud”.

 3. Wpisz adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło. Każda z tych informacji nie musi być prawidłowa, wszystkie mogą być zmienione w kolejnych krokach.

 4. Kliknij „Gotowe”. Powinien pojawić się komunikat wskazujący, że ustawienia zostały pomyślnie zapisane.

 5. W menu „Zarządzaj kontami” kliknij konto iCloud utworzone w poprzednich krokach i wybierz „Zmień ustawienia”. Następnie kliknij „Zmień ustawienia synchronizacji skrzynki pocztowej”.

 6. Przewiń w dół okna dialogowego i wybierz „Zaawansowane ustawienia skrzynki pocztowej”. Wklej adres URL CalDAV w polu „Serwer kontaktów (CalDAV)”.

 7. Kliknij „Gotowe”. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło Nextcloud w odpowiednich polach i zmień nazwę konta na dowolną (np. „Kontakty Nextcloud”). Kliknij „Zapisz”.

Rozwiązywanie problemów

Po wykonaniu wszystkich tych kroków kalendarz Nextcloud powinien się zsynchronizować. Jeśli nie, sprawdź swoją nazwę użytkownika i hasło. W przeciwnym razie powtórz te kroki.

UWAGA: Nie będziesz w stanie zsynchronizować kalendarza, jeśli masz włączone uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać hasło do aplikacji, którego można używać z aplikacją kliencką Kalendarza:

 1. Zaloguj się do Nextcloud. Kliknij ikonę użytkownika, a następnie kliknij „Ustawienia”.

 2. Kliknij „Bezpieczeństwo”, a następnie znajdź przycisk „Utwórz nowe hasło aplikacji”. Obok tego przycisku wpisz „Aplikacja kalendarza systemu Windows 10”. Następnie kliknij przycisk, skopiuj i wklej hasło. Użyj tego hasła zamiast hasła Nextcloud w kroku 8.

Specjalne podziękowania dla tego użytkownika Reddit za ich post: https://www.reddit.com/r/Nextcloud/comments/5rcypb/using_the_windows_10_calendar_application_with/

Kontakty

 1. Powtórz kroki 1–7 z instrukcji Kalendarza. Jeśli masz już skonfigurowaną synchronizację kalendarza, możesz użyć do tego te same konto.

 2. W „Zaawansowane ustawienia skrzynki pocztowej” wklej adres URL CalDAV w polu „Serwer kontaktów (CardDAV)”.

 3. Zamień ścieżkę „principals” w adresie URL na „addressbooks”.

 4. Kliknij „Gotowe”. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło Nextcloud w odpowiednich polach i zmień nazwę konta na dowolną (np. „Nextcloud”). Kliknij „Zapisz”.