Čo je nové pre používateľov v Nextcloud latest

 1. Easier way to select a new app:

  screenshot of apps menu at top-left of Nextcloud Web GUI
 2. New Contacts menu to reach your colleagues or friends easier:

  screenshot of contacts menu at top-right of Nextcloud Web GUI
 3. A contact popup menu over avatars everywhere:

  screenshot of popup over avatar
 4. Ability to send multiple unique sharing links each with their own settings, by entering email addresses (the recipient will receive an email):

  screenshot of multiple sharing links
 5. Mnoho ďalších vylepšení a nových aplikácií, ako je napríklad zdieľanie obrazovky pri videohovoroch, nová aplikácia Okruhy pre skupiny definované používateľmi, oznámenia push, oznámenia o zmenách súborov, aj keď sa zdieľajú na inom serveri, zrušenie odstránenia súborov zo zdieľaného priečinka, aj keď ich odstránil príjemca, priame zdieľanie na sociálne médiá a oveľa viac.