Configurant Enmagatzemmatge Extern

L’aplicació d’emmagatzematge extern permet muntar serveis d’emmagatzematge extern, com Amazon S3, servidors d’arxius SMB/CIFS o servidors FTP al Nextcloud. L’administrador del teu Nextcloud controla quins d’aquests estan disponibles per a tu. Pots visitar Configuració de l’emmagatzematge extern (GUI) <https://docs.nextcloud.com/server/latest/admin_manual/configuration_files/external_storage_configuration_gui.html> al manual de l’administrador de Nextcloud per veure’n alguns exemples.