Nextcloud |versjon| brukar manual introduksjon

Velkommen til Nextcloud: Ein trygg heim til alle dine data.

Nextcloud er ei open kjelde fil synkronisering og dele programvare for alle frå individer som opererer den gratis Nextcloud tenaren i sin private heim, til store bedrifter og tenesteleverandørar støtta av Nextcloud sitt Bedriftsabonnement. Nextcloud gir eit trygt, sikkert, og kompatibel fil synkronisering og dele løysing på trenarar som du kontrollerer.

You can share one or more files and folders on your computer, and synchronize them with your Nextcloud server. Place files in your local shared directories, and those files are immediately synchronized to the server and to other devices using the Nextcloud Desktop Sync Client, Android app, or iOS app. To learn more about the Nextcloud desktop client, please refer to:

Hjelp å omsetja.