Nextcloud |versjon| brukar manual introduksjon

Velkommen til Nextcloud: Ein trygg heim til alle dine data.

Nextcloud er ei open kjelde fil synkronisering og dele programvare for alle frå individer som opererer den gratis Nextcloud tenaren i sin private heim, til store bedrifter og tenesteleverandørar støtta av Nextcloud sitt Bedriftsabonnement. Nextcloud gir eit trygt, sikkert, og kompatibel fil synkronisering og dele løysing på trenarar som du kontrollerer.

Du kan dele ein eller fleire filer og mapper på din datamaskin, og synkronisere dei med din Nextcloud tenar. Plasser filer i dine lokale delte kataloger, og dei filene blir umiddelbart synkronisert til tenaren og til andre einingar som brukar Nextcloud Synkronisering Klienten, Android appen, eller iOS appen. For å lære meir om Nextcloud skrivebord og mobil klientene, venleg sjå deira respektive manualer:

Hjelp å omsetja.