Funcions avançades de Parla

Nextcloud Parla té una sèrie de funcions avançades que els usuaris poden trobar útils.

Matterbridge

La integració de Matterbridge a Nextcloud Parla permet crear «ponts» entre converses de Parla i converses en altres serveis de xat com MS Teams, Discord, Matrix i altres. Podeu trobar una llista de protocols admesos a la pàgina Github de Matterbridge. <https://github.com/42wim/matterbridge#features>`_

Un moderador pot afegir una connexió Matterbridge a la configuració de la conversa de xat.

../../_images/matterbridge-settings.png

Cadascun dels ponts té la seva pròpia necessitat de configuració. La informació per a la majoria està disponible al wiki de Matterbridge i es pot accedir darrere del menú més informació al menú .... També podeu accedir directament a la wiki.

Vestíbul

La funció del vestíbul us permet mostrar als hostes una pantalla d’espera fins que comenci la trucada. Això és ideal per a seminaris web amb participants externs, per exemple.

../../_images/lobby-in-talk.png

Podeu optar per permetre que els participants s’uneixin a la trucada en un moment específic o quan acomiadeu el vestíbul manualment.

Ordres

Nextcloud permet als usuaris executar accions mitjançant ordres. Una ordre normalment sembla:

/wiki avions

Els administradors poden configurar, habilitar i desactivar ordres. Els usuaris poden utilitzar l’ordre ajuda per esbrinar quines ordres estan disponibles.

/help

../../_images/command-help.png

Trobeu més informació a la documentació administrativa de Parla.

Parla des de Fitxers

A l’aplicació Fitxers, podeu xatejar sobre fitxers a la barra lateral i fins i tot rebre una trucada mentre l’editeu. Primer has d’unir-te al xat.

../../_images/join-chat.png ../../_images/sidebar-chat.png

A continuació, podeu xatejar o fer una trucada amb altres participants, fins i tot quan comenceu a editar el fitxer.

../../_images/text-and-talk.png

A Parla, es crearà una conversa per al fitxer. Podeu xatejar des d’allà o tornar al fitxer utilitzant el menú ... a la part superior dreta.

../../_images/file-room.png

Creeu tasques des del xat o compartiu tasques al xat

Si Targetes està instal·lat, podeu utilitzar el menú ... d’un missatge de xat i convertir el missatge en una tasca de Targetes.

../../_images/deck-talk-create-card-menu.png ../../_images/deck-talk-create-card-dialog.png

Des de Targetes, podeu compartir tasques en converses de xat.

../../_images/deck-talk-share-card-to-chat-menu.png ../../_images/deck-talk-share-card-to-chat-in-talk.png

Sales de treball

Les sales de treball et permeten dividir una trucada de Nextcloud Parla en grups més petits per a debats més centrats. El moderador de la trucada pot crear diverses sales de treball i assignar participants a cada sala.

Configura les sales de treball

Per crear sales de treball, has de ser moderador d’una conversa de grup. Feu clic al menú de la barra superior i feu clic a «Configura sales de grups».

../../_images/talk-breakout-rooms-setup.png

S’obrirà un diàleg on podeu especificar el nombre d’habitacions que voleu crear i el mètode d’assignació dels participants. Aquí se us presentaran 3 opcions:

 • Assigna participants automàticament: Parla assignarà participants automàticament a les sales.

 • Assigna participants manualment: passaràs per un editor de participants on podràs assignar participants a sales.

 • Permet als participants triar: els participants podran unir-se ells mateixos a les sales de treball.

../../_images/talk-breakout-rooms-setup-dialog.png

Gestiona les sales de treball

Un cop creades les sales de treball, les podreu veure a la barra lateral.

../../_images/talk-breakout-rooms-sidebar.png

Des de la capçalera de la barra lateral

 • Iniciar i aturar les sales de treball: això traslladarà tots els usuaris de la conversa parental a les seves respectives sales de treball.

 • Emet un missatge a totes les sales: això enviarà un missatge a totes les sales al mateix temps.

 • Fes canvis als participants assignats: això obrirà l’editor de participants on podràs canviar quins participants estan assignats a quina sala de treball. Des d’aquest diàleg també és possible suprimir les sales de treball.

../../_images/talk-breakout-rooms-sidebar-header.png

Des de l’element de la sala de grups de la barra lateral, també podeu unir-vos a una sala de grups particulars o enviar un missatge a una sala concreta.

../../_images/talk-breakout-rooms-sidebar-item.png

Call recording

The recording feature provides users with an opportunity to:

 • Start and stop recordings during a call.

 • Record the video and audio stream of the speaker, as well as screen share.

 • Access, share and download recorded files for future reference or distribution.

Enabling this feature requires the recording server to be set up by the system administration.

Manage a recording

The moderator of the conversation can start a recording together with a call start or anytime during a call:

 • Before the call: tick the checkbox «Start recording immediately with the call» in «Media settings», then click on «Start call».

 • During the call: click on the top-bar menu, then click «Start recording».

../../_images/start-recording-before-call.png ../../_images/start-recording-in-call.png

The recording will start shortly, and you will see a red indicator next to the call time. You can stop the recording at any time while the call is still ongoing by clicking on that indicator and selecting «Stop recording», or by using the same action in the top-bar menu. If you do not manually stop the recording, it will end automatically when the call ends.

../../_images/stop-recording.png

After stopping a recording, the server will take some time to prepare and save the recorded file. The moderator, who started the recording, receives a notification when the file is uploaded. From there, it can be shared in the chat.

../../_images/share-recording-notification.png ../../_images/shared-recordings.png

Federated conversation

With Federation feature, users can create conversations across different federated Talk instances and use Talk features as if they were on a same server.

Important Under current development. Basic chat features are available, more to come in the future!

Feature is required to be set up by the system administration.

Send and accept invites

The moderator of the conversation can send an invite to participant on a different server:

../../_images/federation-invite-send.png

When receiving a notification, user will see a counter of pending invites above the conversations list.

../../_images/federation-invite-pending.png

Upon clicking it, more information will be provided about inviting party, and user can either accept or decline the invitation.

../../_images/federation-invite-dialog.png

By accepting the invite, conversation will appear in the list as any other one.

../../_images/federation-conversations-list.png