Gestionar arxius esborrats

Quan esborres un arxiu a Nextcloud, no s’esborra permanentment de manera immediata, només es mou a la paperera. No s’esborra permanentment fins que no l’esborres manualment, o quan l’app d’Arxius Esborrats l’esborra per fer espai per a nous arxius.

Troba els arxius esborrats fent clic al botó «Arxius esborrats» en la pàgina Arxius de la interfaç Web de Nextcloud. Podràs escollir entre recuperar o esborrar els arxius de manera permanent.

Quotes

Els arxius esborrats no compten en la teva quota d’emmagatzematge. Només compten els teus arxius personals, no els arxius que algú altre ha compartit amb tu. (Vegeu Storage quota per saber-ne més).

Què passa quan s’esborren arxius compartits

Esborrar arxius és més complicat quan són compartits, tal com mostra el següent escenari:

  1. Usuari1 comparteix un arxiu de «test» amb l’Usuari2 i l’Usuari3

  2. Usuari2 (el destinatari) esborra un arxiu/carpeta «sub» dins de «test»

  3. La carpeta «sub» serà moguda a la paperera tant de l’Usuari1 (propietari) com de l’Usuari2 (destinatari)

  4. Però l’Usuari3 no tindrà una copia de «sub» a la seva paperera

Quan l’Usuari1» esborri «sub» aleshores es mourà a la seva paperera (de l’Usuari1»). S’esborrarà de l’Usuari2 i l’Usuari3, però no es mourà a les seves papereres.

Quan comparteixis arxius, els altres usuaris els poden copiar, canviar-ne el nom, moure i compartir amb altra gent, tal com ho poden fer amb qualsevol arxiu d’ordinador; Nextcloud no posseeix poders màgics per impedir-ho.

Com l’app d’arxius esborrats gestiona l’espai d’emmagatzematge

Per assegurar que els usuaris no superen les seves quotes d’emmagatzematge, l’app d’Arxius Esborrats assigna un màxim del 50% de l’espai lliure que té disponible en cada moment. Si els teus arxius esborrats superen aquest límit, Nextcloud esborra els arxius més antics (els arxius amb la marca horària de quan van ser esborrats, més antiga) fins que arriba altra vegada al límit d’emmagatzematge disponible.

Nextcloud revisa l“«edat» dels arxius esborrats cada vegada que s’afegeixen nous arxius als arxius esborrats. Per defecte, els arxius esborrats es queden a la paperera durant 30 dies. L’administrador del servidor de Nextcloud pot ajustar aquest valor a l’arxiu config.php configurant el valor trashbin_retention_obligation. Els arxius més antics que el valor trashbin_retention_obligation seran esborrats permanentment. A més, Nextcloud calcula l’espai màxim disponible cada vegada que s’afegeix un nou arxiu. Si els arxius esborrats superen el nou espai màxim permès, Nextcloud esborrarà permanentment els arxius que estaven a la paperera i que tenen una data de venciment més propera, fins que es torni a recuperar l’espai establert.

Nota

El teu administrador pot haver configurat el període de retenció per anul·lar la gestió d’espai d’emmagatzematge. Vegeu admin documentation per més detalls.