Τι νέο υπάρχει για τους χρήστες στο Nextcloud | έκδοση |

 1. Easier way to select a new app:

  screenshot of apps menu at top-left of Nextcloud Web GUI
 2. New Contacts menu to reach your colleagues or friends easier:

  screenshot of contacts menu at top-right of Nextcloud Web GUI
 3. A contact popup menu over avatars everywhere:

  screenshot of popup over avatar
 4. Ability to send multiple unique sharing links each with their own settings, by entering email addresses (the recipient will receive an email):

  screenshot of multiple sharing links
 5. Πολλές άλλες βελτιώσεις και νέες εφαρμογές, όπως κοινή χρήση οθόνης σε βιντεοκλήσεις, νέα εφαρμογή “Κύκλοι” για ομάδες που ορίζονται από χρήστες, ειδοποιήσεις push, ειδοποιήσεις αλλαγών αρχείων ακόμη και όταν κοινοποιούνται σε άλλον διακομιστή, αναίρεση κατάργησης αρχείων από κοινόχρηστο φάκελο ακόμη και αν η κατάργηση έγινε από ένας παραλήπτης, απευθείας κοινοποίηση στα κοινωνικά μέσα και πολλά άλλα.