Διαχείριση συνδεδεμένων προγραμμάτων περιήγησης και συσκευών

Η σελίδα προσωπικών ρυθμίσεων σάς επιτρέπει να έχετε μια επισκόπηση στα συνδεδεμένα προγράμματα περιήγησης και συσκευές.

Διαχείριση συνδεδεμένων προγραμμάτων περιήγησης

Στη λίστα των συνδεδεμένων προγραμμάτων περιήγησης βλέπετε ποια προγράμματα περιήγησης συνδέθηκαν πρόσφατα στον λογαριασμό σας:

List of browser sessions.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο του κάδου για να αποσυνδέσετε οποιοδήποτε από τα προγράμματα περιήγησης στη λίστα.

Διαχείριση συσκευών

Στη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών βλέπετε όλες τις συσκευές και τους πελάτες για τους οποίους δημιουργήσατε έναν κωδικό πρόσβασης συσκευής και την τελευταία τους δραστηριότητα:

List of connected devices.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο του κάδου για να αποσυνδέσετε οποιαδήποτε από τις συσκευές στη λίστα.

At the bottom of the list you find a button to create a new device-specific password. You can choose a name to identify the token later. The generated password is used for configuring the new client. Ideally, generate individual tokens for every device you connect to your account, so you can disconnect those individually if necessary:

Adding a new device.

Σημείωση

Έχετε μόνο πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης της συσκευής κατά τη δημιουργία του, το Nextcloud δεν θα αποθηκεύσει τον απλό κωδικό πρόσβασης, επομένως συνιστάται να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στον νέο πελάτη αμέσως.

Σημείωση

If you are Χρήση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων for your account, device-specific passwords are the only way to configure clients. The server will deny connections of clients using your login password then.

Αλλαγές κωδικών πρόσβασης και κωδικού πρόσβασης για συγκεκριμένη συσκευή

Για αλλαγές κωδικού πρόσβασης σε εξωτερικά backend χρήστη, οι κωδικοί πρόσβασης για συγκεκριμένη συσκευή επισημαίνονται ως άκυροι και όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση του λογαριασμού χρήστη με τον κύριο κωδικό πρόσβασης, όλοι οι κωδικοί πρόσβασης για συγκεκριμένη συσκευή ενημερώνονται και λειτουργούν ξανά.