Η διεπαφή Nextcloud Web

You can connect to your Nextcloud server using any Web browser. Just point it to your Nextcloud server URL (e.g. cloud.example.com) and enter your username and password:

Nextcloud login screen.

Απαιτήσεις προγράμματος περιήγησης στο Web

Για την καλύτερη εμπειρία με τη διεπαφή ιστού Nextcloud, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την πιο πρόσφατη και υποστηριζόμενη έκδοση ενός προγράμματος περιήγησης από αυτήν τη λίστα:

  • Microsoft ** Internet Explorer **
  • Microsoft ** Edge **
  • Mozilla Firefox**
  • Google ** Chrome ** / Chromium
  • Apple ** Safari **

Σημείωση

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Nextcloud Talk, πρέπει να εκτελέσετε το Mozilla ** Firefox ** 52+ ή το Google ** Chrome ** / Chromium 49+ για να έχετε την πλήρη εμπειρία με βιντεοκλήσεις και κοινή χρήση οθόνης. Το Google ** Chrome ** / Chromium απαιτεί μια πρόσθετη προσθήκη για κοινή χρήση οθόνης.