Správu připojených prohlížečů a zařízení

Stránka osobních nastavení podává přehled o připojených prohlížečích a zařízeních.

Správa připojených prohlížečů

V seznamu připojených prohlížečů vidíte, které prohlížeče se nedávno připojovaly k vašemu účtu:

List of browser sessions.

Pro odpojení jakéhokoli z prohlížečů je možné použít ikonu koše.

Správa zařízení

V seznamu připojených zařízení uvidíte všechna zařízení a klienty, pro které jste vytvořili hesla pro zařízení a jejich nedávnou aktivitu:

List of connected devices.

Pro odpojení jakéhokoli ze zařízení na seznamu je možné použít ikonu koše.

Na konci seznamu naleznete tlačítko pro vytvoření nového hesla pro konkrétní zařízení. Pro pozdější identifikaci tokenu je možné ho nějak nazvat. Vytvořené heslo slouží pro nastavení nového klienta. Ideálně vytvořte pro každé ze zařízení, které připojujete ke svému účtu zvlášť heslo, takže v případě potřeby budete moci zařízením rušit přístup jednotlivě:

Adding a new device.

Poznámka

K heslu pro zařízení máte přístup pouze při jeho vytváření, Nextcloud neukládá heslo v čitelné podobě, proto je doporučeno zadat heslo do nového klienta okamžitě.

Poznámka

Pokud pro svůj účet Používání dvoufázového ověřování se, hesla pro jednotlivá zařízení jsou jediným způsobem, jak nastavit klienty. Nexcloud odepře spojení klientů, používajících vaše přihlašovací heslo.

Hesla pro jednotlivá zařízení a změny hesel

V případě změny hesel v externích podpůrných vrstvách pro správu uživatelských účtů, jsou hesla pro jednotlivá zařízení označena jako neplatná a jakmile proběhne přihlášení uživatelského účtu s hlavním heslem, všechna hesla pro jednotlivá zařízení jsou aktualizována a opět fungují.