Správa připojených prohlížečů a zařízení

Na stránce s osobními nastaveními máte k dispozici přehled o připojených prohlížečích a zařízeních.

Správa připojených prohlížečů

V seznamu připojených prohlížečů uvidíte, které webové prohlížeče se v poslední době připojovaly k vašemu účtu:

Seznam relací ve webových prohlížečích.

Pomocí ikony koše můžete kterýkoli z prohlížečů v seznamu odpojit.

Správa zařízení

V seznamu připojených zařízení uvidíte všechna zařízení a klienty, pro které jste vytvořili hesla pro jednotlivá zařízení a jejich nedávnou aktivitu:

Seznam připojených zařízení.

Pomocí ikony koše můžete kterékoli ze zařízení v seznamu odpojit.

Na konci seznamu naleznete tlačítko pro vytvoření nového hesla pro jednotlivé zařízení. Pro pozdější identifikaci tokenu je možné ho nějak nazvat. Vytvořené heslo slouží pro nastavení nového klienta. Nejlepší je vytvořit zvlášť heslo pro každé ze zařízení, které připojujete ke svému účtu. V případě potřeby tak bude možné zařízením rušit přístup jednotlivě:

Přidání nového zařízení.

Poznámka

K heslu pro jednotlivé zařízení máte přístup pouze při jeho vytváření. Nextcloud neukládá hesla v čitelné podobě, proto je doporučeno zadat heslo do nového klienta hned.

Poznámka

Pokud je vaším případem Používání dvoufázového ověřování se pro svůj účet, jsou hesla pro jednotlivá zařízení jediným způsobem, jak nastavit klienty. Server totiž odepře spojení klientům, používajících vaše přihlašovací heslo.

Hesla pro jednotlivá zařízení a změna přihlašovacího hesla

V případě změny přihlašovacího hesla v externích podpůrných vrstvách pro správu uživatelských účtů, jsou hesla pro jednotlivá zařízení označena jako neplatná do doby, než proběhne přihlášení k uživatelskému účtu novým hlavním heslem, čímž budou všechna hesla pro jednotlivá zařízení aktualizována a opět funkční.