Správa připojených prohlížečů a zařízení

Na stránce s osobními nastaveními máte k dispozici přehled o připojených prohlížečích a zařízeních.

Správa připojených prohlížečů

V seznamu připojených prohlížečů vidíte, které prohlížeče se nedávno připojovaly k vašemu účtu:

List of browser sessions.

Pomocí ikony koše můžete kterýkoli z prohlížečů v seznamu odpojit.

Správa zařízení

V seznamu připojených zařízení uvidíte všechna zařízení a klienty, pro které jste vytvořili hesla pro zařízení a jejich nedávnou aktivitu:

List of connected devices.

Pomocí ikony koše můžete kterékoli ze zařízení v seznamu odpojit.

Na konci seznamu naleznete tlačítko pro vytvoření nového hesla pro konkrétní zařízení. Pro pozdější identifikaci tokenu je možné ho nějak nazvat. Vytvořené heslo slouží pro nastavení nového klienta. Nejlepší bude, pokud vytvořte pro každé ze zařízení, které připojujete ke svému účtu, samostatné heslo. V případě potřeby tak budete moci zařízením rušit přístup jednotlivě:

Adding a new device.

Poznámka

K heslu pro zařízení máte přístup pouze při jeho vytváření, Nextcloud neukládá heslo v čitelné podobě, proto je doporučeno zadat heslo do nového klienta okamžitě.

Poznámka

Pokud je vaším případem Používání dvoufázového ověřování se pro svůj účet, hesla pro jednotlivá zařízení jsou jediným způsobem, jak nastavit klienty. Server odepře spojení klientů, používajících vaše přihlašovací heslo.

Hesla pro jednotlivá zařízení a změna přihlašovacího hesla

V případě změny přihlašovacího hesla v externích podpůrných vrstvách pro správu uživatelských účtů, jsou hesla pro jednotlivá zařízení označena jako neplatná do doby, než proběhne přihlášení k uživatelskému účtu novým hlavním heslem, čímž jsou všechna hesla pro jednotlivá zařízení aktualizována a opět fungují.