Xestionar os navegadores conectados e os dispositivos

A páxina de axustes persoais permite ter unha visión xeral dos navegadores e dispositivos conectados.

Xestionando os navegadores conectados

Na lista de navegadores conectados verá os navegadores conectados á súa conta recentemente:

List of browser sessions.

Podes usar a icona de lixo para desconectar calquera dos navegadores da lista.

Xestionando os dispositivos

Na lista de dispositivos conectados vense todos os dispositivos e clientes pra os que se xerou un contrasinal de dispositivo e a súa última actividade:

List of connected devices.

Pode usar a icona de lixo para desconectar calquera dos dispositivos da lista.

Na parte inferior da lista atopará un botón para crear un novo contrasinal específico para o dispositivo. Pode escoller un nome para identificar o testemuño máis adiante. O contrasinal xerado úsase para configurar o novo cliente. O ideal é xerar testemuños individuais para cada dispositivo que conecte á súa conta, de xeito que poida desconectalos individualmente se é necesario:

Adding a new device.

Note

Só ten acceso ao contrasinal do dispositivo ao crealo, Nextcloud non gardará o contrasinal en formato de texto, polo que recomendase introducir o contrasinal no novo cliente inmediatamente.

Note

Se vostede é Usando a autenticación de dous factores para a súa conta, os contrasinais específicos do dispositivo son o único xeito de configurar os clientes. O servidor denegará as conexións dos clientes usando o seu contrasinal de inicio de sesión.

Contrasinais específicos de dispositivo e cambios de contrasinais

Para que os cambios de contrasinal nas infraestruturas de usuarios externos, os contrasinais específicos do dispositivo marcanse como non válidas e, unha vez que se produce un inicio de sesión da conta de usuario co contrasinal principal, todos os contrasinais específicos de dispositivo se actualizan e funcionan de novo.