Projekter

Brugere kan knytte filer, chats og andre elementer til hinanden i projekter. De forskellige apps vil præsentere disse elementer på en liste, så brugerne straks kan hoppe til dem. Projekter er Nextcloud brede. Når en bruger deler en fil, der er en del af et projekt, kan delingsmodtageren også se dette projekt. Et klik på et af elementerne i et projekt fører direkte til det, det være sig en chat, en fil eller en opgave.

Opret et nyt projekt

Et nyt projekt kan oprettes ved at knytte to elementer sammen. Start med at åbne en sidebjælke til deling af filer eller mapper.

../../_images/projects1.png

Klik på Tilføj til et projekt og vælg den type element, du vil linke til den aktuelle fil/mappe. Der åbnes en vælger, som f.eks. giver dig mulighed for at vælge en Talk-samtale.

../../_images/projects2.png

Når elementet er blevet valgt, oprettes et nyt projekt og vises på delingsfanen i sidebjælken. Det samme projekt vises også i delingssidebjælken for de linkede elementer.

../../_images/projects3.png

Listeposten viser hurtige links til et begrænset antal varer. Ved at åbne kontekstmenuen kan projektet omdøbes, og hele listen over elementer kan udvides.

Tilføjelse af flere poster til et projekt

Hvis der skal tilføjes et andet element til et allerede eksisterende projekt, kan dette gøres ved at søge på projektnavnet i Tilføj til et projekt-vælgeren.

../../_images/projects4.png

Synlighed af projekter

Projekter påvirker ikke adgangen til og synlighed af de forskellige elementer. Brugere vil kun se andre brugeres projekter, hvis de har adgang til alle indeholdte elementer.