Versionskontrol

Nextcloud understøtter simpelt versionskontrolsystem til filer. Versionering opretter sikkerhedskopier af filer, som er tilgængelige via fanen Versioner på sidebjælken Detaljer. Denne fane indeholder historikken for filen, hvor du kan rulle en fil tilbage til en hvilken som helst tidligere version. Ændringer foretaget med intervaller på mere end to minutter gemmes i data/[user]/files_versions.

../../_images/files_versioning.png

For at gendanne en bestemt version af en fil skal du klikke på den cirkulære pil til venstre. Klik på tidsstemplet for at downloade det.

Versioneringsappen udløber gamle versioner automatisk for at sikre, at brugeren ikke løber tør for plads. Dette mønster bruges til at slette gamle versioner:

  • I det første sekund beholder vi én version

  • I de første 10 sekunder beholder Nextcloud én version hvert 2 sekund

  • I det første minut beholder Nextcloud én version hvert 10. sekund

  • I den første time beholder Nextcloud én version hvert minut

  • I de første 24 timer beholder Nextcloud én version hver time

  • I de første 30 dage beholder Nextcloud én version hver dag

  • Efter de første 30 dage beholder Nextcloud én version hver uge

Versionerne justeres efter dette mønster, hver gang en ny version bliver oprettet.

Versionsappen bruger aldrig mere end 50 % af brugerens ledige plads i øjeblikket. Hvis de lagrede versioner overskrider denne grænse, sletter Nextcloud de ældste versioner, indtil den når diskpladsgrænsen igen.