Opslagquota

Your Nextcloud administrator has the option to set a storage quota on users. Look at your the Personal page to see what your quota is, and how much you have used.

../../_images/quota1.png

Het kan nuttig zijn om te begrijpen hoe je quotum wordt berekend.

Metadata (miniaturen, tijdelijke bestanden, cache en encryptiesleutels) nemen ongeveer 10% van de schijfruimte in beslag, maar worden niet meegerekend in de gebruikersquota. Sommige apps slaan informatie op in de database, zoals de Agenda en Contacts apps. Deze gegevens zijn uitgesloten van jouw quota.

Wanneer andere gebruikers bestanden met jou delen, tellen de gedeelde bestanden mee in het quotum van de oorspronkelijke eigenaar van de share. Wanneer je een map deelt en andere gebruikers of groepen bestanden naar deze map laat uploaden, tellen alle geüploade en bewerkte bestanden mee voor jouw quota. Wanneer je met jou gedeelde bestanden opnieuw deelt, telt het opnieuw delen nog steeds mee in het quotum van de oorspronkelijke eigenaar van de share.

Gecodeerde bestanden zijn iets groter dan onversleutelde bestanden; de onversleutelde grootte wordt berekend ten opzichte van jouw quota.

Verwijderde bestanden die nog in de prullenbak liggen, tellen niet mee voor de quota’s. De prullenbak is ingesteld op 50% van de quota. Veroudering van verwijderde bestanden is ingesteld op 30 dagen. Wanneer verwijderde bestanden meer dan 50% van het quotum bedragen, worden de oudste bestanden verwijderd totdat het totaal minder dan 50% bedraagt.

Notitie

Your administrator may have configured the trash bin retention period to override the storage space management. See administrator documentation for more details.

Wanneer versiebeheer is ingeschakeld, worden de oudere bestandsversies niet meegeteld bij de quota’s.

Als je een publieke share aanmaakt via URL en uploads toestaat, tellen alle geüploade bestanden mee voor jouw quota.