Zarządzaj połączonymi przeglądarkami i urządzeniami

Strona ustawień osobistych umożliwia przegląd połączonych przeglądarek i urządzeń.

Zarządzanie połączonymi przeglądarkami

Na liście połączonych przeglądarek zobaczysz, które przeglądarki ostatnio łączyły się z Twoim kontem:

List of browser sessions.

Możesz użyć ikony kosza, aby odłączyć dowolną przeglądarkę na liście.

Zarządzanie urządzeniami

Na liście połączonych urządzeń zobaczysz wszystkie urządzenia i klientów oraz ich ostatnią aktywność, dla których wygenerowałeś hasło urządzenia:

List of connected devices.

Możesz użyć ikony kosza, aby odłączyć dowolne urządzenie na liście.

U dołu listy znajduje się przycisk umożliwiający utworzenie nowego hasła indywidualnego dla urządzenia. Możesz wybrać nazwę, aby później zidentyfikować token. Wygenerowane hasło służy do konfiguracji nowego klienta. Idealnie byłoby wygenerować indywidualne tokeny dla każdego urządzenia, które łączysz ze swoim kontem, aby w razie potrzeby można było je rozłączyć indywidualnie:

Adding a new device.

Informacja

Masz dostęp tylko do hasła urządzenia podczas jego tworzenia, Nextcloud nie zapisze oczywiście hasła, dlatego zaleca się natychmiastowe wprowadzenie hasła na nowym kliencie.

Informacja

Jeśli jesteś: Korzystanie z uwierzytelniania dwuskładnikowego dla swojego konta, hasła indywidualne dla urządzenia są jedynym sposobem konfiguracji klientów. Serwer odmówi wtedy połączeń klientów przy użyciu Twojego hasła logowania.

Hasła i zmiany haseł indywidualnych dla urządzenia

W przypadku zmiany haseł w zapleczu użytkownika zewnętrznego, wszystkie hasła indywidualne dla urządzenia są oznaczane jako nieprawidłowe. Po zalogowaniu się na konto użytkownika przy użyciu hasła głównego wszystkie hasła indywidualne dla urządzenia są zaktualizowane, które ponownie działają.