Ustawianie preferencji

Jako użytkownik możesz zarządzać swoimi ustawieniami osobistymi.

Aby uzyskać dostęp do swoich ustawień osobistych:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu swojej instancji Nextcloud.

  Otworzy się menu ustawień osobistych:

  zrzut ekranu menu użytkownika w prawym górnym rogu Nextcloud Web GUI

  Menu ustawień osobistych

 2. Wybierz Ustawienia z rozwijanego menu:

  zrzut ekranu strony ustawień osobistych użytkownika

Informacja

Jeśli jesteś administratorem, możesz również zarządzać użytkownikami i administrować serwerem. Te linki nie są wyświetlane użytkownikowi bez uprawnień administratora.

Opcje wymienione na stronie ustawień osobistych zależą od aplikacji, które zostały włączone przez administratora. Niektóre z funkcji, które zobaczysz, obejmują:

 • Wykorzystany i dostępny limit

 • Zarządzanie swoim zdjęciem profilowym

 • Pełne imię i nazwisko (możesz tu zrobić, co chcesz, ponieważ jest to oddzielone od nazwy logowania Nextcloud, która jest unikalna i nie można jej zmienić)

 • Adres e-mail

 • Lista Twoich członkostw w grupach

 • Zmiana swojego hasła

 • Korzystanie z uwierzytelniania dwuskładnikowego

 • Ustawianie preferencji

 • Wybór języka interfejsu Nextcloud

 • Linki do aplikacji komputerowych i mobilnych

 • Zarządzanie swoim strumieniem aktywności i powiadomieniami

 • Domyślny katalog do zapisywania nowych dokumentów

 • Twój ID udostępniania federacyjnego

 • Linki do udostępniania społecznościowego

 • Wersję Nextcloud

Informacja

Dostępne opcje i ustawienia w zależności od konfiguracji administratorów. Jeśli nie możesz zmienić hasła lub nazwy wyświetlanej w ustawieniach osobistych, skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania pomocy.