Ustawianie preferencji

Jako użytkownik możesz zarządzać swoimi ustawieniami osobistymi.

Aby uzyskać dostęp do swoich ustawień osobistych:

 1. Click on your profile picture in the top right corner of your Nextcloud instance to open the menu

  screenshot of user menu at top-right of Nextcloud Web GUI
 2. Clicking on Settings from the drop down menu opens the user preferences

  screenshot of users Personal settings page

Informacja

Jeśli jesteś administratorem, możesz również zarządzać użytkownikami i administrować serwerem. Te linki nie są wyświetlane użytkownikowi bez uprawnień administratora.

Opcje wymienione na stronie ustawień osobistych zależą od aplikacji, które zostały włączone przez administratora. Niektóre z funkcji, które zobaczysz, obejmują:

 • Wykorzystany i dostępny limit

 • Zarządzanie swoim zdjęciem profilowym

 • Pełne imię i nazwisko (możesz tu zrobić, co chcesz, ponieważ jest to oddzielone od nazwy logowania Nextcloud, która jest unikalna i nie można jej zmienić)

 • Adres e-mail

 • Lista Twoich członkostw w grupach

 • Zmiana swojego hasła

 • Korzystanie z uwierzytelniania dwuskładnikowego

 • Ustawianie preferencji

 • Wybór języka interfejsu Nextcloud

 • Linki do aplikacji komputerowych i mobilnych

 • Zarządzanie swoim strumieniem aktywności i powiadomieniami

 • Domyślny katalog do zapisywania nowych dokumentów

 • Twój ID udostępniania federacyjnego

 • Linki do udostępniania społecznościowego

 • Wersję Nextcloud

Informacja

Available options and settings depending on your administrator’s configuration. If you are not able to change the password or the display name in your personal settings, please contact your administrator for help.

Sharing your data in the global address book

Some administrators decide to share their global address book with other Nextcloud instances (so called Trusted Servers) or even with the wider world. This is helpful when two instances want to work closely together, or when people want to use Nextcloud as a virtual telephone book for others to browse. It also allows searching for contacts, creating shares and much more.

You can change what personal data of yours is shared by setting the scope of your data. Clicking on the lock icon will open the following dropdown next to each entry:

screenshot of scope dropdown on personal information form field

If you set your data to Private, nobody but you will be able to see it.

If you set your data to Local, all logged in users within your Nextcloud instance will be able to see the information, but noone outside of it.

If you set your data to Federated, the trusted server(s) which are added by your administrator will be able to see this data, in addition to all logged in users.

If you set your data to Global, anyone can see your data. For some use cases this is wanted. Someone with a public facing role such as marketing or sales might want to share their contact with a wide variety of connections which might not be using Nextcloud.