Ustawianie preferencji

Jako użytkownik możesz zarządzać swoimi ustawieniami osobistymi.

Aby uzyskać dostęp do swoich ustawień osobistych:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu swojej instancji Nextcloud.

  Otworzy się menu ustawień osobistych:

  screenshot of user menu at top-right of Nextcloud Web GUI

  Menu ustawień osobistych

 2. Wybierz Ustawienia z rozwijanego menu:

  screenshot of user's Personal settings page

Informacja

Jeśli jesteś administratorem, możesz również zarządzać użytkownikami i administrować serwerem. Te linki nie są wyświetlane użytkownikowi bez uprawnień administratora.

Opcje wymienione na stronie ustawień osobistych zależą od aplikacji, które zostały włączone przez administratora. Niektóre z funkcji, które zobaczysz, obejmują:

 • Wykorzystany i dostępny limit
 • Zarządzanie swoim zdjęciem profilowym
 • Pełne imię i nazwisko (możesz tu zrobić, co chcesz, ponieważ jest to oddzielone od nazwy logowania Nextcloud, która jest unikalna i nie można jej zmienić)
 • Adres e-mail
 • Lista Twoich członkostw w grupach
 • Zmiana swojego hasła
 • Korzystanie z uwierzytelniania dwuskładnikowego
 • Ustawianie preferencji
 • Wybór języka interfejsu Nextcloud
 • Linki do aplikacji komputerowych i mobilnych
 • Zarządzanie swoim strumieniem aktywności i powiadomieniami
 • Domyślny katalog do zapisywania nowych dokumentów
 • Twój ID udostępniania federacyjnego
 • Linki do udostępniania społecznościowego
 • Wersję Nextcloud

Informacja

Dostępne opcje i ustawienia w zależności od konfiguracji administratorów. Jeśli nie możesz zmienić hasła lub nazwy wyświetlanej w ustawieniach osobistych, skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania pomocy.