Ustawianie preferencji

Jako użytkownik możesz zarządzać swoimi ustawieniami osobistymi.

Aby uzyskać dostęp do swoich ustawień osobistych:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu swojej instancji Nextcloud.

  Otworzy się menu ustawień osobistych:

  screenshot of user menu at top-right of Nextcloud Web GUI

  Menu ustawień osobistych

 2. Wybierz Ustawienia z rozwijanego menu:

  screenshot of user's Personal settings page

Informacja

Jeśli jesteś administratorem, możesz również zarządzać użytkownikami i administrować serwerem. Te linki nie są wyświetlane użytkownikowi bez uprawnień administratora.

Opcje wymienione na stronie ustawień osobistych zależą od aplikacji, które zostały włączone przez administratora. Niektóre z funkcji, które zobaczysz, obejmują:

 • Wykorzystany i dostępny limit

 • Zarządzanie swoim zdjęciem profilowym

 • Pełne imię i nazwisko (możesz tu zrobić, co chcesz, ponieważ jest to oddzielone od nazwy logowania Nextcloud, która jest unikalna i nie można jej zmienić)

 • Adres e-mail

 • Lista Twoich członkostw w grupach

 • Zmiana swojego hasła

 • Korzystanie z uwierzytelniania dwuskładnikowego

 • Ustawianie preferencji

 • Wybór języka interfejsu Nextcloud

 • Linki do aplikacji komputerowych i mobilnych

 • Zarządzanie swoim strumieniem aktywności i powiadomieniami

 • Domyślny katalog do zapisywania nowych dokumentów

 • Twój ID udostępniania federacyjnego

 • Linki do udostępniania społecznościowego

 • Wersję Nextcloud

Informacja

Available options and settings depending on your administrator’s configuration. If you are not able to change the password or the display name in your personal settings, please contact your administrator for help.