Oprogramowanie do pracy grupowej

Nextcloud Groupware (Praca grupowa Nextcloud) to pakiet aplikacji składający się z Mail (Poczta) - klient (IMAP/POP3) oraz Calendar (Kalendarz) i Contacts (Kontakty) - serwer (CalDAV/CardDAV) z odpowiednimi interfejsami internetowymi.

Uzupełniamy narzędzia wspomagające produktywność o Deck (Tablica), jest to narzędzie do zarządzania projektami, które umożliwia tworzenie tablic zadań w stylu Kanban i udostępnianie ich zespołowi.

Więcej informacji na temat oprogramowania Nextcloud Groupware można znaleźć na naszej witrynie internetowej.