Pokročilé funkce Talk

Nextcloud Talk disponuje mnoha pokročilými funkcemi, které se uživatelům mohou hodit.

Matterbridge

Napojení na Matterbridge v Nextcloud Talk umožňuje vytvářet „mosty“ mezi konverzacemi v Talk a na ostatních chatovacích službách, jako je MS Teams, Discord, Matrix a dalších. Seznam podporovaných protokolů naleznete na GitHub stránce Matterbridge.

Moderátor může přidat Matterbridge napojení v nastavení daného chatu.

../../_images/matterbridge-settings.png

Každý z mostů má své vlastní potřeby ohledně nastavení. Informace pro většinu z nich jsou k dispozici na wiki stránkách Matterbridge, na které se dostanete přes volbu další informace z nabídky . Nebo jděte na wiki přímo

Čekárna

Funkce čekárny umožňuje zobrazovat hostům čekací obrazovku, dokud hovor nezačne. To je ideální například pro webináře s účastníky zvenčí.

../../_images/lobby-in-talk.png

Je možné zvolit, že účastníkům umožníte se připojit do hovoru v konkrétní čas, nebo když čekárnu zavřete ručně.

Příkazy

Nextcloud umožňuje uživatelům vykonávat akce pomocí příkazů. Příkaz typicky vypadá jako:

/wiki letadla

Správci mohou nastavovat, zapínat a vypínat příkazy. Uživatelé mohou pomocí příkazu help (nápověda) zjišťovat, jaké příkazy jsou k dispozici.

/help

../../_images/command-help.png

Další informace naleznete v dokumentaci pro správce Talk.

Talk ze Souborů

V aplikaci Soubory je možné v postranním panelu chatovat o souborech a dokonce si volat v průběhu jejich upravování. Nejprve je ale třeba se připojit do chatu.

../../_images/join-chat.png ../../_images/sidebar-chat.png

Chatovat nebo volat s ostatními účastníky můžete i poté, co soubor začnete upravovat.

../../_images/text-and-talk.png

V Talk bude vytvořena konverzace pro soubor. Odtud je možné chatovat, nebo přejít zpět na soubor pomocí nabídky vpravo nahoře.

../../_images/file-room.png

Vytváření úkolů z chatu nebo sdílení úkolů v chatu

Pokud je nainstalovaný Deck, je možné použít nabídku zprávy v chatu a vytvořit ze zprávy úkol v Deck.

../../_images/deck-talk-create-card-menu.png ../../_images/deck-talk-create-card-dialog.png

Z Deck je možné sdílet úkoly do konverzace v chatu.

../../_images/deck-talk-share-card-to-chat-menu.png ../../_images/deck-talk-share-card-to-chat-in-talk.png

Přestávkové místnosti

Přestávkové místnosti vám umožňují rozdělit hovor v Nextcloud Talk do menších skupin a docílit tak diskuzí lépe zaměřených na témata. Moderátor hovoru může vytvořit vícero přestávkových místností a do každé z nich přiřadit účastníky.

Nastavování přestávkových místností

Abyste mohli vytvářet přestávkové místnosti, je třeba být ve skupinové konverzaci moderátorem. Klikněte pak na nabídku v horní liště a dále na „Nastavit přestávkové místnosti“.

../../_images/talk-breakout-rooms-setup.png

Otevře se dialog, ve kterém je možné zadat počet místností, které chcete vytvořit a způsob přiřazování účastníků. Obdržíte tři možnosti:

 • Automaticky přiiřadit účastníky: Talk automaticky přiřadí účastníky do místností.

 • Ručně přiřadit účastníky: Projdete editorem účastníků, ve kterém přiřadíte účastníky do místností.

 • Umožnit účastníkům zvolit si: Účastníci se budou moci přidávat do přestávkových místností sami.

../../_images/talk-breakout-rooms-setup-dialog.png

Správa přestávkových místností

Jakmile jsou přestávkové místnosti vytvořené, uvidíte je v postranním panelu.

../../_images/talk-breakout-rooms-sidebar.png

Ze záhlaví postranního panelu

 • Otevřít a zavřít přestávkové místnosti: toto přesune veškeré uživatele v nadřazené konverzaci do jejich přestávkových místností.

 • Odeslat zprávy do všech místností: toto odešle zprávu do všech místností naráz.

 • Změnit přiřazení účastníků: toto otevře editor účastníků, ve kterém je možné změnit kteří účastníci jsou přiřazení do kterých přestávkových místností. Z tohoto dialogu je také možné mazat přestávkové místnosti.

../../_images/talk-breakout-rooms-sidebar-header.png

Z prvku přestávkové místnosti (v postranním pruhu) je možné se také přidat do konkrétní přestávkové místnosti nebo do ní poslat zprávu.

../../_images/talk-breakout-rooms-sidebar-item.png

Call recording

The recording feature provides users with an opportunity to:

 • Start and stop recordings during a call.

 • Record the video and audio stream of the speaker, as well as screen share.

 • Access, share and download recorded files for future reference or distribution.

Enabling this feature requires the recording server to be set up by the system administration.

Manage a recording

The moderator of the conversation can start a recording together with a call start or anytime during a call:

 • Before the call: tick the checkbox „Start recording immediately with the call“ in „Media settings“, then click on „Start call“.

 • During the call: click on the top-bar menu, then click „Start recording“.

../../_images/start-recording-before-call.png ../../_images/start-recording-in-call.png

The recording will start shortly, and you will see a red indicator next to the call time. You can stop the recording at any time while the call is still ongoing by clicking on that indicator and selecting „Stop recording“, or by using the same action in the top-bar menu. If you do not manually stop the recording, it will end automatically when the call ends.

../../_images/stop-recording.png

After stopping a recording, the server will take some time to prepare and save the recorded file. The moderator, who started the recording, receives a notification when the file is uploaded. From there, it can be shared in the chat.

../../_images/share-recording-notification.png ../../_images/shared-recordings.png