Základy Nextcloud Talk

Nextcloud Talk vám umožňuje mít chat a videohovory na svém vlastním serveru.

Chat a hovory se odehrávají v konverzacích. Je možné vytvářet libovolné množství konverzací. Jsou dva typy konverzací:

  1. Konverzace typu jeden-s-jedním. Toto je kdy máte soukromý chat nebo hovor s jiným uživatelem Talk. Do této konverzace není možné přidávat další osoby nebo ji sdílet prostřednictvím odkazu. Tento typ konverzace je možné spustit přímo vyhledáním druhého uživatele v liště hledání a poté kliknutím na jeho jméno.

  2. Skupinové konverzace. Krom osoby, která konverzaci vytvořila, skupinová konverzace může obsahovat libovolný počet lidí. Skupinovou konverzaci je možné veřejně sdílet prostřednictvím odkazu a tak se k hovoru mohou připojit externí hosté. Může být také zařazena na seznam, takže ostatní lidé z vámi využívaného Nextcloud serveru se mohou připojit ke konverzaci.

Vytvoření chatu

Přímý, jeden-s-jedním chat je možné vytvořit vyhledáním jména uživatele, skupiny nebo okruhu a kliknutím na něj. V případě jediného uživatele je okamžitě vytvořena konverzace a můžete začít komunikovat. V případě skupiny či okruhu je třeba zadat název konverzace a nastavení a pak teprve půjde vytvořit a přidat účastníky.

../../_images/chat-with-one-user.png

Pokud chcete vytvořit uživatelsky určenou skupinovou konverzaci, klikněte na tlačítko plus vedle kolonky pro vyhledávání. Poté zadáte název pro konverzaci a vyberete, zda má být otevřená externím uživatelům a zda ji uvidí ostatní uživatelé na serveru a budou se do ní moci připojit.

../../_images/creating-group-room.png

Ve druhém kroku přejdete k přidání účastníků a dokončíte vytvoření konverzace.

../../_images/add-participants.png

Vytváření konverzace je možné kdykoli zrušit kliknutím mimo bílou oblast nabídky.

../../_images/new-room.png

Sdílení souborů v chatu

Soubory je možné sdílet v chatu třemi způsoby.

Zaprvé je jednoduše můžete přetáhnout na chat.

../../_images/drag-and-drop.png

Zadruhé soubor můžete vybrat z Nextcloud Soubory nebo správce souborů tlačítkem s malou kancelářskou sponkou a vybrání odkud chcete soubor zvolit.

../../_images/share-files-in-chat.png ../../_images/share-files-in-chat-selection.png

Je možné přidávat další a další soubory a poté se rozhodnout je sdílet.

../../_images/talk-upload-files.png

Všichni uživatelé budou schopní kliknout na soubory a zobrazit si je, upravit nebo si je stáhnout, ať už mají či nemají uživatelský účet. Uživatelům, kteří mají účet, bude soubor automaticky nasdílen, externí hosté obdrží sdílení veřejným odkazem.

../../_images/editing-document-in-chat-room.png

Vložení emotikony

Je možné přidávat emotikony pomocí výběru vlevo od kolonky pro zadávání textu.

../../_images/emoji-picker.png

Odpovídání na zprávy a další

Na zprávu je možné odpovědět pomocí šipky, které se objeví, když ukazatelem najedete na zprávu.

../../_images/reply.png

V nabídce je možné také zvolit soukromou odpověď. Toto otevře chat jeden-s-jedním.

../../_images/chat-message-menu.png

Zde je také možné vytvořit přímý odkaz na zprávu nebo ji označit jako nepřečtenou, takže se na ní dostanete zpět když příště vstoupíte do chatu. Pokud se jedná o soubor, můžete si ho zobrazit v Souborech.

Správa konverzace

Ve vámi založených nových konverzacích jste vždy moderátory. V seznamu účastníků vpravo je možné udělit ostatním účastníkům takové oprávnění prostřednictvím nabídky vpravo od jejich jména, případně je odebrat z konverzace.

../../_images/participant-menu.png

Moderátoři mohou nastavovat konverzaci. Dostanete se k nim výběrem Nastavení uspořádání z nabídky konverzace nahoře.

../../_images/open-settings.png

Zde je možné nastavit název, přístup hostům, zda je konverzace viditelné ostatním na serveru a další.

../../_images/chat-room-settings.png

Zahájení hovoru

Když se nacházíte v konverzaci, můžete kdykoli zahájit hovor tlačítkem Zahájit hovor. Ostatní účastníci budou upozorněni a mohou se k hovoru připojit. Pokud už hovor začal někdo jiný, tlačítko se změní na zelené Připojit se k hovoru

../../_images/join-call.png

V průběhu hovoru můžete ztlumit svůj mikrofon a vypnout přenos obrazu z vaší kamery pomocí tlačítek na vašem videu vpravo dole, nebo pomocí zkratek M pro ztlumení zvuku a V` pro videa. Při ztlumení (a naopak) je také možné použít mezerník. Když jste ztlumení, stisknutí a držení mezerníku to zruší, takže můžete mluvit, dokud ho držíte. Pokud nejste ztlumení, stisknutí mezerníku vás ztlumí, dokud ho neuvolníte.

Přenos obrazu z vaší kamery (užitečné při sdílení obrazovky) je možné skrýt pomocí drobné šipky nad proudem videa. Nazpět opět pomocí této šipky.

Ve svých nastaveních si můžete zvolit jinou webovou kameru, mikrovon a ostatní nastavení v nabídce u obrazu z vaší kamery..

../../_images/call-menu.png ../../_images/call-settings.png ../../_images/talk-settings.png

Zahájení sdílení obrazovky

Pokud chcete sdílet obsah vaší obrazovky, je možné kliknout na ikonu monitoru na vašem proudu videa. V závislosti na použitém prohlížeči obdržíte možnost sdílet monitor, okno aplikace nebo jeden panel prohlížeče.

Změna pohledu v hovoru

Zobrazení v hovoru je možné přepnout prostřednictvím malé ikony se čtyřmi bloky vpravo nahoře a to mezi zobrazením s někým vyzdviženým nebo v mřížce. Zobrazení v mřížce zobrazí všechny ve stejné velikosti a pokud se všichni lidé nevejdou na obrazovku, objeví se vlevo a vpravo tlačítka, pomocí který je možné se mezi nimi přesouvat.

../../_images/talk-grid-view.png

Zvýrazněné zobrazení ukazuje řečníka většího a ostatní v řádku pod ním. Pokud se lidé nevejdou na obrazovku, vlevo a vpravo se objeví tlačítka, kterými se mezi nimi můžete přesouvat.

../../_images/talk-promoted-view.png