Základy Nextcloud Talk

Nextcloud Talk vám umožňuje chatovat a mít videohovory na svém vlastním serveru.

Chaty a hovory se odehrávají v konverzacích. Těch je možné vytvářet libovolné množství. Konverzace se dělí na dva typy:

  1. Konverzace jednoho s jedním. Toto je kdy máte soukromý chat nebo hovor s jiným uživatelem Talk. Do této konverzace není možné přidávat další osoby ani ji sdílet prostřednictvím odkazu. Tento přímý typ konverzace je možné zahájit vyhledáním druhého uživatele v liště hledání a poté kliknutím na jeho jméno.

  2. Skupinové konverzace. Společně s osobou, která konverzaci vytvořila, může ve skupinové konverzaci být ještě libovolný počet dalších lidí. Skupinovou konverzaci je možné veřejně sdílet prostřednictvím odkazu a tak se k hovoru mohou připojit i externí hosté. Může být také zařazena na seznam, takže ostatní lidé z vámi využívaného Nextcloud serveru se mohou připojit ke konverzaci.

Vytvoření chatu

Přímý chat jednoho s jedním je možné vytvořit vyhledáním jména uživatele, názvu skupiny nebo okruhu a kliknutím na něj. V případě jediného uživatele je okamžitě vytvořena konverzace a můžete začít komunikovat. V případě skupiny či okruhu je třeba zadat název konverzace a nastavení a pak teprve půjde vytvořit a přidat účastníky.

../../_images/chat-with-one-user.png

Pokud chcete vytvořit vlastní skupinovou konverzaci, klikněte na tlačítko plus vedle kolonky pro vyhledávání. Poté zadáte název pro konverzaci a vyberete, zda má být otevřená externím uživatelům a zda ji uvidí ostatní uživatelé na serveru a budou se do ní moci připojit.

../../_images/creating-group-room.png

Ve druhém kroku přidáte účastníky a dokončíte vytvoření konverzace.

../../_images/add-participants.png

Vytváření konverzace je možné kdykoli zrušit kliknutím mimo bílou oblast nabídky.

../../_images/new-room.png

Sdílení souborů v chatu

Soubory je možné sdílet v chatu třemi způsoby.

Zaprvé je jednoduše můžete přetáhnout na chat.

../../_images/drag-and-drop.png

Zadruhé soubor můžete vybrat z Nextcloud Soubory nebo správce souborů tlačítkem s malou kancelářskou sponkou a vybráním odkud chcete soubor zvolit.

../../_images/share-files-in-chat.png ../../_images/share-files-in-chat-selection.png

Je možné přidávat další a další soubory a poté se rozhodnout je sdílet.

../../_images/talk-upload-files.png

Všichni účastníci si budou moci kliknutím na soubory je zobrazit, upravit nebo stáhnout – bez ohledu na to, zda mají uživatelský účet. Těm, kteří ho mají, bude soubor automaticky nasdílen, externí hosté je obdrží jako sdílení veřejným odkazem.

../../_images/editing-document-in-chat-room.png

Vkládání emotikon

Emotikony je možné přidávat pomocí výběru vlevo od kolonky pro zadávání textu.

../../_images/emoji-picker.png

Odpovídání na zprávy a další

Na zprávu je možné odpovědět pomocí šipky, která se objeví, když ukazatelem myši najedete na zprávu.

../../_images/reply.png

V nabídce je možné také zvolit soukromou odpověď. Toto otevře chat jednoho s jedním.

../../_images/chat-message-menu.png

Je zde také možné vytvořit přímý odkaz na zprávu nebo ji označit jako nepřečtenou, abyste se k ní při přístím vstupu do chatu vrátili. Pokud se jedná o soubor, můžete si ho zobrazit v Souborech.

Správa konverzace

Ve vámi založených nových konverzacích jste vždy moderátory. V seznamu účastníků je možné udělit ostatním účastníkům takové oprávnění prostřednictvím nabídky vpravo od jejich jména, přiřazovat jim uživatelsky určená oprávnění nebo je odebrat z konverzace.

Changing permissions of a user that joined a public conversation will also permanently add them to the conversation.

../../_images/participant-menu.png

Moderators can configure the conversation. Select Conversation settings from the gear menu of the conversation on the top to access the settings.

../../_images/open-settings.png

Zde je možné nastavit popis, přístup hostům, zda je konverzace viditelná ostatním na serveru a další.

../../_images/chat-room-settings.png

Zahájení hovoru

Když se nacházíte v konverzaci, můžete kdykoli zahájit hovor tlačítkem Zahájit hovor. Ostatní účastníci budou upozorněni a mohou se k hovoru připojit. Pokud už hovor začal někdo jiný, tlačítko se změní na zelené Připojit se k hovoru

../../_images/join-call.png

V průběhu hovoru můžete ztlumit svůj mikrofon a vypnout přenos obrazu z vaší kamery pomocí tlačítek na pravé straně horní lišty, nebo pomocí zkratek M pro ztlumení zvuku a V` pro videa. Při ztlumení (a naopak) je také možné použít mezerník. Když jste ztlumení, stisknutí a držení mezerníku to zruší, takže můžete mluvit, dokud ho držíte. Pokud nejste ztlumení, stisknutí mezerníku vás ztlumí, dokud ho neuvolníte.

Přenos obrazu z vaší kamery je možné skrýt (užitečné při sdílení obrazovky) pomocí drobné šipky nad proudem videa. Nazpět opět pomocí této šipky.

K nastavením se dostanete z nabídky v horní liště, kde je možné zvolit jinou webovou kameru, mikrofon a další.

../../_images/call-menu.png ../../_images/talk-settings.png

Zahájení sdílení obrazovky

Pokud chcete sdílet obsah své obrazovky, je možné kliknout na ikonu monitoru na proudu videa od vás. V závislosti na použitém prohlížeči získáte možnost sdílet monitor, okno aplikace nebo jeden panel prohlížeče.

Změna pohledu v hovoru

Zobrazení je možné během hovoru přepínat mezi tím s někým vyzdviženým a zobrazením v mřížce a to prostřednictvím malé ikony čtyř bloků vpravo nahoře. V mřížce jsou všichni ve stejné velikosti a pokud se někteří nevejdou na obrazovku, objeví se vlevo a vpravo tlačítka, pomocí kterých je možné se mezi nimi přesouvat.

../../_images/talk-grid-view.png

Vyzdvižené zobrazení ukazuje řečníka většího a ostatní v řádku pod ním. Pokud se lidé nevejdou na obrazovku, vlevo a vpravo se objeví tlačítka, kterými se mezi nimi můžete přesouvat.

../../_images/talk-promoted-view.png