Připojení se k hovoru nebo chatu jako host

Nextcloud Talk poskytuje zvukový/video hovor a textový chat, začleněný do Nextcloud. Nabízí webové rozhraní i mobilní aplikace.

Více o Nextcloud Talk se můžete dozvědět na našem webu.

Připojení se k chatu

Pokud jste obdrželi odkaz na konverzaci v chatu, můžete si ho otevřít v prohlížeči a připojit se tak.

../../_images/guest-view.png

Své jméno můžete změnit kliknutím na tlačítko Upravit, nacházející se vpravo nahoře.

../../_images/change-name.png

Nastavení kamery a mikrofonu naleznete v nabídce Nastavení. Naleznete tam také seznam klávesových zkratek, které je možné použít.

../../_images/guest-settings.png

Připojení se k hovoru

Hovor můžete kdykoli zahájit tlačítkem Zahájit hovor. Ostatní účastníci budou upozorněni a mohou se k hovoru připojit. Pokud už hovor začal někdo jiný, tlačítko se změní na zelené Připojit se k hovoru

../../_images/join-call.png

Než se skutečně připojíte k hovoru, zobrazí se vám kontrola zařízení, při které můžete vybrat správnou kameru a mikrofon, zapnout rozmazávání pozadí nebo se dokonce připojit s libovolnými zařízeními.

../../_images/device-check.png

V průběhu hovoru naleznete nastavení pro kameru a mikrofon v nabídce na horní liště.

../../_images/call-menu.png

V průběhu hovoru můžete ztlumit svůj mikrofon a vypnout přenos obrazu z vaší kamery pomocí tlačítek vpravo nahoře, nebo pomocí zkratek M ztlumit zvuk a V` video. Při ztlumení (a naopak) je také možné použít mezerník. Když jste ztlumení, stisknutí a držení mezerníku to zruší, takže můžete mluvit, dokud ho držíte. Pokud nejste ztlumení, stisknutí mezerníku vás ztlumí, dokud ho neuvolníte.

Přenos obrazu z vaší kamery je možné skrýt (užitečné při sdílení obrazovky) pomocí drobné šipky nad proudem videa. Nazpět opět pomocí této šipky.

Zahájení sdílení obrazovky

Pokud chcete sdílet obsah své obrazovky, je možné kliknout na ikonu monitoru na proudu videa od vás. V závislosti na použitém prohlížeči získáte možnost sdílet monitor, okno aplikace nebo jeden panel prohlížeče.

Další nastavení

V nabídce konverzace můžete přepnout na celou obrazovku. Totéž je možné udělat pomocí klávesy F. V nastavení konverzace naleznete předvolby pro upozorňování a podrobný popis konverzace.

../../_images/guest-room-menu.png