WebDAV kullanarak Nextcloud dosyalarına erişmek

Nextcloud, WebDAV iletişim kuralını tam olarak destekler ve Nextcloud dosyalarınıza WebDAV üzerinden bağlanıp eşitlemenizi sağlar. Bu bölümde Linux, macOS, Windows ve mobil aygıtları WebDAV aracılığıyla Nextcloud sunucunuza nasıl bağlayacağınızı öğreneceksiniz. WebDAV yapılandırmasına başlamadan önce, istemci aygıtları Nextcloud sunucularınıza bağlamanın önerilen yoluna hızlı bir göz atalım.

Not

Aşağıdaki örneklerde, example.com/nextcloud yerine Nextcloud sunucunuzun adresini (kurulumunuz etki alanınızın kök klasöründeyse klasör bölümünü atlayın) ve “KULLANICI ADI” yerine bağlantı kuran kullanıcının kullanıcı adını yazmalısınız.

Nextcloud kopyanızdaki WebDAV adresine (ayarlarda sol altta) bakın.

Not

Aşağıdaki örneklerde, oturum açmak için güvenlik ayarları bölümünüzden oluşturabileceğiniz bir uygulama parolası kullanmanız gerekir.

Nextcloud masaüstü ve mobil istemciler

Bir masaüstü bilgisayarı bir Nextcloud sunucusuyla eşitlemenin önerilen yolu, Nextcloud/ownCloud eşitleme istemcilerini kullanmaktır. İstemciyi dosyaları herhangi bir yerel klasöre kaydedecek şekilde yapılandırabilir ve Nextcloud sunucusunda hangi klasörlerle eşitleneceğini seçebilirsiniz. İstemci var olan bağlantı durumunu görüntüler ve yapılan tüm işlemleri günlüğe kaydeder. Böylece her zaman bilgisayarınıza hangi uzak dosyaların indirildiğini bilirsiniz ve yerel bilgisayarınızda oluşturulan ve güncellenen dosyaların sunucu ile düzgün bir şekilde eşitlendiğini doğrulayabilirsiniz.

Nextcloud sunucusunu Android ve Apple iOS aygıtlarıyla eşitlemenin önerilen yolu, mobil uygulamaları <https://nextcloud.com/install/> kullanmaktır.

Mobil uygulamanız ile bir Nextcloud sunucusu arasında bağlantı kurmak için yalnızca temel adresi ve klasörü kullanın:

example.com/nextcloud

Nextcloud veya ownCloud tarafından sağlanan mobil uygulamalara ek olarak, diğer uygulamaları kullanmak için WebDAV kullanarak mobil aygıtınızdan Nextcloud bağlantısı kurabilirsiniz. WebDAV Navigator Android aygıtları ve iPhone için iyi (tescilli) bir uygulamadır. Bunlarda kullanılacak adres:

example.com/nextcloud/remote.php/dav/files/USERNAME/

WebDAV yapılandırması

Dilerseniz masaüstü bilgisayarınızı, özel bir istemci uygulaması yerine WebDAV iletişim kuralını kullanarak da Nextcloud sunucunuza bağlayabilirsiniz. Web dağıtılmış yazma ve sürüm oluşturma (WebDAV), web sunucularında dosya oluşturmayı, okumayı ve düzenlemeyi kolaylaştıran bir hiper metin aktarımı iletişim kuralı (HTTP) uzantısıdır. WebDAV kullanarak, Linux, macOS ve Windows üzerindeki Nextcloud paylaşımlarınıza herhangi bir uzak ağ paylaşımıyla aynı şekilde erişebilir ve eşitleyebilirsiniz.

Linux kullanarak dosyalara erişmek

Linux işletim sistemlerindeki dosyalara aşağıdaki yöntemleri kullanarak erişebilirsiniz.

Nautilus dosya yöneticisi

Nextcloud hesabınızı `GNOME Control Center <../groupware/sync_gnome.html>`_ içinden yapılandırdığınızda, **dosya erişimi seçeneğini kaldırmadığınızda, dosyalarınız Nautilus tarafından otomatik olarak bir WebDAV paylaşımı olarak eklenir.

Ayrıca Nextcloud dosyalarınızı el ile de ekleyebilirsiniz. Nautilus dosya yöneticisini Nextcloud paylaşımınıza bağlamak için davs:// iletişim kuralını kullanın:

davs://example.com/nextcloud/remote.php/dav/files/USERNAME/

Not

Sunucu bağlantınızın HTTPS ile güvenliği sağlanmamışsa, davs:// yerine dav:// kullanın:

screenshot of configuring Nautilus file manager to use WebDAV

Not

Aynı yöntem, MATE Caja ve Cinnamon Nepomuk gibi GVfs kullanan diğer dosya yöneticileri için de geçerlidir.

KDE ve Dolphin dosya yöneticisi ile dosyalara erişmek

KDE Dolphin dosya yöneticisini kullanarak Nextcloud dosyalarınıza erişmek için webdav:// iletişim kuralını kullanın:

webdav://example.com/nextcloud/remote.php/dav/files/USERNAME/
screenshot of configuring Dolphin file manager to use WebDAV

Nextcloud sunucunuzla kalıcı bir bağlantı oluşturabilirsiniz:

 1. Dolphin uygulamasını açın ve sol taraftaki “Yerler” sütunundaki “Ağ” üzerine tıklayın.

 2. Ağ klasörü ekle etiketli simgeye tıklayın. Açılan pencerede, WebDAV zaten seçilmiş olarak görünmelidir.

 3. WebDAV seçili değilse seçin.

 4. Sonraki üzerine tıklayın.

 5. Şu ayarları yazın:

  • Ad: Yerler altında görmek istediğiniz ad. Örnek: Nextcloud.

  • Kullanıcı: Oturum açmak için kullanılacak Nextcloud kullanıcı adı. Örnek: admin.

  • Sunucu: Nextcloud etki alanı adı. Örnek: websitem.com (başında http:// sonunda klasörler olmadan).

  • Klasör – nextcloud/remote.php/dav/files/KULLANICIADI/ yolunu yazın.

 6. (İsteğe bağlı) Yerler sütununda bir yer işaretinin görüntülenmesi için “Simge oluştur” kutusunu işaretleyin.

 7. (İsteğe bağlı) “Kapı numarası ve şifreli” kutusunda herhangi bir özel ayar veya bir SSL sertifikası belirtin.

Linux komut satırından WebDAV bağlantıları oluşturmak

Linux komut satırından da WebDAV bağlantıları oluşturabilirsiniz. Nextcloud üzerine diğer herhangi bir uzak dosya sistemi bağlamasıyla aynı şekilde erişmeyi yeğliyorsanız bu kullanım daha uygun olabilir. Aşağıdaki örnek, kişisel bir bağlamanın nasıl oluşturulacağını ve Linux bilgisayarınızda her oturum açtığınızda otomatik bağlanmayı gösterir.

 1. WebDAV paylaşımlarını diğer herhangi bir uzak dosya sistemi gibi bağlamanızı sağlayan davfs2 WebDAV dosya sistemi sürücüsünü yükleyin. Debian/Ubuntu üzerine kurmak için şu komutu kullanın:

  apt-get install davfs2
  
 2. CentOS, Fedora ve openSUSE üzerine kurmak için şu komutu kullanın:

  yum install davfs2
  
 3. Kendinizi davfs2 grubuna ekleyin:

  usermod -aG davfs2 <username>
  
 1. Ardından, bağlama noktası için ana klasörünüzde bir nextcloud klasörü ve kişisel yapılandırma dosyanız için de .davfs2/ klasörü oluşturun:

  mkdir ~/nextcloud
  mkdir ~/.davfs2
  
 2. /etc/davfs2/secrets dosyasını ~/.davfs2 klasörüne kopyalayın:

  cp /etc/davfs2/secrets ~/.davfs2/secrets
  
 3. Dosyanın sahibi olarak kendinizi ayarlayın ve yalnızca sahip için okuma ve yazma izinleri verin:

  chown <linux_username>:<linux_username> ~/.davfs2/secrets
  chmod 600 ~/.davfs2/secrets
  
 4. Nextcloud oturum açma kimlik doğrulama bilgileriniz olan Nextcloud sunucu adresinizi, kullanıcı adınızı ve parolanızı secrets dosyasının sonuna ekleyin:

  https://example.com/nextcloud/remote.php/dav/files/USERNAME/ <username> <password>
  or
  $PathToMountPoint $USERNAME $PASSWORD
  for example
  /home/user/nextcloud john 1234
  
 5. Bağlama bilgilerini /etc/fstab dosyasına ekleyin:

  https://example.com/nextcloud/remote.php/dav/files/USERNAME/ /home/<linux_username>/nextcloud
  davfs user,rw,auto 0 0
  
 6. Ardından, aşağıdaki komutu yürüterek bağlanmanın gerçekleştiğini ve kimliğin doğrulandığından emin olun. Doğru ayarlarsanız, root izinlerine gerek duyulmaz:

  mount ~/nextcloud
  
 7. Ayrıca bağlanmayı sonlandırabilmelisiniz:

  umount ~/nextcloud
  

Artık Linux sisteminizde her oturum açtığınızda, Nextcloud paylaşımınız WebDAV aracılığıyla otomatik olarak ~/nextcloud klasörünüze bağlanmalıdır. El ile bağlamayı yeğlerseniz, /etc/fstab içindeki auto ögesini noauto olarak değiştirin.

Bilinen sorunlar

Sorun

Kaynağa geçici olarak erişilemiyor

Çözüm

Klasörde bir dosya oluştururken sorun yaşarsanız, /etc/davfs2/davfs2.conf dosyasını düzenleyin ve şunu ekleyin:

use_locks 0

Sorun

Sertifika uyarıları

Çözüm

Kendinden imzalı bir sertifika kullanırsanız bir uyarı alırsınız. Bu durumu değiştirmek için davfs2 yapılandırmanızı sertifikanızı tanıyacak şekilde değiştirmeniz gerekir. mycertificate.pem dosyasını /etc/davfs2/certs/ klasörüne kopyalayın. Ardından /etc/davfs2/davfs2.conf dosyasını düzenleyin ve servercert satırının başındaki yorum işaretini kaldırın. Şimdi bu örnekte olduğu gibi sertifikanızın yolunu ekleyin:

servercert /etc/davfs2/certs/mycertificate.pem

macOS kullanarak dosyalara erişmek

Not

macOS Finder için bir dizi uygulama sorunu vardır ve Nextcloud sunucusu yalnızca Apache ve mod_php ya da Nginx 1.3.8+ üzerinde çalışıyorsa kullanılmalıdır . WebDAV paylaşımlarına erişebilen alternatif macOS uyumlu istemciler, Cyberduck (buradaki yönergelere bakın <https://docs.nextcloud.com/server/stable/user_manual /files/access_webdav.html#accessing-files-using-cyberduck>`_) ve Filezilla gibi açık kaynaklı uygulamaları içerir. Ticari istemciler arasında ise Mountain Duck, Forklift, Transmit ve Commander One bulunur.

Dosyalara macOS Finder üzerinden erişmek:

 1. Finder üst menü çubuğundan Git > Sunucuya Bağlan…’ komutunu seçin:

Screenshot of entering your Nextcloud server address on macOS
 1. Sunucuya Bağlan… penceresi açıldığında, Sunucu Adresi: alanına Nextcloud sunucunuzun WebDAV adresini yazın, yani:

  https://cloud.YOURDOMAIN.com/remote.php/dav/files/USERNAME/
  
Screenshot: Enter Nextcloud server address in “Connect to Server…” dialog box
 1. Bağlan’ üzerine tıklayın. WebDAV sunucunuz Masaüstünde paylaşılan bir disk sürücüsü olarak görünmelidir.

Dosyalara Microsoft Windows üzerinden erişmek

Yerel Windows WebDAV uygulamasını kullanıyorsanız, Dosya Gezginini kullanarak Nextcloud sunucunuzu yeni bir sürücü olarak eşleyebilirsiniz. Bir sürücü eşlemek, bir Nextcloud sunucusunda depolanan dosyalara, eşlenmiş bir ağ sürücüsünde bulunan dosyalara yaptığınız gibi göz atabilmenizi sağlar.

Bu özelliğin kullanılması için ağ bağlantısı gereklidir. Dosyalarınızı çevrimdışı olarak depolamak istiyorsanız, Nextcloud hesabınızdaki tüm dosyaları yerel sabit sürücünüzdeki bir veya daha fazla klasörle eşitlemek için Masaüstü istemcisini kullanın.

Not

Windows 10, sürücünüzü eşlemeden önce HTTPS etkinleştirilirse, artık varsayılan olarak temel kimlik doğrulamasına izin veriyor. Eski Windows sürümlerinde, Windows Kayıt Defteri içinde temel kimlik doğrulaması kullanımına izin vermelisiniz: regedit kayıt defterini düzenleme uygulamasını başlatın ve HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters anahtarına gidin. BasicAuthLevel (Windows Vista, 7 ve 8) ya da UseBasicAuth (Windows XP ve Windows Server 2003) DWORD değerini oluşturun veya düzenleyin ve SSL bağlantıları için değer verisini 1 olarak ayarlayın. 0 değeri, temel kimlik doğrulamasının devre dışı bırakıldığı anlamına gelir. 2 değeri, hem SSL olan hem de SSL olmayan bağlantılara izin verir (önerilmez). Ardından kayıt defteri düzenleyicisi uygulamasından çıkın ve bilgisayarı yeniden başlatın.

Komut satırından sürücüleri eşleme

Aşağıdaki örnek, bir sürücünün komut satırı kullanılarak nasıl eşleneceğini gösterir. Sürücüyü eşlemek için:

 1. Windows komut istemini açın.

 2. Bilgisayarı Z sürücüsüyle eşlemek için komut istemine aşağıdaki satırı yazın:

  net use Z: https://<drive_path>/remote.php/dav/files/USERNAME/ /user:youruser
  yourpassword
  

<drive_path> Nextcloud sunucunuzun adresidir.

Örneğin: net use Z: https://websitem.com/nextcloud/remote.php/dav/files/KULLANICIADI/ /user:kullaniciadiniz parolaniz

Bilgisayar, Nextcloud hesabınızın dosyalarını Z sürücü harfiyle eşler.

Not

Önerilmese de, Nextcloud sunucusunu HTTP kullanarak da bağlayabilir ve bağlantıyı şifrelenmemiş olarak bırakabilirsiniz. Herkese açık bir yerdeyken aygıtlarda HTTP bağlantılarını kullanmayı planlıyorsanız, gerekli güvenliği sağlamak için bir VPN tüneli kullanmanızı önemle öneririz.

Alternatif komut sözdizimi:

net use Z: \\example.com@ssl\nextcloud\remote.php\dav /user:youruser
yourpassword

Dosya Gezgini ile sürücüleri eşlemek

Microsoft Dosya Gezginini kullanarak bir sürücüyü eşlemek için:

 1. Windows bilgisayarınızdaki Dosya Gezgini uygulamasını açın.

 2. Bu bilgisayar simgesine sağ tıklayın ve açılır menüden Ağ sürücüsüne bağlan… ögesini seçin.

 3. Nextcloud eşlemesi için istediğiniz yerel ağ sürücüsünü seçin.

 4. Nextcloud bulut sunucunuzun adresini yazın ve sonuna /remote.php/dav/files/KULLANICIADI/ bölümünü ekleyin.

Örnek:

https://example.com/nextcloud/remote.php/dav/files/USERNAME/

Not

SSL ile korunan sunucular için, sonraki yeniden başlatmalarda eşlemenin kalıcı olacağından emin olmak için Oturum açıldığında yeniden bağlan seçeneğini işaretleyin. Nextcloud sunucusuna farklı bir kullanıcı olarak oturum açmak istiyorsanız, Farklı kimlik bilgileri kullanarak bağlan seçeneğini işaretleyin.

screenshot of mapping WebDAV on Windows Explorer
 1. Son düğmesine tıklayın.

Dosya Gezgini, ağ sürücüsünü eşleyerek Nextcloud kopyanızı kullanmanızı sağlar.

Cyberduck kullanarak dosyalara erişmek

Cyberduck macOS ve Windows üzerinde dosya aktarımları için tasarlanmış açık kaynaklı bir FTP ve SFTP, WebDAV, OpenStack Swift ve Amazon S3 tarayıcısıdır.

Not

Bu örnekte, Cyberduck 4.2.1 sürümü kullanılmıştır.

Cyberduck kullanmak için:

 1. Önünde bir iletişim kuralı bilgisi olmadan bir sunucu belirtin. Örneğin:

websitem.com

 1. Uygun kapı numarasını belirtin. Seçtiğiniz kapı numarası, Nextcloud sunucunuzun SSL destekleyip desteklemediğine bağlı olarak değişir. Cyberduck, SSL kullanmayı planlıyorsanız farklı bir bağlantı türü seçmenizi gerektirir. Örneğin:

80 (WebDAV için)

443 (WebDAV (HTTPS/SSL) için)

 1. WebDAV adresinizin kalanını ‘Yol’ alanına eklemek için ‘Diğer Seçenekler’ açılır menüsünü kullanın. Örneğin:

remote.php/dav/files/KULLANICIADI/

Böylece Cyberduck, Nextcloud sunucusundaki dosyalara erişmiş olur.

WebDAV üzerinden herkese açık paylaşımlara erişmek

Nextcloud, WebDAV üzerinden herkese açık paylaşımlara erişme olanağı sağlar.

Herkese açık paylaşıma erişmek için şunu açın:

https://example.com/nextcloud/public.php/webdav

bir WebDAV istemcisinde, kullanıcı adı olarak paylaşım kodunu ve parola olarak (isteğe bağlı) paylaşım parolasını kullanın.

Not

AyarlarYönetimPaylaşımBu sunucudaki kullanıcılar diğer sunuculara paylaşım gönderebilsin seçeneğini etkinleştirin. Bu seçenek ayrıca, cURL kullanılması dışında (aşağıya bakın) bu özelliğin çalışması için herkese açık WebDAV erişiminin etkinleştirilmesini sağlar.

Bilinen sorunlar

Sorun

Windows, HTTPS kullanarak bağlantı kuramıyor.

1. çözüm

Windows WebDAV İstemcisi, şifreli bağlantılarda sunucu adı gösterimini (SNI) desteklemeyebilir. SSL ile şifrelenmiş bir Nextcloud kopyası kurarken bir hatayla karşılaşırsanız, SSL tabanlı sunucunuza bir sabit IP adresi ataması için hizmet sağlayıcınızla görüşün.

2. çözüm

Windows WebDAV İstemcisi, TLSv1.1 ve TLSv1.2 bağlantılarını desteklemeyebilir. Sunucu yapılandırmanızı yalnızca TLSv1.1 ve üzerini sunacak şekilde kısıtladıysanız, sunucunuzla bağlantı kurulamayabilir. Ayrıntılı bilgi almak için WinHTTP belgelerine bakabilirsiniz.

Sorun

Şu hata iletisini görüyorsunuz: Hata 0x800700DF: Dosya boyutu izin verilen sınırı aşıyor ve kaydedilemiyor.

Çözüm

Windows, WebDAV paylaşımı ile alınabilecek ya da gönderilebilecek bir dosyanın en büyük boyutunu sınırlar. Değiştir üzerine tıklayarak HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters altındaki FileSizeLimitInBytes değerini artırabilirsiniz.

Sınırı olabilecek en büyük 4 GB değerine çıkarmak için Ondalık seçin, 4294967295 değerini yazın ve Windows’u ya da WebClient hizmetini yeniden başlatın.

Sorun

Dosyalarınıza WebDAV aracılığıyla Microsoft Office üzerinden erişilemiyor.

Çözüm

Bilinen sorunlara ve çözümlerine KB2123563 makalesinde değinilmiştir.

Sorun

Nextcloud kendinden imzalı sertifika kullanıyorken Windows üzerinde bir WebDAV sürücüsü olarak eşlenemiyor.

Çözüm

 1. Kullanmayı yeğlediğiniz web tarayıcısı ile Nextcloud kopyanıza gidin.

 2. Web tarayıcı durum satırında sertifika hatasına ulaşana kadar tıklayın.

 3. Sertifikayı görüntüleyin, Ayrıntılar sekmesinden Dosyaya Kopyala komutunu seçin.

 4. Masaüstüne NextcloudSitem.pem gibi rastgele bir adla kaydedin.

 5. Başlat menüsünden MMC uygulamasını çalıştırın.

 6. Dosya, Ekle/Kaldır bileşenini açın.

 7. Sertifikalar bölümünü seçin, Sırasıyla Ekle, Kullanıcı Hesabım, Bitir veTamam üzerine tıklayın.

 8. Güvenilen Kök Sertifika Yetkilileri, Sertifikalar bölümüne gidin.

 9. Sertifikaya sağ tıklayın, Tüm Görevleri Seç, İçe Aktar üzerine tıklayın.

 10. Masaüstüne kaydettiğiniz sertifika dosyasını seçin.

 11. Tüm Sertifikaları Aşağıdaki Mağazaya Yerleştir komutunu seçin, Gözat üzerine tıklayın.

 12. Fiziksel Mağazaları Göster kutusunu işaretleyin, Güvenilir Kök Sertifika Yetkililerini genişletin ve oradan Yerel Bilgisayar seçin, içe aktarmayı tamamlamak içn Tamam üzerine tıklayın.

 13. Yeni sertifikanın göründüğünden emin olmak için listeye bakın. Büyük olasılıkla sertifikanın listede görüntülenmesi için görünümü yenilemeniz gerekecek. MMC uygulamasından çıkın.

 14. Web tarayıcıyı açın, Araçlar, Tarama Geçmişini Sil komutunu seçin.

 15. Özel süzme verileri dışında tümünü seçin, işlemi tamamlayın.

 16. İnternet Seçenekleri, İçerik Sekmesi, SSL Durumunu Temizle komutunu seçin.

 17. Tarayıcıyı kapatın, ardından yeniden açın ve bağlantı kurmayı deneyin.

Sorun

Windows 7 üzerinde web istemcisini kullanarak, 50MB boyutundan büyük dosyaları indiremez ya da yüklenmesi 30 dakikadan uzun süren büyük dosyaları yükleyemezsiniz.

Çözüm

Geçici çözümlere, KB2668751 makalesinde değinilmiştir.

cURL kullanarak dosyalara erişmek

WebDAV bir HTTP uzantısı olduğundan, cURL betik dosyası işlemleri için kullanılabilir.

Not

AyarlarYönetimPaylaşımBu sunucudaki kullanıcılar diğer sunuculara paylaşım gönderebilsin seçeneğini etkinleştirin. Bu seçenek --header "X-Requested-With: XMLHttpRequest" seçeneğini devre dışı bırakıyorsa cURL üzerine aktarılması gerekir.

Adı geçerli tarih olan bir klasör oluşturmak için:

$ curl -u user:pass -X MKCOL "https://example.com/nextcloud/remote.php/dav/files/USERNAME/$(date '+%d-%b-%Y')"

Bu klasöre error.log dosyasını yüklemek için:

$ curl -u user:pass -T error.log "https://example.com/nextcloud/remote.php/dav/files/USERNAME/$(date '+%d-%b-%Y')/error.log"

Bir dosyayı taşımak için:

$ curl -u user:pass -X MOVE --header 'Destination: https://example.com/nextcloud/remote.php/dav/files/USERNAME/target.jpg' https://example.com/nextcloud/remote.php/dav/files/USERNAME/source.jpg

Kök klasördeki dosyaların özelliklerini almak için:

  $ curl -X PROPFIND -H "Depth: 1" -u user:pass https://example.com/nextcloud/remote.php/dav/files/USERNAME/ | xml_pp
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<d:multistatus xmlns:d="DAV:" xmlns:oc="http://nextcloud.org/ns" xmlns:s="http://sabredav.org/ns">
 <d:response>
  <d:href>/nextcloud/remote.php/dav/files/USERNAME/</d:href>
  <d:propstat>
   <d:prop>
    <d:getlastmodified>Tue, 13 Oct 2015 17:07:45 GMT</d:getlastmodified>
    <d:resourcetype>
     <d:collection/>
    </d:resourcetype>
    <d:quota-used-bytes>163</d:quota-used-bytes>
    <d:quota-available-bytes>11802275840</d:quota-available-bytes>
    <d:getetag>"561d3a6139d05"</d:getetag>
   </d:prop>
   <d:status>HTTP/1.1 200 OK</d:status>
  </d:propstat>
 </d:response>
 <d:response>
  <d:href>/nextcloud/remote.php/dav/files/USERNAME/welcome.txt</d:href>
  <d:propstat>
   <d:prop>
    <d:getlastmodified>Tue, 13 Oct 2015 17:07:35 GMT</d:getlastmodified>
    <d:getcontentlength>163</d:getcontentlength>
    <d:resourcetype/>
    <d:getetag>"47465fae667b2d0fee154f5e17d1f0f1"</d:getetag>
    <d:getcontenttype>text/plain</d:getcontenttype>
   </d:prop>
   <d:status>HTTP/1.1 200 OK</d:status>
  </d:propstat>
 </d:response>
</d:multistatus>