Silinmiş dosyaları yönetmek

Nextcloud üzerindeki bir dosyayı sildiğinizde, dosya hemen kalıcı olarak silinmez. Yalnızca çöp kutusuna taşınır. Siz el ile silene ya da silinmiş dosyalar uygulaması yeni dosyalara yer açmak için silene kadar kalıcı olarak silinmez.

Nextcloud web arayüzündeki dosyalar sayfasında Silinen dosyalar düğmesine tıklayarak silinen dosyalarınızı görebilirsiniz. Dosyaları geri yükleyebilir ya da kalıcı olarak silebilirsiniz.

Kotalar

Silinmiş dosyalar, depolama kotanızdan düşülmez. Sizinle paylaşılan dosyalar değil, yalnızca kişisel dosyalarınız kotanızdan düşülür. (Kotalar hakkında ayrıntılı bilgi almak için Depolama kotası bölümüne bakabilirsiniz.)

Paylaşılmış dosyalar silindiğinde ne olur?

Dosyaları silmek, bu senaryoda anlatıldığı gibi, paylaşılan dosyalar için biraz karmaşıklaşır:

  1. Kullanıcı1, Kullanıcı2 ve Kullanıcı3 ile “test” adında bir klasörü paylaşır

  2. Kullanıcı2 (alıcı) “test” içindeki “alt” klasörünü siler

  3. “Alt” klasörü hem Kullanıcı1 (sahip) hem de Kullanıcı2 (alıcı) için çöp kutusuna taşınır.

  4. Ancak Kullanıcı3 için çöp kutusunda bir “alt” kopyası olmaz

Kullanıcı1 (sahip) “alt” klasörünü sildiğinde, klasör Kullanıcı1 için çöp kutusuna taşınır. Kullanıcı2 ve Kullanıcı3 için silinir, ancak onların çöp kutularına taşınmaz.

Dosyaları paylaştığınızda, diğer kullanıcılar, tıpkı herhangi bir bilgisayar dosyasında olduğu gibi, bunları kopyalayabilir, yeniden adlandırabilir, taşıyabilir ve başkalarıyla paylaşabilir. Nextcloud bunları önleyecek sihirli güçlere sahip değildir.

Silinen dosyalar uygulaması depolama alanını nasıl yönetir?

Kullanıcıların depolama kotalarını aşmamalarını sağlamak için silinmiş dosyalar uygulaması, kullanıcının var olan boş alanının en fazla %50 kadarını kullanır. Silinmiş dosyalar bu sınırı aşarsa, Nextcloud en eski dosyaları (silindikleri zaman en eski tarihli olanlardan başlayarak) kota kullanım sınırına düşülene kadar siler.

Nextcloud, her yeni dosya silindiğinde silinen dosyaların yaşını denetler. Varsayılan olarak, silinen dosyalar çöp kutusunda 30 gün tutulur. Nextcloud sunucu yöneticisi, config.php yapılandırma dosyasındaki trashbin_retention_obligation değerini ayarlayarak bu değeri değiştirebilir. trashbin_retention_obligation değerinden daha eski dosyalar kalıcı olarak silinir. Her yeni dosya silindiğinde Nextcloud kullanılabilecek en fazla boş alanı da hesaplar. Silinen dosyaların boyutu izin verilen en fazla değeri aşarsa, Nextcloud en eski tarihlilerden başlayarak boş alan sınırına düşülene kadar dosyaları siler.

Not

Yöneticiniz, depolama alanı yönetimini geçersiz kılmak için çöp kutusu tutma süresini değiştirmiş olabilir. Ayrıntılı bilgi almak için yönetici belgelerine bakabilirsiniz.