Projeler

Kullanıcılar projeler içinde dosyaları, sohbetleri ve diğer öğeleri birbirleriyle ilişkilendirebilir. Çeşitli uygulamalar, bu öğeleri bir liste halinde sunarak, kullanıcıların bunlara kolayca geçmesini sağlar. Projeler Nextcloud genelinde kullanılır. Bir kullanıcı bir projenin parçası olan bir dosyayı paylaştığında, paylaşılan dosyanın alıcısı da o projeyi görebilir. Bir projedeki sohbet, dosya ya da görev gibi öğelerden herhangi birine tıklamak, doğrudan projeye yönelendirilir.

Yeni bir proje oluşturmak

İki öğe birbirine bağlanarak yeni bir proje oluşturulabilir. Bir dosya ya da klasörü paylaşım yan çubuğunda açarak başlayın.

../../_images/projects1.png

Projeye ekle’ üzerine tıklayın ve var olan dosya ya da klasöre bağlamak istediğiniz ögenin türünü seçin. Örneğin, bir Talk görüşmesi seçebileceğiniz bir seçici açılır.

../../_images/projects2.png

Öge seçildikten sonra, yeni bir proje oluşturulur ve yan çubuğun paylaşım sekmesinde listelenir. Aynı proje, bağlantılı ögelerin paylaşım yan çubuğunda da görüntülenecektir.

../../_images/projects3.png

Liste kayıtları, sınırlı sayıda ögeye hızlı bağlantılar görüntüler. Sağ tık menüsünü açarak proje yeniden adlandırılabilir ve ögelerin tam listesi açılabilir.

Bir projeye başka kayıtlar eklemek

Var olan bir projeye başka bir ögenin eklenmesi gerekiyorsa, bu işlem Bir projeye ekle seçicisinde proje adı aranarak yapılabilir.

../../_images/projects4.png

Projelerin görünürlüğü

Projeler, farklı ögelerin erişimini ve görünürlüğünü etkilemez. Kullanıcılar, yalnızca içindeki tüm ögelere erişim izinleri varsa diğer kullanıcıların projelerini görebilir.