Sürüm denetimi

Nextcloud, dosyalar için basit sürüm denetimi sistemini destekler. Sürüm tutma, Ayrıntılar yan çubuğundaki Sürümler sekmesinden erişilebilen dosya yedekleri oluşturur. Bu sekmede, bir dosyanın önceki herhangi bir sürümünü geri alabileceğiniz geçmiş kopyaları bulunur. İki dakikadan uzun aralıklarla yapılan değişiklikler data/[user]/files_versions klasörüne kaydedilir.

../../_images/files_versioning.png

Bir dosyanın belirli bir sürümünü geri yüklemek için soldaki dairesel oka tıklayın. İndirmek için zaman damgasına tıklayın.

Sürüm tutma uygulamasının kullanıcının boş alanını tamamen doldurmaması için, eski sürümlerin tutulma süresi otomatik olarak belirlenir. Eski sürümleri silmek için şu model kullanılır:

  • İlk saniye için Nextcloud yeni bir sürüm tutar

  • İlk 10 saniye boyunca Nextcloud, 2 saniyede bir yeni bir sürüm tutar

  • İlk bir dakika boyunca Nextcloud her 10 saniyede bir yeni sürüm tutar

  • İlk bir saat boyunca Nextcloud her bir dakikada yeni bir sürüm tutar

  • İlk 24 saat boyunca Nextcloud her bir saatte yeni bir sürüm tutar

  • İlk 30 gün boyunca Nextcloud her gün yeni bir sürüm tutar

  • 30 günden sonra Nextcloud her hafta yeni bir sürüm tutar

Her yeni sürüm oluşturulduğunda var olan sürümler bu modele göre ayarlanır.

Sürüm uygulaması, kullanıcının var olan boş alanının en fazla %50 kadarını kullanır. Tutulan sürümler bu sınırı aşarsa, Nextcloud var olan sürümleri, en eski sürümlerden başlayarak disk alanı sınırına düşülene kadar siler.