Büyük dosya yüklemeleri

Dosyaları web tarayıcı üzerinden yüklenirken, Nextcloud PHP ve Apache yapılandırmalarıyla sınırlanır. Varsayılan olarak, PHP yalnızca 2 megabayt boyutunda yüklemeler için yapılandırılmıştır. Bu varsayılan yükleme sınırı kullanışlı olmadığından, Nextcloud yöneticinizin Nextcloud değişkenlerini kullanıcılar için uygun boyutlara yükseltmesini öneririz.

Belirli Nextcloud değişkenlerini değiştirmek için yönetici izinleri gereklidir. Varsayılan olarak sunulan değerlerden (veya yöneticiniz tarafından zaten ayarlanmış olandan) daha büyük yükleme sınırlarına gerek duyuyorsanız:

  • Nextcloud yöneticiniz ile görüşerek bu değişkenleri arttırmasını isteyin

  • Yönetici belgelerinde yüklenecek dosya boyutlarınının nasıl değiştirileceğini açıklayan bölüme bakabilirsiniz.