Depolama kotası

Nextcloud yöneticiniz, kullanıcılar için bir depolama kotası belirleyebilir. Kotanızın ne olduğunu ve ne kadar kullandığınızı görmek için Kişisel sayfanıza bakabilirsiniz.

../../_images/quota1.png

Kotanızın nasıl hesaplandığını anlamanız önemli olabilir.

Üst veriler (küçük görseller, geçici dosyalar, ön bellek ve şifreleme anahtarları) disk alanında yaklaşık %10 kadar yer kaplar. Ancak bunlar kullanıcı kotasına katılmaz. Takvim ve Kişiler uygulamaları gibi bazı uygulamalar, bilgileri veritabanında depolar. Bu veriler de kotanıza katılmaz.

Diğer kullanıcıların sizinle paylaştığı dosyalar, özgün paylaşım sahibinin kotasından düşülür. Bir klasörü paylaştığınızda ve diğer kullanıcıların veya grupların bu klasöre dosya yüklemesine izin verdiğinizde, yüklenen ve düzenlenen tüm dosyalar kotanızdan düşülür. Sizinle paylaşılan dosyaları yeniden paylaştığınızda, yeniden paylaşımlar özgün paylaşım sahibinin kotasından düşülür.

Şifrelenmiş dosyalar şifrelenmemiş dosyalardan biraz daha büyüktür. Kotanızdan şifrelenmemiş boyut düşülür.

Hala çöp kutusunda bulunan silinmiş dosyalar kotaya katılmaz. Çöp kutusu boyutu, kotanın %50 kadarı olacak şekilde ayarlanmıştır. Silinmiş dosyaların tutulma süresi 30 gün olarak ayarlanmıştır. Silinmiş dosyaların boyutu kotanın %50 kadarını aştığında, toplam boyut %50 altına düşene kadar en eski dosyalardan başlanarak silinir.

Not

Yöneticiniz, depolama alanı yönetimini geçersiz kılmak için çöp kutusu tutma süresini değiştirmiş olabilir. Ayrıntılı bilgi almak için yönetici belgelerine bakabilirsiniz.

Sürüm denetimi etkinleştirildiğinde, eski dosya sürümleri kotaya katılmaz.

Adres aracılığıyla herkese açık bir paylaşım oluşturup yüklemelere izin verirseniz, yüklenen dosyaların boyutları kotanızdan düşülür.