Používání aplikace Kalendář

Poznámka

Aplikace kalendář je nainstalovaná jako součást Nextcloud Hub už ve výchozím stavu, ale může být vypnutá. Požádejte o ní případně správce vámi využívané instance.

Aplikace Nextcloud Kalendář funguje podobně jako ostatní aplikace pro správu kalendářů, se kterými můžete synchronizovat své kalendáře a události, ukládané v Nextcloud.

Při prvním přístupu do aplikace Kalendář pro vás bude vytvořen výchozí prvotní kalendář.

../../_images/calendar_application.png

Správa kalendářů

Vytvoření nového kalendáře

Pokud zamýšlíte vytvořit nový kalendář bez přenesení jakýchkoli dat z předchozího kalendáře, vytvoření nového kalendáře je cesta, kterou byste se měli vydat.

../../_images/calendar_create_1.png
 1. V levém postranním panelu klikněte na + Nový kalendář.

 2. Zadejte název pro nový kalendář, např. „Práce“, „Doma“ nebo „Marketingové plánování“.

 3. Po kliknutí na zatržítko bude váš nový kalendář vytvořen a bude synchronizován napříč vašimi zařízeními, plněn novými událostmi a případně sdílen s vašimi přáteli a kolegy.

../../_images/calendar_create_2.png

Import kalendáře

Pokud chcete přenést svůj kalendář a v něm se nacházející události do vámi využívané instance Nextcloud, import je nejlepší způsob, jak to udělat.

../../_images/calendar_settings.png
 1. Klikněte na ikonu nastavení označenou jako Nastavení a import vlevo dole.

 2. Po kliknutí na + Naimportovat kalendář můžete ze svého zařízení vybrat jeden či více souborů s kalendáři. které nahrát.

 3. Nahrávání může nějakou chvíli trvat, v závislosti na tom, jak rozsáhlý je kalendář, který importujete.

Poznámka

Aplikace Nextcloud Kalendář podporuje pouze s iCalendar kompatibilní .ics soubory, definované v normě RFC 5545.

Úprava, export nebo smazání kalendáře

Někdy také můžete chtít změnit barvu nebo celý název dříve naimportovaného nebo vytvořeného kalendáře. Můžete si ho také chtít exportovat na úložiště svého počítače nebo ho nadobro smazat.

Poznámka

Mějte na paměti, že smazání kalendáře nelze vzít zpět. Po smazání není způsob jak ho obnovit, pokud nemáte jeho lokální zálohu.

../../_images/calendar_dropdown.png
 1. Klikněte na nabídku „tři tečky“ příslušného kalendáře.

../../_images/calendar_editing.png
 1. Klikněte na Upravit název, Upravit barvu, Exportovat nebo Smazat.

Sdílení kalendářů

Své kalendáře můžete nasdílet ostatním uživatelům či skupinám. Kalendáře je možné sdílet s přístupem k zápisu nebo pouze pro čtení. Při sdílení kalendáře zpřístupněného pro zápis – uživatelé, kterým je kalendář nasdílen, budou moci vytvářet nové události v kalendáři, stejně tak upravovat a mazat ty existující.

Poznámka

Sdílení kalendářů v současnosti není možné přijímat či odmítat. Pokud tedy nechcete mít připojený kalendář, který vám někdo nasdílel, je možné kliknout na nabídku pod třemi tečkami vedle kalendáře (v seznamu kalendářů) a kliknout na „Zrušit sdílení se mnou“. Nicméně kalendářů, obdržený prostřednictvím jejich nasdílení skupině, se takto sami ovšem nezbavíte.

Zveřejnění kalendáře

Kalendáře je možné zveřejňovat prostřednictvím veřejného odkazu a zpřístupnit je tak (pouze pro čtení) externím uživatelům. Veřejný odkaz je možné vytvořit otevřením nabídky sdílení pro kalendáře a kliknutím na « + » vedle « Odkaz pro sdílení ». Jakmile je vytvořen, můžete veřejný odkaz zkopírovat do schránky nebo ho poslat e-mailem.

Je zde také « zdroj. kód pro vkládání » který poskytuje HTML iframe, pro zabudování vašeho kalendáře do veřejných stránek.

Takto sdílet lze také několik kalendářů najednou a to přidáním jejich unikátních tokenů na konec odkazů pro vkládání. Jednotlivé tokeny naleznete na konci veřejného odkazu každého kalendáře. Úplná adresa bude vypadat podobně jako https://cloud.example.com/index.php/apps/calendar/embed/<token1>-<token2>-<token3>

Pokud chcete změnit výchozí zobrazení nebo datum vkládaného kalendáře, je třeba zadat URL adresu v podobě https://cloud.example.com/index.php/apps/calendar/embed/<token>/<view>/<date>. V této URL je třeba nahradit následující proměnné:

 • <token> za token kalendáře,

 • <view> za jedno z``dayGridMonth`` (měsíční pohled), timeGridWeek (týdenní pohled), timeGridDay (denní pohled), listMonth (měsíční výpis), listWeek (týdenní výpis), listDay (denní výpis). Výchozí pohled je dayGridMonth a běžně používaný výpis je listMonth,

 • <date> za now (nyní) nebo jakékoli datum v následujícím formmátu <year>-<month>-<day> (např. 2019-12-28).

Na veřejné stránce mohou uživatelé obdržet odkaz pro přidání si kalendáře a také si ho mohou přímo exportovat.

Přihlášení se k odebírání kalendáře

K odběru iCal kalendářů se můžete přihlásit přímo z vámi využívaného Nextcloud. Podporou tohoto interoperabilního standardu (norma RFC 5545) jsme Nextcloud kalendář učinili kompatibilním s Google kalendářem, Apple iCloud a mnoha dalšími kalendářovými servery, se kterými si můžete vyměňovat své kalendáře, včetně odkazů k odběru kalendářů, publikovaných na ostatních instancích Nextcloud, jak je popsáno výše.

 1. V postranním panelu vlevo klikněte na + Nové přihlášení se k odběru.

 2. Zadejte nebo vložte odkaz na sdílený kalendář, k odběru kterého se chcete přihlásit.

Dokončeno. Vaše přihlášení se k odběru budou pravidelně aktualizována.

Poznámka

Ve výchozím stavu jsou napojení načítána znovu každý týden. Správce vámi využívané instance toto nastavení mohl upravit.

Správa událostí

Vytvoření nové události

Události je možné vytvářet kliknutím do oblasti na kdy je událost plánována. V denním a týdenním pohledu na kalendář stačí kliknout, držet a přetáhnout kurzorem přes oblast, po kterou se událost má dít.

../../_images/calendar_new-event_week.png

V měsíčním pohledu stačí pouze jeden klik do oblasti cílového dne.

../../_images/calendar_new-event_month.png

Poté je možné zadat název události (např. Schůzka s Lukášem), zvolit kalendář, ve kterém chcete událost uložit (např. Osobní, Práce), zkontrolovat a upřesnit časový úsek nebo nastavit jako celodenní událost. Volitelně je možné zadat umístění a popis.

Pokud chcete upravit pokročilé podrobnosti, jako například Účastníci nebo Připomínky nebo chcete nastavit událost jako opakující se, klikněte na Další a v postranním panelu se otevře pokročilý editor.

Poznámka

Pokud chcete vždy otevírat pokročilý editor v postranním panelu namísto toho jednoduchého ve vyskakovacím okně, je možné v sekci aplikace Nastavení a import zaškrtnout Přeskočit zjednodušený editor událostí.

Kliknutím na modré tlačítko Vytvořit bude událost vytvořena.

Úprava nebo smazání události

Pokud chcete upravit nebo smazat konkrétní událost, stačí na ni kliknout. Poté budete moci znovu nastavit veškeré podrobnosti události a otevřít postranní panel s pokročilým editorem kliknutím na Více.

Kliknutí na tlačítko Aktualizovat událost aktualizuje. Pro zrušení vámi provedených změn klikněte na ikonu zavření nahoře vpravo vyskakovacího dialogu nebo editoru v postranním panelu.

Pokud otevřete postranní pohled a kliknete na nabídku pod třemi tečkami vedle názvu události, budete mít možnost exportovat událost jako .ics soubor nebo ji odebrat z kalendáře.

../../_images/calendar_event_menu.png

Tip

Pokud smažete události, ocitnou se ve vašem koši. Odtamtud je možné nechtěně smazané události obnovovat.

Pozvání účastníků na událost

Do události můžete přidat účastníky a dát jim tak vědět, že jsou pozvaní. Obdrží e-mailové pozvání a budou moci potvrdit nebo zrušit svou účast na události. Účastníky mohou být ostatní uživatelé na vámi využívané instanci Nextcloud, kontakty ve vašem adresáři nebo přímo e-mailové adresy. Také je možné změnit stupeň účasti pro jednotlivé účastníky, nebo pro konkrétního účastníka vypnout informování e-mailem.

../../_images/calendar_event_invitation_level.png

Tip

Při přidávání ostatních uživatelů Nextcloud coby účastníků do události je možné přistupovat k jejich informacím volný-zaneprázdněný (pokud je k dispozici), což vám pomůže zjistit jaké bude nejlepší časové okno pro vaši událost. Nastavte si svou pracovní dobu a dejte tak ostatním vědět, kdy jste k dispozici. Informace volný-zaneprázdněný je k dispozici pouze pro ostatní uživatele na té stejné instanci Nextcloud.

Výstraha

Pozvánky může posílat pouze vlastník kalendáře. Ti, kterým byl nasdílen toto nemohou, ať už mají právo zapisovat do kalendáře dané události či nikoli.

Výstraha

Je třeba, aby správce serveru nastavil e-mailový server (na kartě Základní nastavení), protože tento e-mail bude použit pro odeslání pozvánek.

Přiřazování místností a prostředků události

Obdobně jako účastníky, je možné do událostí přidávat také místnosti a prostředky. Systém zajistí, že každá místnost a prostředek bude zarezervována bez konfliktů. Jakmile uživatel místnost či prostředek přidá do události, zobrazí se jako že bylo přijato. Jakékoli budoucí události v překrývajícím se čase zobrazí místnost či prostředek jako že odmítnuto.

Poznámka

Místnosti a prostředky nejsou spravovány Nextcloud samotným a aplikace Kalendář neumožní přidat nebo změnit prostředek. Abyste je mohli používat jako uživatel je třeba, aby správce nainstalovat a nastavil podpůrné vrstvy pro prostředky.

Nastavení připomínek

Je možné nastavit připomínky kterými upozornit před výskytem události. V tuto chvíli jsou podporovány tyto metody upozorňování:

 • Upozornění e-mailem

 • Oznamování z Nextcloud

Připomínky je možné nastavit na čas vztažený k události nebo konkrétnímu datu.

../../_images/calendar_event_reminders.png

Poznámka

Upozornění obdrží pouze vlastník kalendáře a lidé nebo skupiny, kterým je kalendář nasdílen s právem k zápisu. Pokud jste nedostali žádné upozornění, ale myslíte si, že byste měli, správce vámi využívané instance toto také mohl pro tento server vypnout.

Poznámka

Pokud svůj kalendář synchronizujete s mobilními zařízeními nebo jinými klienty třetích stran, upozornění se mohou objevit i zde.

Volby přidání opakovaného

Událost je možné nastavit jako „opakující se“, takže se může dít každý den, týden, měsíc nebo rok. Je možné přidat konkrétní pravidla a nastavit tak, který den v týdnu se událost odehrává nebo komplexnější pravidla, jako například každou čtvrtou středu každého měsíce.

Také je možné zadat, kdy opakování skončí.

../../_images/calendar_event_repeat.png

Koš

Pokud v aplikaci Kalendář smažete událost, úkol nebo kalendář, vaše data ještě nejsou pryč. Namísto toho budou shromážděny v koši. To vám poskytuje možnost vzít smazání zpět. Ovšem po uplynutí nějaké doby – výchozí je 30 dnů (správce vámi využívané instance může upravit) – budou tyto položky smazány natrvalo. Samozřejmě, pokud si to budete přát, můžete je sami smazat i dříve.

../../_images/calendar_trash_bin.png

Tlačítko Vysypat koš odstraní veškerý obsah koše najednou.

Tip

Koš je dostupný pouze z aplikace Kalendář. Žádná z napojených aplikací k němu nemá přístup. Nicméně, události, úkoly a kalendáře, smazané z napojených aplikací také skončí v koši.

Odpovídání na pozvánky

Na pozvánky je možné odpovídat přímo v aplikaci. Klikněte na událost a vyberte stav své účasti. Na pozvánku je možné odpovědět přijetím, odmítnutím nebo nezávazným přijetím.

../../_images/calendar_accept_simple_editor.png

Na pozvánky je možné odpovídat také z postranního panelu.

../../_images/calendar_accept_sidebar_editor.png

Dostupnost (pracovní doba)

Obecnou dostupnost nezávisle na naplánovaných událostech je možné nastavit v nastavení nástrojů pro podporu spolupráce v rámci Nextcloud. Tato nastavení ovlivní také zobrazení volný-zaneprázdněný, když plánujete schůzku s ostatními lidmi v Kalendáři. Někteří napojení klienti, jako třeba Thunderbird tato data zobrazí také.

../../_images/caldav_availability.png

Kalendář s narozeninami

Narozeninový kalendář je automaticky vytvářený kalendář, který automaticky získává data narozenin z vašich kontaktů. Jediný způsob, jak tento kalendář upravovat, je přes data narození u jednotlivých kontaktů. Tento kalendář není možné upravovat přímo z aplikace pro správu kalendáře.

Poznámka

Pokud nevidíte kalendář s narozeninami, váš správce ho mohl pro tento server vypnout.

Schůzky

Od Kalendáře verze 3, aplikace může vytvářet časová okna pro schůzky, které ostatní uživatelé Nextcloud (ale i lidé bez účtu na dané instanci) mohou rezervovat. Schůzky nabízejí podrobné ovládání toho, kdy jste případně volní pro setkání se. Toto může eliminovat potřebu posílat e-maily tam a zpět ohledně dohodnutí se na datu a času.

V této sekci budeme používat pojem organizátor pro osobu, která vlastní kalendář a nastavuje časová okna pro schůzky. Účastník je osoba, která si rezervuje některé z oken.

Vytváření nastavení pro schůzku

Jako organizátor schůzek otevřete hlavní webové rozhraní Kalendáře. V levém postranním panelu naleznete sekci pro schůzky, kde je možné otevřít dialog pro vytvoření nové.

Jeden ze základních údajů pro každou schůzku je nadpis popisující o čem schůzka je, např. „Rozhovor mezi čtyřma očima“ pokud uživatel chce nabídnou kolegům osobní hovor. Délku schůzky je možné zvolit ze seznamu předurčených. Dále je možné nastavit požadovaný přírůstek. Přírůstek je četnost, se kterou jsou možná okna k dispozici. Například byste mohli mít okna dlouhá jednu hodinu, ale poskytujete je v 30 minutových přírůstcích, takže účastník může zarezervovat 9:00 DOP, ale také 9:30 DOP. Volitelné informace o místě a popis poskytuje účastníkům další souvislosti.

Každá zarezervovaná schůzka bude zapsána do jednoho z vašich kalendářů, takže si můžete zvolit, který by to měl být. Účastníkům budou zobrazována pouze ta okna, která nekolidují s existujícími událostmi ve vašich kalendářích.

Schůzky mohou být veřejné nebo soukromé. Veřejné schůzky mohou být objevovány prostřednictvím profilové stránky uživatele Nextcloud. Soukromé schůzky jsou přístupné pouze lidem, kteří obdrží tajnou URL adresu.

Organizátor schůzky může zadat ve kterých časech týdne je možné si zarezervovat okno. Toto by měla být pracovní doba, ale také libovolné přizpůsobené naplánování.

Některé schůzky vyžadují čas na přípravu, např. když se schůzka koná někde jinde a musíte se tam dopravit. Organizátor může vybrat dobu, která je třeba, aby byla volná. Dostupná pak budou pouze okna, která nekolidují s dobami přípravy ostatních událostí. Dále je zde možnost zadat dobu, která je třeba, aby zůstala po každé ze schůzek volná.

Aby se účastníkovi zabránilo v zarezervování příliš krátce před, je možné nastavit jak brzy se příští možná schůzka bude moci uskutečnit.

Nastavením nejvyššího umožněného počtu časových oken v jednom dni je možné omezit kolik schůzek je možné účastníky zarezervovat.

Nastavená schůzka pak bude uvedena v levém postranním panelu. Odkaz na ní je možné zkopírovat a sdílet s cílenými účastníky, nebo je nechat objevit veřejnou schůzku prostřednictvím profilové stránky.

Zarezervování schůzky

Stránka rezervace zobrazuje účastníkovi název, umístění, popis a délku schůzky. Pro označené dny zde bude seznam všech možných časových oken. Pro dny, kdy nejsou k dispozici žádná časová okna, je příliš mnoho konfliktů nebo když bylo dosaženo limitu už zarezervovaných schůzek, seznam může být prázdný.

Aby mohli zarezervovat, je třeba, aby uživatelé zadali jméno a e-mailovou adresu. Volitelně také mohou přidat komentář.

Aby se ověřilo, že je e-mail platný, bude odeslán potvrzovací e-mail. Pouze po kliknutí na potvrzovací odkaz z e-mailu bude zarezervování schůzky dokončeno. Do té doby může být časové okno zarezervováno jiným uživatelem, který svou rezervaci potvrdí dříve. Systém zjistí konflikt a nabídne volbu nového časového okna.

Práce se zarezervovanou schůzkou

Po dokončení rezervace organizátor nalezne událost ve svém kalendáři společně s podrobnostmi o schůzce a účastníky. Stejně jako u všech ostatních událostí, které mají účastníky, změny a zrušení spustí upozornění účastníků e-mailem.

Pokud si účastníci přejí zrušit schůzku, je třeba, aby kontaktovali organizátora, aby zrušil nebo dokonce smazal událost.