Používání aplikace Kalendář

Poznámka

Aplikace kalendář je nainstalovaná jako součást Nextcloud Hub už ve výchozím stavu, ale může být vypnutá. Požádejte o ní případně správce vámi využívané instance.

Aplikace Nextcloud Kalendář funguje podobně jako ostatní aplikace pro správu kalendářů, se kterými můžete synchronizovat své kalendáře a události, ukládané v Nextcloud.

Při prvním přístupu do aplikace Kalendář pro vás bude vytvořen výchozí prvotní kalendář.

../../_images/calendar_application.png

Správa kalendářů

Vytvoření nového kalendáře

Pokud zamýšlíte vytvořit nový kalendář bez přenesení jakýchkoli dat z předchozího kalendáře, vytvoření nového kalendáře je cesta, kterou byste se měli vydat.

../../_images/calendar_create_1.png
 1. V levém postranním panelu klikněte na + Nový kalendář.

 2. Zadejte název pro nový kalendář, např. „Práce“, „Doma“ nebo „Marketingové plánování“.

 3. Po kliknutí na zatržítko bude váš nový kalendář vytvořen a bude synchronizován napříč vašimi zařízeními, plněn novými událostmi a případně sdílen s vašimi přáteli a kolegy.

../../_images/calendar_create_2.png

Import kalendáře

Pokud chcete přenést svůj kalendář a v něm se nacházející události do vámi využívané instance Nextcloud, import je nejlepší způsob, jak to udělat.

../../_images/calendar_settings.png
 1. Klikněte na ikonu nastavení označenou jako Nastavení a import vlevo dole.

 2. Po kliknutí na + Naimportovat kalendář můžete ze svého zařízení vybrat jeden či více souborů s kalendáři. které nahrát.

 3. Nahrávání může nějakou chvíli trvat, v závislosti na tom, jak rozsáhlý je kalendář, který importujete.

Poznámka

Aplikace Nextcloud Kalendář podporuje pouze s iCalendar kompatibilní .ics soubory, definované v normě RFC 5545.

Úprava, export nebo smazání kalendáře

Někdy také můžete chtít změnit barvu nebo celý název dříve naimportovaného nebo vytvořeného kalendáře. Můžete si ho také chtít exportovat na úložiště svého počítače nebo ho nadobro smazat.

Poznámka

Mějte na paměti, že smazání kalendáře nelze vzít zpět. Po smazání není způsob jak ho obnovit, pokud nemáte jeho lokální zálohu.

../../_images/calendar_dropdown.png
 1. Klikněte na nabídku „tři tečky“ příslušného kalendáře.

../../_images/calendar_editing.png
 1. Klikněte na Upravit název, Upravit barvu, Exportovat nebo Smazat.

Sdílení kalendářů

Své kalendáře můžete nasdílet ostatním uživatelům či skupinám. Kalendáře je možné sdílet s přístupem k zápisu nebo pouze pro čtení. Při sdílení kalendáře zpřístupněného pro zápis – uživatelé, kterým je kalendář nasdílen, budou moci vytvářet nové události v kalendáři, stejně tak upravovat a mazat ty existující.

Poznámka

Sdílení kalendářů v současnosti není možné přijímat či odmítat. Pokud tedy nechcete mít připojený kalendář, který vám někdo nasdílel, je možné kliknout na nabídku pod třemi tečkami vedle kalendáře (v seznamu kalendářů) a kliknout na „Zrušit sdílení se mnou“. Nicméně kalendářů, obdržený prostřednictvím jejich nasdílení skupině, se takto sami ovšem nezbavíte.

Zveřejnění kalendáře

Kalendáře je možné zveřejňovat prostřednictvím veřejného odkazu a zpřístupnit je tak (pouze pro čtení) externím uživatelům. Veřejný odkaz je možné vytvořit otevřením nabídky sdílení pro kalendáře a kliknutím na « + » vedle « Odkaz pro sdílení ». Jakmile je vytvořen, můžete veřejný odkaz zkopírovat do schránky nebo ho poslat e-mailem.

Je zde také « zdroj. kód pro vkládání » který poskytuje HTML iframe, pro zabudování vašeho kalendáře do veřejných stránek.

Takto sdílet lze také několik kalendářů najednou a to přidáním jejich unikátních tokenů na konec odkazů pro vkládání. Jednotlivé tokeny naleznete na konci veřejného odkazu každého kalendáře. Úplná adresa bude vypadat podobně jako https://cloud.example.com/index.php/apps/calendar/embed/<token1>-<token2>-<token3>

To change the default view or date of an embedded calendar, you need to provide a URL that looks like https://cloud.example.com/index.php/apps/calendar/embed/<token>/<view>/<date>. In this url you need to replace the following variables:

 • <token> za token kalendáře,

 • <view> za jedno z``dayGridMonth`` (měsíční pohled), timeGridWeek (týdenní pohled), timeGridDay (denní pohled), listMonth (měsíční výpis), listWeek (týdenní výpis), listDay (denní výpis). Výchozí pohled je dayGridMonth a běžně používaný výpis je listMonth,

 • <date> za now (nyní) nebo jakékoli datum v následujícím formmátu <year>-<month>-<day> (např. 2019-12-28).

Na veřejné stránce mohou uživatelé obdržet odkaz pro přidání si kalendáře a také si ho mohou přímo exportovat.

Přihlášení se k odebírání kalendáře

K odběru iCal kalendářů se můžete přihlásit přímo z vámi využívaného Nextcloud. Podporou tohoto interoperabilního standardu (norma RFC 5545) jsme Nextcloud kalendář učinili kompatibilním s Google kalendářem, Apple iCloud a mnoha dalšími kalendářovými servery, se kterými si můžete vyměňovat své kalendáře, včetně odkazů k odběru kalendářů, publikovaných na ostatních instancích Nextcloud, jak je popsáno výše.

 1. V levém postranním panelu klikněte na + Nový kalendář.

 2. Klikněte na + Nové přihlášení se k odběru z odkazu (pouze pro čtení)

 3. Zadejte nebo vložte odkaz na sdílený kalendář, k odběru kterého se chcete přihlásit.

Dokončeno. Vaše přihlášení se k odběru budou pravidelně aktualizována.

Poznámka

Ve výchozím stavu jsou napojení načítána znovu každý týden. Správce vámi využívané instance toto nastavení mohl upravit.

Přihlášení se k odebírání kalendáře svátků

Nové ve verzi 4.4.

Můžete se přihlásit k odběru kalendáře svátků (pouze pro čtení), poskytovanému projektem Thunderbird.

 1. V levém postranním panelu klikněte na + Nový kalendář.

 2. Klikněte + Přidat kalendář svátků

 3. Vyhledejte svou zemi či oblast a klikněte na Odebírat

Správa událostí

Vytvoření nové události

Události je možné vytvářet kliknutím do oblasti na kdy je událost plánována. V denním a týdenním pohledu na kalendář stačí kliknout, držet a přetáhnout kurzorem přes oblast, po kterou se událost má dít.

../../_images/calendar_new-event_week.png

V měsíčním pohledu stačí pouze jeden klik do oblasti cílového dne.

../../_images/calendar_new-event_month.png

Poté je možné zadat název události (např. Schůzka s Lukášem), zvolit kalendář, ve kterém chcete událost uložit (např. Osobní, Práce), zkontrolovat a upřesnit časový úsek nebo nastavit jako celodenní událost. Volitelně je možné zadat umístění a popis.

Pokud chcete upravit pokročilé podrobnosti, jako například Účastníci nebo Připomínky nebo chcete nastavit událost jako opakující se, klikněte na Další a v postranním panelu se otevře pokročilý editor.

Poznámka

Pokud chcete vždy otevírat pokročilý editor v postranním panelu namísto toho jednoduchého ve vyskakovacím okně, je možné v sekci aplikace Nastavení a import zaškrtnout Přeskočit zjednodušený editor událostí.

Kliknutím na modré tlačítko Vytvořit bude událost vytvořena.

Úprava, zduplikování nebo smazání události

Pokud chcete upravit, zduplikovat nebo smazat konkrétní událost, je nejprve třeba na ni kliknout.

Poté budete moci znovu nastavit veškeré podrobnosti události a otevřít postranní panel s pokročilým editorem kliknutím na Více.

Kliknutí na tlačítko Aktualizovat událost aktualizuje. Pro zrušení vámi provedených změn klikněte na ikonu zavření nahoře vpravo vyskakovacího dialogu nebo editoru v postranním panelu.

Pokud otevřete postranní pohled a kliknete na nabídku pod třemi tečkami vedle názvu události, budete mít možnost exportovat událost jako .ics soubor nebo ji odebrat z kalendáře.

../../_images/calendar_event_menu.png

Tip

Pokud smažete události, ocitnou se ve vašem koši. Odtamtud je možné nechtěně smazané události obnovovat.

Událost je také možné exportovat, zduplikovat nebo smazat ze základního editoru.

../../_images/calendar_event_menu_modal.png

Pozvání účastníků na událost

Do události můžete přidat účastníky a dát jim tak vědět, že jsou pozvaní. Obdrží e-mailové pozvání a budou moci potvrdit nebo zrušit svou účast na události. Účastníky mohou být ostatní uživatelé na vámi využívané instanci Nextcloud, kontakty ve vašem adresáři nebo přímo e-mailové adresy. Také je možné změnit stupeň účasti pro jednotlivé účastníky, nebo pro konkrétního účastníka vypnout informování e-mailem.

../../_images/calendar_event_invitation_level.png

Změněno ve verzi 25: Odkazy v e-mailové odpovědi účastníka už neposkytují vstupy pro zadání komentáře nebo přizvání dalších účastníků k události.

Tip

Při přidávání ostatních uživatelů Nextcloud coby účastníků do události je možné přistupovat k jejich informacím volný-zaneprázdněný (pokud je k dispozici), což vám pomůže zjistit jaké bude nejlepší časové okno pro vaši událost. Nastavte si svou pracovní dobu a dejte tak ostatním vědět, kdy jste k dispozici. Informace volný-zaneprázdněný je k dispozici pouze pro ostatní uživatele na té stejné instanci Nextcloud.

Výstraha

Pozvánky může posílat pouze vlastník kalendáře. Ti, kterým byl nasdílen toto nemohou, ať už mají právo zapisovat do kalendáře dané události či nikoli.

Výstraha

Je třeba, aby správce serveru nastavil e-mailový server (na kartě Základní nastavení), protože tento e-mail bude použit pro odeslání pozvánek.

Přiřazování místností a prostředků události

Obdobně jako účastníky, je možné do událostí přidávat také místnosti a prostředky. Systém zajistí, že každá místnost a prostředek bude zarezervována bez konfliktů. Jakmile uživatel místnost či prostředek přidá do události, zobrazí se jako že bylo přijato. Jakékoli budoucí události v překrývajícím se čase zobrazí místnost či prostředek jako že odmítnuto.

Poznámka

Místnosti a prostředky nejsou spravovány Nextcloud samotným a aplikace Kalendář neumožní přidat nebo změnit prostředek. Abyste je mohli používat jako uživatel je třeba, aby správce nainstalovat a nastavil podpůrné vrstvy pro prostředky.

Přidávání příloh k událostem

K událostem je možné importovat přílohy buď jejich nahráním nebo přidáním ze souborů

../../_images/calendar_adding_attachments.png

Poznámka

Přílohy je možné přidávát při vytváření nových událostí nebo při upravování těch existujících. Nově nahrané soubory budou v souborech (ve výchozím stavu) do složky kalendář v kořenové složce.

Složku pro přílohy můžete změnit v Nastavení kalendáře v levém dolním rohu, konkrétně výchozí umístění příloh.

../../_images/calendar_attachments_location.png

Nastavení připomínek

Je možné nastavit připomínky kterými upozornit před výskytem události. V tuto chvíli jsou podporovány tyto metody upozorňování:

 • Upozornění e-mailem

 • Oznamování z Nextcloud

Připomínky je možné nastavit na čas vztažený k události nebo konkrétnímu datu.

../../_images/calendar_event_reminders.png

Poznámka

Upozornění obdrží pouze vlastník kalendáře a lidé nebo skupiny, kterým je kalendář nasdílen s právem k zápisu. Pokud jste nedostali žádné upozornění, ale myslíte si, že byste měli, správce vámi využívané instance toto také mohl pro tento server vypnout.

Poznámka

Pokud svůj kalendář synchronizujete s mobilními zařízeními nebo jinými klienty třetích stran, upozornění se mohou objevit i zde.

Volby přidání opakovaného

Událost je možné nastavit jako „opakující se“, takže se může dít každý den, týden, měsíc nebo rok. Je možné přidat konkrétní pravidla a nastavit tak, který den v týdnu se událost odehrává nebo komplexnější pravidla, jako například každou čtvrtou středu každého měsíce.

Také je možné zadat, kdy opakování skončí.

../../_images/calendar_event_repeat.png

Koš

Pokud v aplikaci Kalendář smažete událost, úkol nebo kalendář, vaše data ještě nejsou pryč. Namísto toho budou shromážděny v koši. To vám poskytuje možnost vzít smazání zpět. Ovšem po uplynutí nějaké doby – výchozí je 30 dnů (správce vámi využívané instance může upravit) – budou tyto položky smazány natrvalo. Samozřejmě, pokud si to budete přát, můžete je sami smazat i dříve.

../../_images/calendar_trash_bin.png

Tlačítko Vysypat koš odstraní veškerý obsah koše najednou.

Tip

Koš je dostupný pouze z aplikace Kalendář. Žádná z napojených aplikací k němu nemá přístup. Nicméně, události, úkoly a kalendáře, smazané z napojených aplikací také skončí v koši.

Automated User Status

When you have a calendar event scheduled that has a „BUSY“ status, your user status will be automatically set to „In a meeting“ unless you have set yourself to „Do Not Disturb“ or „Invisible“. You can overwrite the status with a custom message any time, or set your calendar events to „FREE“. Calendars that are transparent will be ignored.

Odpovídání na pozvánky

Na pozvánky je možné odpovídat přímo v aplikaci. Klikněte na událost a vyberte stav své účasti. Na pozvánku je možné odpovědět přijetím, odmítnutím nebo nezávazným přijetím.

../../_images/calendar_accept_simple_editor.png

Na pozvánky je možné odpovídat také z postranního panelu.

../../_images/calendar_accept_sidebar_editor.png

Dostupnost (pracovní doba)

Obecnou dostupnost nezávisle na naplánovaných událostech je možné nastavit v nastavení nástrojů pro podporu spolupráce v rámci Nextcloud. Tato nastavení ovlivní také zobrazení volný-zaneprázdněný, když plánujete schůzku s ostatními lidmi v Kalendáři. Někteří napojení klienti, jako třeba Thunderbird tato data zobrazí také.

../../_images/caldav_availability.png

You can configure one-time absences on top of your regular availability in the Absence settings section.

Kalendář s narozeninami

Narozeninový kalendář je automaticky vytvářený kalendář, který automaticky získává data narozenin z vašich kontaktů. Jediný způsob, jak tento kalendář upravovat, je přes data narození u jednotlivých kontaktů. Tento kalendář není možné upravovat přímo z aplikace pro správu kalendáře.

Poznámka

Pokud nevidíte kalendář s narozeninami, váš správce ho mohl pro tento server vypnout.

Schůzky

Od Kalendáře verze 3, aplikace může vytvářet časová okna pro schůzky, které ostatní uživatelé Nextcloud (ale i lidé bez účtu na dané instanci) mohou rezervovat. Schůzky nabízejí podrobné ovládání toho, kdy jste případně volní pro setkání se. Toto může eliminovat potřebu posílat e-maily tam a zpět ohledně dohodnutí se na datu a času.

V této sekci budeme používat pojem organizátor pro osobu, která vlastní kalendář a nastavuje časová okna pro schůzky. Účastník je osoba, která si rezervuje některé z oken.

Vytváření nastavení pro schůzku

Jako organizátor schůzek otevřete hlavní webové rozhraní Kalendáře. V levém postranním panelu naleznete sekci pro schůzky, kde je možné otevřít dialog pro vytvoření nové.

../../_images/appointment_new.png

Jednou ze základní informací každé schůzky je nadpis popisující o čem schůzka je (např. „Dvoustranná schůzka“, když organizátor chce nabídnout kolegům osobní hovor), kde se schůzka uskuteční a podrobnější popis, čeho se schůzka bude týkat.

../../_images/appointment_config_basics.png

Délku schůzky je možné vybrat z předpřipraveného seznamu. Dále je možné nastavit požadovaný přírůstek. Přírůstek je četnost možných slotů. Například je možné mít sloty dlouhé jednu hodinu, ale dát jim 30 přírůstky30, takže účastník si může zarezervovat 9:00, ale také 9:30. Volitelné informace o umístění a popis poskytuje účastníkovi další souvislosti. Každá zarezervovaná schůzka bude zapsána do vašich kalendářů, takže je možné si zvolit, do kterého. Schůzky mohou být veřejné nebo soukromé. Veřejné schůzky je možné objevovat prostřednictvím profilové stránky Nextcloud uživatele. Soukromé schůzky jsou přístupné pouze lidem, kteří obdrží tajnou URL adresu.

../../_images/appointment_config_calendar_settings.png

Poznámka

Účastníkům budou zobrazeny pouze ty sloty, které nekolidují s událostmi existujícími ve vašich kalendářích.

Organizátor schůzky může zadat ve kterých časech týdne je možné si zarezervovat okno. Toto by měla být pracovní doba, ale také libovolné přizpůsobené naplánování.

../../_images/appointment_config_booking_hours.png

Na některé schůzky je třeba se připravit, např. pokud se setkáváte na místě konání a je třeba se tam dopravit. Organizátor může zvolit dobu, kterou je pro toto třeba nechat volnou. K dispozici jsou pouze ty sloty, které nekolidují s ostatními událostmi v době přípravy. Dále je zde možnost určit dobu po každé schůzce, kterou je třeba nechat volnou. A aby se účastníkům zabránilo rezervovat si příliš krátce předem, je možné nastavit za jak dlouho nejdříve se může uskutečnit další schůzka. Nastavení nejvyššího zvladatelného počtu slotů za den je možné omezit kolik schůzek je možné si účastníky zarezervovat.

../../_images/appointment_config_limits.png

Nastavená schůzka pak bude uvedena v levém postranním panelu. Prostřednictvím nabídky tři tečky je možné si zobrazit její náhled. Je možné zkopírovat si odkaz na schůzku a nasdílet ho vašim cílovým účastníkům nebo je nechat objevit vaši veřejnou schůzku prostřednictvím profilové stránky. Nastavení schůzky je také možné upravit nebo smazat.

../../_images/appointment_config_options.png

Zarezervování schůzky

Stránka rezervace zobrazuje účastníkovi název, umístění, popis a délku schůzky. Pro označené dny zde bude seznam všech možných časových oken. Pro dny, kdy nejsou k dispozici žádná časová okna, je příliš mnoho konfliktů nebo když bylo dosaženo limitu už zarezervovaných schůzek, seznam může být prázdný.

../../_images/appointment_booking_1.png

Aby mohli zarezervovat, je třeba, aby účastníci zadali jméno a e-mailovou adresu. Volitelně také mohou přidat komentář.

../../_images/appointment_booking_2.png

Po úspěšném zarezervování bude účastníkovi zobrazen potvrzující dialog.

../../_images/appointment_booking_3.png

Pro ověření e-mailových adres účastníků jim bude zaslán e-mail s žádostí o potvrzení.

../../_images/appointment_booking_confirmation_email.png

Pouze poté, co účastníci kliknou na potvrzovací odkaz z e-mailu, bude rezervace schůzky přijata a předána organizátorovi.

../../_images/appointment_booking_confirmation_dialogue.png

Účastník obdrží další e-mail potvrzující podrobnosti jejich schůzky.

../../_images/appointment_booking_email_2.png

Poznámka

Pokud slot nebyl potvrzen, pořád je zobrazován jako zarezervovatelný. Do té doby může být časové okno zarezervováno jiným uživatelem, který svou rezervaci potvrdí dříve. Systém zjistí konflikt a nabídne volbu nového časového okna.

Práce se zarezervovanou schůzkou

Po dokončení rezervace organizátor nalezne událost ve svém kalendáři s podrobnostmi o schůzce a účastníkovi.

../../_images/appointment_calendar_event.png

Pokud schůzka má zapnuté nastavení „Přidat čas před událost“ nebo „Přidat čas po události“, budou zobrazeny jako zvlášť události v kalendáři organizátora.

../../_images/appointment_calendar_prep.png

Stejně jako jakákoli jiná událost, která má účastníky, změny a rušení spustí upozornění na e-mail účastníka.

Pokud si účastníci přejí zrušit schůzku, je třeba, aby kontaktovali organizátora, aby zrušil nebo dokonce smazal událost.

Vytváření místností v Talk pro zarezervované schůzky

Místnost v Talk je možné pro zarezervované schůzky vytvořit přímo z aplikace Kalendář. Tato volba se nachází v dialogu „Vytvořit schůzku“. Pokud tuto volbu zaškrtnete, bude vytvořen neopakující se odkaz pro každou ze zarezervovaných schůzek a odeslán prostřednictvím potvrzovacího e-mailu.