Synchronizace se systémem Android

Soubory a upozornění

 1. Nainstalujte si Nextcloud klienta pro Android z Google Play Store nebo z F-Droid.

 2. Spusťte aplikaci. Jsou dva způsoby, jak ji nastavit:

  Buď: zadejte URL adresu vámi využívaného serveru, pokračujte, zadejte své uživatelské jméno a heslo a potvrďte udělení přístupu.

  Nebo: Ve webovém rozhraní Nextcloud, jděte do předvolby uživatele, jděte do Zabezpečení. Vytvořte heslo pro konkrétní aplikaci, klikněte na „Vytvořit QR kód“, klepněte na ikonu QR skeneru v aplikaci Nextcloud a namiřte kameru telefonu na obrazovku.

Kontakty a kalendáře

S Nextcloud mobilní aplikací

 1. Nainstalujte DAVx⁵ (dříve známé jako DAVDroid) na své Android zařízení, z katalogu Google Play nebo z repozitáře F-Droid.

 2. V Nextcloud mobilní aplikaci, jděte do Nastavení/Další, klepněte na „Synchronizovat kalendáře a kontakty“.

 3. Nyní, DAVx⁵ otevře přihlašovací okno Nextcloud Webflow, do kterého zadáte své přihlašovací údaje a udělíte přístup.

 4. DAVx⁵ se otevře a požádá vás o vytvoření účtu. Nastavte jméno účtu podle svého výběru a nastavte Metoda seskupování kontaktů na Skupiny jsou kategorie u jednotlivých kontaktů.

 5. Poté se DAVx⁵ zavře a znovu se objeví aplikace Nextcloud. Pro dokončení nastavení, je třeba DAVx⁵ znovu ručně spustit.

 6. Klepněte na ikonu pro účet, který DAVx⁵ právě vytvořil. Až budete vyzváni, udělte DAVx⁵ přístup k vašim kalendářům a kontaktům. Volitelně nainstalujte OpenTasks (Google Play Store nebo F-Droid) a udělte DAVx⁵ také přístup k vašim úkolům.

 7. Když klepnete na ikonu účtu, který DAVx⁵ vytvořil, objeví dostupné adresáře kontaktů a kalendáře. Zvolte, které mají být synchronizovány a dokončete.

Bez Nextcloud mobilní aplikace

Pokud nechcete instalovat Nextcloud mobilní aplikaci, je potřeba provést následující kroky:

 1. Nainstalujte DAVx⁵ (dříve známé jako DAVDroid) na své Android zařízení, z katalogu Google Play nebo z repozitáře F-Droid.

 2. Volitelně si nainstalujte OpenTasks (Google Play Store nebo F-Droid).

 3. Vytvořte nový účet (tlačítko „+“)

 4. Vyberte Připojení pomocí URL a uživatelského jména. Základ URL: URL adresa vámi využívané instance Nextcloud (např. https://sub.example.com/remote.php/dav) a své přihlašovací údaje.

 5. Pro Metoda seskupování kontaktů: zvolte volbu Skupiny jsou kategorie v rámci jednotlivých kontaktů.

 6. Klikněte na Připojit.

 7. Vyberte data, která chcete synchronizovat.

 8. Když o to budete požádáni, udělte DAVx⁵ přístupová práva ke kontaktům, kalendářům a volitelně i úkolům.

Poznámka

Zadejte svou e-mailovou adresu jako název DAVx⁵ účtu (povinné pokud chcete být schopní posílat pozvánky do kalendáře). Pokud je vaše e-mailová adresa zaregistrována ve vašich předvolbách v Nextcloud a máte svůj účet nastavený pomocí mobilní aplikace Nextcloud, už by toto vše měl být hotové.

Poznámka

Using user name and password will not work if 2-Factor-Authentication is enabed and will throw a generic „Unknown resource“ error. Use a dedicated App password instead.

Tip

DAVx⁵ vypisuje napojení na kalendáře prostřednictvím aplikace Nextcloud Kalendář, ale abyste je mohli synchronizovat, bude třeba nainstalovat aplikaci ICSx⁵ (dříve známé jako ICSDroid) na své Android zařízení, z katalogu aplikací Google Play nebo z repozitáře F-Droid .