Používání aplikace Kontakty

Aplikace Kontakty není ve verzi Nextcloud latest zapnutá ve výchozím stavu a je třeba ji zvlášť nainstalovat z katalogu aplikací.

Nextcloud aplikace Kontakty je podobná ostatním mobilním aplikacím pro správu kontaktů, ale poskytuje více funkcí. Projděme si základní funkce, které vám pomohou spravovat váš adresář kontaktů v aplikaci.

Níže se dozvíte jak přidávat kontakty, upravovat je či odebírat, jak ke kontaktu přidat obrázek a spravovat své adresáře kontaktů.

Přidávání kontaktů

Při prvním přístupu do aplikace Kontakty bude k dispozici systémový adresář kontaktů (obsahuje veškeré uživatele na dané instanci, které je vám umožněno vidět) a prázdný výchozí adresář kontaktů:

../../_images/contacts_empty.png

Výchozí adresář kontaktů (prázdný)

Kontakty je možné do adresáře přidávat jednou z následujících metod:

 • Importovat je ze souboru ve formátu Virtual Contact File (VCF/vCard)

 • Přidat kontakty ručně

Nejrychlejším způsobem, jak přidat kontakt, je použít Virtual Contatct File (VCF/vCard) soubor.

Importování virtuálních kontaktů

Kontakt(y) z VCF/vCard souboru naimportujete:

 1. V levé horní části obrazovky se nachází tlačítko „Naimportovat kontakty“, které je zobrazováno pouze tehdy, pokud ještě nemáte vůbec žádné kontakty.

 2. Najděte „Nastavení“ ve spodní části levého postranního panelu, vedle tlačítka s ozubeným kolečkem:

  Tlačítko s ozubeným kolečkem nastavení kontaktu
 3. Klikněte na tlačítko s ozubeným kolečkem. Objeví se tlačítko „Import“ aplikace Kontakty:

  Kolonka nahrání aplikace Kontakty

Poznámka

Aplikace Kontakty podporuje import vCard vizitek pouze ve verzi formátu 3.0 a 4.0.

 1. Klikněte na tlačítko „Naimportovat“ a nahrajte svůj VCF/vCard soubor.

Po dokončení importu své nové kontakty uvidíte v adresáři.

Ruční přidávání kontaktů

Pokud nemůžete naimportovat virtuální kontakty, aplikace Kontakty vám umožní přidat kontakty ručně.

Nový kontakt vytvoříte:

 1. Klikněte na + Nový kontakt.

  Upravit nastavení zobrazení otevře kolonku Aplikační zobrazení:

../../_images/contact_new.png
 1. Zadejte údaje o novém kontaktu a klikněte na Uložit.

 2. Režim zobrazení bude zobrazen s údaji, které přidáte

../../_images/contact_view_mode.png

Úprava nebo odebrání údaje u kontaktu

Aplikace Kontakty umožňuje upravovat nebo odebírat údaje u kontaktů.

Údaje u kontaktu upravíte nebo odeberete:

 1. Přejděte na konkrétní kontakt, který chcete změnit.

 2. Vyberte informaci v kolonce, kterou chcete upravit nebo odebrat.

 3. Učiňte své úpravy nebo klikněte na koš.

Změny či odebrání, které učiníte v jakémkoli kontaktu, jsou bezprostředně uplatněny.

Ne všechny kontakty lze upravovat. Systémový adresář kontaktů neumožňuje měnit údaje někoho jiného, pouze vaše vlastní. Své vlastní údaje si můžete měnit také v nastavení uživatele.

Obrázek ke kontaktu

Obrázek ke svým (novým) kontaktům přidáte kliknutím na tlačítko nahrát:

Obrázek kontaktu (tlačítko nahrání)

Poté, co nastavíte obrázek kontaktu, bude vypadat nějak takto:

Obrázek u kontaktu (nastavit)

Pokud chcete nahrát nový, odebrat ho, zobrazit v plné velikosti nebo si ho stáhnout, klikněte na obrázek kontaktu a objeví se následující volby:

../../_images/contact_picture_options.png

Přidávání a správa adresářů kontaktů

Kliknutím na tlačítko „Nastavení“ (ozubené kolečko) ve spodní části levého postranního panelu poskytuje přístup k nastavení aplikace Kontakty. Tato kolonka zobrazuje všechny adresáře kontaktů, které jsou k dispozici, určité volby pro každý z adresářů a umožňuje vytvářet nové adresáře, prostým zadáním názvu pro nový adresář:

Přidat adresář kontaktů v nastavení kontaktů

The Contacts settings is also where you can share, export and delete addressbooks. You will find the CardDAV URLs there.

Podrobnosti ohledně synchronizace adresářů kontaktů s iOS, macOS, Thunderbird a ostatními CardDAV klienty naleznete v Software pro podporu spolupráce.

Circles

Informal collaboration takes place within organizations: an event to organize for a few weeks, a short ideation session between members from differents entities, workshops, a place to joke around and support team building, or simply in very organic organizations where formal structure is kept to a minimum.

For all these reasons, Nextcloud supports Circles, a feature embedded in the Contacts app, where every user is able to create its own circle, a user-defined aggregate of accounts. Circles can be used later on to share files and folders, added to Talk conversations, like a regular group.

Circle in the Contacts app left menu

Create a circle

In the left menu, click on the + next to Circles. Set a circle name Landing on the circle configuration screen, you can: - add members to your circle - clicking on the three dot menu next to a user allow you to modify its role within the circle.

Circle roles

Circles support 4 types of roles: - Member - Moderator - Admin can configure circle options (+moderator permissions) - Owner

Member

Member is the role with the lowest permissions. A member can only access the resources shared with the circle, and view the members of the circle.

Moderator

In addition to member permissions, a moderator can invite, confirm invitations and manage members of the circle.

Admin

In addition to moderator permissions, an admin can configure circle options.

Owner

In addition to admin permissions, an owner can transfer the circle ownership to another member of the circle. There can be only one single owner per circle.

Add members to a circle

Local accounts, groups, email addresses or other circles can be added as members to a circle. For a group or a circle, the role applies to all members of the group or circle.

Circle options

Various self-explanatory options are available to configure a circle, to manage invites and membership, visibility of the circle, allowance of other circle membership and password protection.