Používání aplikace Kontakty

Aplikace Kontakty není ve verzi Nextcloud latest zapnutá ve výchozím stavu a je třeba ji zvlášť nainstalovat z katalogu aplikací.

Nextcloud aplikace Kontakty je podobná ostatním mobilním aplikacím pro správu kontaktů, ale poskytuje více funkcí. Projděme si základní funkce, které vám pomohou spravovat váš adresář kontaktů v aplikaci.

Below, you will learn how to add contacts, edit or remove contacts, upload a contact picture and manage your address books.

Přidávání kontaktů

Při prvním přístupu do aplikaci Kontakty bude k dispozici prázdný výchozí adresář kontaktů:

../../_images/contacts_empty.png

Výchozí adresář kontaktů (prázdný)

Kontakty je možné do adresáře přidávat jednou z následujících metod:

 • Importovat je ze souboru ve formátu Virtual Contact File (VCF/vCard)

 • Přidat kontakty ručně

Nejrychlejším způsobem, jak přidat kontakt, je použít Virtual Contatct File (VCF/vCard) soubor.

Importování virtuálních kontaktů

Kontakt(y) z VCF/vCard souboru naimportujete:

 1. Najděte „Nastavení“ ve spodní části levého postranního panelu, vedle tlačítka s ozubeným kolečkem:

  Contact settings gear button
 2. Klikněte na tlačítko s ozubeným kolečkem. Objeví se tlačítko „Import“ aplikace Kontakty:

  Contacts Upload Field

Poznámka

Aplikace Kontakty podporuje import vCard vizitek pouze ve verzi formátu 3.0 a 4.0.

 1. Klikněte na tlačítko „Naimportovat“ a nahrajte svůj VCF/vCard soubor.

Po dokončení importu své nové kontakty uvidíte v adresáři.

Ruční přidávání kontaktů

Pokud nemůžete naimportovat virtuální kontakty, aplikace Kontakty vám umožní přidat kontakty ručně.

Nový kontakt vytvoříte:

 1. Klikněte na + Nový kontakt.

  Otevře se nastavení prázdného nového kontaktu v kolonce Aplikační pohled:

../../_images/contact_new.png
 1. Zadejte údaje nového kontaktu. Učiněné změny budou promítnuty okamžitě.

Úprava nebo odebrání údaje u kontaktu

Aplikace Kontakty umožňuje upravovat nebo odebírat údaje u kontaktů.

Údaje u kontaktu upravíte nebo odeberete:

 1. Přejděte na konkrétní kontakt, který chcete změnit.

 2. Vyberte informaci v kolonce, kterou chcete upravit nebo odebrat.

 3. Učiňte své úpravy nebo klikněte na koš.

Změny či odebrání, které učiníte v jakémkoli kontaktu, jsou bezprostředně uplatněny.

Obrázek ke kontaktu

Obrázek ke svým (novým) kontaktům přidáte kliknutím na tlačítko nahrát:

Contact picture (upload button)

Poté, co nastavíte obrázek kontaktu, bude vypadat nějak takto:

Contact picture (set)

Pokud chcete nahrát nový, odebrat ho, zobrazit v plné velikosti nebo si ho stáhnout, klikněte na obrázek kontaktu a objeví se následující volby:

../../_images/contact_picture_options.png

Přidávání a správa adresářů kontaktů

Kliknutím na tlačítko „Nastavení“ (ozubené kolečko) ve spodní části levého postranního panelu poskytuje přístup k nastavení aplikace Kontakty. Tato kolonka zobrazuje všechny adresáře kontaktů, které jsou k dispozici, určité volby pro každý z adresářů a umožňuje vytvářet nové adresáře, prostým zadáním názvu pro nový adresář:

Add address book in the contacts settings

Nastavení Kontaktů je také místem, kde je možné sdílet, exportovat a mazat adresáře kontaktů. Také zde naleznete CardDAV URL adresy.

Podrobnosti ohledně synchronizace adresářů kontaktů s iOS, macOS, Thunderbird a ostatními CardDAV klienty naleznete v Software pro podporu spolupráce.