Používání aplikace Kontakty

Aplikace Kontakty není ve verzi Nextcloud latest zapnutá ve výchozím stavu a je třeba ji zvlášť nainstalovat z katalogu aplikací.

Nextcloud aplikace Kontakty je podobná ostatním mobilním aplikacím pro správu kontaktů, ale poskytuje více funkcí. Projděme si základní funkce, které vám pomohou spravovat váš adresář kontaktů v aplikaci.

Níže se dozvíte jak přidávat kontakty, upravovat je či odebírat, jak ke kontaktu přidat obrázek a spravovat své adresáře kontaktů.

Přidávání kontaktů

Při prvním přístupu do aplikace Kontakty bude k dispozici systémový adresář kontaktů (obsahuje veškeré uživatele na dané instanci, které je vám umožněno vidět) a prázdný výchozí adresář kontaktů:

../../_images/contacts_empty.png

Výchozí adresář kontaktů (prázdný)

Kontakty je možné do adresáře přidávat jednou z následujících metod:

 • Importovat je ze souboru ve formátu Virtual Contact File (VCF/vCard)

 • Přidat kontakty ručně

Nejrychlejším způsobem, jak přidat kontakt, je použít Virtual Contatct File (VCF/vCard) soubor.

Importování virtuálních kontaktů

Kontakt(y) z VCF/vCard souboru naimportujete:

 1. V levé horní části obrazovky se nachází tlačítko „Naimportovat kontakty“, které je zobrazováno pouze tehdy, pokud ještě nemáte vůbec žádné kontakty.

 2. Najděte „Nastavení“ ve spodní části levého postranního panelu, vedle tlačítka s ozubeným kolečkem:

  Tlačítko s ozubeným kolečkem nastavení kontaktu
 3. Klikněte na tlačítko s ozubeným kolečkem. Objeví se tlačítko „Import“ aplikace Kontakty:

  Kolonka nahrání aplikace Kontakty

Poznámka

Aplikace Kontakty podporuje import vCard vizitek pouze ve verzi formátu 3.0 a 4.0.

 1. Klikněte na tlačítko „Naimportovat“ a nahrajte svůj VCF/vCard soubor.

Po dokončení importu své nové kontakty uvidíte v adresáři.

Ruční přidávání kontaktů

Pokud nemůžete naimportovat virtuální kontakty, aplikace Kontakty vám umožní přidat kontakty ručně.

Nový kontakt vytvoříte:

 1. Klikněte na + Nový kontakt.

  Upravit nastavení zobrazení otevře kolonku Aplikační zobrazení:

../../_images/contact_new.png
 1. Zadejte údaje o novém kontaktu a klikněte na Uložit.

 2. Režim zobrazení bude zobrazen s údaji, které přidáte

../../_images/contact_view_mode.png

Úprava nebo odebrání údaje u kontaktu

Aplikace Kontakty umožňuje upravovat nebo odebírat údaje u kontaktů.

Údaje u kontaktu upravíte nebo odeberete:

 1. Přejděte na konkrétní kontakt, který chcete změnit.

 2. Vyberte informaci v kolonce, kterou chcete upravit nebo odebrat.

 3. Učiňte své úpravy nebo klikněte na koš.

Změny či odebrání, které učiníte v jakémkoli kontaktu, jsou bezprostředně uplatněny.

Ne všechny kontakty lze upravovat. Systémový adresář kontaktů neumožňuje měnit údaje někoho jiného, pouze vaše vlastní. Své vlastní údaje si můžete měnit také v nastavení uživatele.

Obrázek ke kontaktu

Obrázek ke svým (novým) kontaktům přidáte kliknutím na tlačítko nahrát:

Obrázek kontaktu (tlačítko nahrání)

Poté, co nastavíte obrázek kontaktu, bude vypadat nějak takto:

Obrázek u kontaktu (nastavit)

Pokud chcete nahrát nový, odebrat ho, zobrazit v plné velikosti nebo si ho stáhnout, klikněte na obrázek kontaktu a objeví se následující volby:

../../_images/contact_picture_options.png

Přidávání a správa adresářů kontaktů

Kliknutím na tlačítko „Nastavení“ (ozubené kolečko) ve spodní části levého postranního panelu poskytuje přístup k nastavení aplikace Kontakty. Tato kolonka zobrazuje všechny adresáře kontaktů, které jsou k dispozici, určité volby pro každý z adresářů a umožňuje vytvářet nové adresáře, prostým zadáním názvu pro nový adresář:

Přidat adresář kontaktů v nastavení kontaktů

Nastavení Kontaktů je také místem, kde je možné sdílet, exportovat a mazat adresáře kontaktů. Také zde naleznete CardDAV URL adresy.

Podrobnosti ohledně synchronizace adresářů kontaktů s iOS, macOS, Thunderbird a ostatními CardDAV klienty naleznete v Software pro podporu spolupráce.

Okruhy

Neformální spolupráce se děje v organizacích: událost kterou zorganizovat na několik týdnů, krátká relace výměny nápadů mezi členy různých entit, workshopy, místo pro klábosení pro utužování kolektivu, nebo jednoduše ve velmi organických organizacích, kde je udržována jen nezbytná minimální formální struktura.

Pro všechny tyto důvody Nextcloud podporuje Okruhy – funkci vestavěnou v aplikaci Kontakty, ve které může každý uživatel vytvářet vlastní okruh – uživatelsky určenou agregaci uživatelských účtů. Okruhy je poté možné používat pro sdílení souborů a složek, přidávat do konverzací v Talk, jako běžnou skupinu.

Okruh v nabídce vlevo v aplikaci Kontakty

Vytvořit okruh

V nabídce vlevo klikněte na + vedle Okruhů. Na obrazovce s nastaveními pro okruh zadejte název pro okruh a můžete: - přidávat členy do okruhu - kliknutím na nabídku se třemi tečkami vedle uživatele je možné měnit jeho roli v rámci okruhu.

Role v okruhu

Circles support 4 types of roles:

 • Member

 • Moderator

 • Admin can configure circle options (+moderator permissions)

 • Owner

Člen

Člen je role s nejnižšími oprávněními. Člen pouze může přistupovat k prostředkům nasdíleným okruhu a zobrazovat si členy okruhu.

Moderátor

Krom oprávnění členů může moderátor zvát, potvrzovat pozvání a spravovat členy okruhu.

Správce

Krom oprávnění moderátorů může správce nastavovat předvolby pro okruh.

Vlastník

Krom oprávnění pro správu může vlastník předat vlastnictví okruhu jinému jeho členovi. Každý okruh může mít pouze jediného vlastníka.

Přidat do okruhu členy

Jako členy do okruhu je možné přidávat lokální účty, skupiny, e-mailové adresy a ostatní okruhy. V případě skupiny nebo okruhu se nastavení role uplatní na veškeré členy dané skupiny nebo okruhu.

Předvolby pro okruh

Pro nastavení okruhu jsou k dispozici různé samovysvětlující volby, pro správu pozvánek a členství, viditelnosti okruhu, umožnění členství ostatních okruhů a ochranu heslem.

Shared items

Nové ve verzi 5.5.

../../_images/shared-items.png

Items that are shared between two contacts will be displayed in the contact app. This includes media, calendar events, chat rooms, and shared deck cards, all of which will be visible in the contact details. This functionality is limited to contacts listed in the system address book. Currently, our system only supports shared items between two contacts.