Používání aplikace E-mail

Poznámka

Aplikace E-mail je nainstalovaná jako součást Nextcloud Hub už ve výchozím stavu, ale může být vypnutá. Požádejte o ní případně správce vámi využívané instance.

../../_images/mail.png

Správa vašeho e-mailového účtu

Přidání nového e-mailového účtu

 1. Povolte aplikaci E-mail v Aplikacích

 2. Klikněte na ikonu e-mailu v záhlaví

 3. Vyplňte přihlašovací formulář (automaticky nebo ručně)

../../_images/new-mail-account.png

Change sort order

Nové ve verzi 3.5.

 1. Visit mail settings

 2. Go to Sorting

 3. You can choose Oldest or Newest mail first

Poznámka

This change will apply across all your accounts and mailboxes

Naplánované zprávy

 1. Klikněte na tlačítko nové zprávy v levé horní části obrazovky

 2. Klikněte na nabídku akcí (…) v dialogu editoru zprávy

 3. Klikněte na odeslat později

../../_images/scheduled-msg.png

Schránka pro přednostní zprávy

Přednostní schránka má dvě sekce: Důležité a Ostatní. Zrpávy budou automaticky označovány jako důležité na základě toho, s jakými zprávami jste pracovali nebo je označili jako důležité. Zpočátku může být třeba důležitost měnit ručně a systém tak naučit, ale časem se tím vylepší.

../../_images/priority-inbox.png

Všechny schránky

Veškeré zprávy ze všech účtů, ke kterým jste přihlášení, zde budou chronologicky zobrazeny

Nastavení účtu

Nastavení vašeho účtu, jako:

 1. Alternativní názvy

 2. Podpis

 3. Výchozí složky

 4. Automatické odpovědi

 5. Důvěryhodní odesilatelé

 6. …a další

Je k dispozici v nabídce akcí u e-mailového účtu. Zde je možné upravovat, přidávat nebo odebírat nastavení, v závislosti na vašich potřebách.

Přesunout zprávy do složky Nevyžádané

Nové ve verzi 3.4.

Když je označená jako nevyžádaná, aplikace E-mail jí umí přesunout do jiné složky.

 1. Navštivte nastavení účtu

 2. Jděte na Výchozí složky

 3. Zkontrolujte že je vybrána složka pro nevyžádané zprávy

 4. Jděte do nastavení pro nevyžádané

 5. Klikněte na Přesunout zprávy do složky Nevyžádané

  ../../_images/mail_move-message-to-junk-folder.png

Delegování účtu

Tato aplikace umožňuje delegování účtů, takže uživatel může posílat e-maily z adresy jiného.

 1. Je třeba, aby delegování bylo nastavené správcem na e-mailovém serveru

 2. Přidejte jinou e-mailovou adresu jako alternativní název pro váš vlastní e-mailový účet

 3. Při odesílání e-mailu vyberte alternativní název coby odesilatele

Varování

Pokud je uložen ve ve složce Odeslané vaší osobní schránky, může se stát, že odeslaný e-mail nebude vidět v původním účtu.

Automatické mazání koše

Nové ve verzi 3.4.

Aplikace E-mail může automaticky mazat zprávy ve složce Koš po uplynutí určitého počtu dnů.

 1. Navštivte nastavení účtu

 2. Jděte do Automatického mazání Koše

 3. Zadejte počet dnů po jejichž uplynutí mají být zprávy smazány

Lhůtu ponechávání v Koši je možné vypnout nevyplněním kolonky nebo jejím nastavením na hodnotu 0 (nula).

Poznámka

Takto zpracovány budou pouze e-maily smazané až po zapnutí lhůty ponechávání v Koši.

../../_images/mail_trash_retention_settings.png

Napsání zprávy

 1. Klikněte na novou zprávu v levé horní části obrazovky

 2. Začněte psát svou zprávu

Minimalizace dialogu editoru zprávy

Nové ve verzi 3.2.

Dialogové okno s editorem zpráv je možné minimalizovat v průběhu psaní nové zprávy, upravování existujícího konceptu nebo zprávy z odeslaných. Stačí kliknout na tlačítko minimalizace vpravo nahoře dialogu nebo kliknout kamkoli mimo dialog.

../../_images/mail-minimize-composer.png

K minimalizované z právě se vrátíte kliknutím kamkoli na indikátor ve spodní části obrazovky.

../../_images/mail-composer-indicator.png

Kliknutím na tlačítko zavřít v dialogu nebo na indikátoru v pravém dolním rohu ukončí upravování zprávy. Koncept bude automaticky uložen do schránky s koncepty.

Akce ohledně e-mailové schránky

Přidání schránky

 1. Otevřete nabídku akcí ohledně účtu

 2. Klikněte na přidání schránky

Přidání dílčí schránky

 1. Otevřete nabídku akcí ohledně schránky

 2. Klikněte na dílčí schránku

Sdílená schránka

Pokud vám schránka byla nasdílena s nějakými specifickými oprávněními, tato schránka se zobrazí jako nová s ikonou sdílení, jako níže:

../../_images/shared-mailbox-icon.png

Akce ohledně obálky

Vytvoření události

Create an event for a certain message/thread directly via mail app

 1. Otevřete nabídku akcí ohledně obálky

 2. Click More actions

 3. Click Create event

Poznámka

Event title and an agenda is created for you if the administrator has enabled it.

Vytvoření úkolu

Nové ve verzi 3.2.

Create an task for a certain message/thread directly via mail app

 1. Otevřete nabídku akcí ohledně obálky

 2. Click more actions

 3. Click create task

Poznámka

Úkoly jsou ukládány v podporovaných kalendářích. Pokud takový není k dispozici, je možné si takový vytvořit v aplikaci Kalendář.

Upravit štítky

 1. Otevřete nabídku akcí ohledně obálky

 2. Klikněte na Upravit štítky

 3. V dialogu štítků nastavte / zrušte nastavení štítků

Change color for tags

Nové ve verzi 3.5.

../../_images/change-tag-color.png

Upon creating a tag, a randomly assigned color is automatically chosen. Once the tag is saved, you have the flexibility to customize its color according to your preferences. This feature can be found on the Tag modal action menu.

Delete tags

Nové ve verzi 3.5.

../../_images/delete-tag.png

You now have the ability to delete tags that you have previously created. To access this feature:

 1. Open the action menu of an envelope/thread.

 2. Select Edit tags.

 3. Within the tags modal, open the action menu for the specific tag you wish to delete.

Poznámka

Please note that default tags such as Work, To do, Personal, and Later cannot be deleted, they can only be renamed.

Akce ohledně zprávy

Odhlášení se z odběru e-mailové konference

Nové ve verzi 3.1.

Některé e-mailové konference a zpravodaje umožňují snadné zrušení odběru. Pokud aplikace E-mail zjistí zprávy od takového odesilatele, zobrazí tlačítko Zrušit odebírání vedle údaje o odesilateli. Pokud chcete přestat odebírat, klikněte a potvrďte.

Odložit

Nové ve verzi 3.4.

Odkládání zprávy či vlákna ho přesune do k tomu určené složky po dobu délky odkladu a zpráva nebo vlákno pak po jejím uplynutí bude přesunuta do původní složky.

 1. Otevřete nabídku akcí obálky nebo vlákna

 2. Klikněte na Odložit

 3. Vyberte na jak dlouho má být zpráva nebo vlákno odloženo

Smart replies

Nové ve verzi 3.6.

When you open a message in the Mail app, it proposes AI-generated replies. By simply clicking on a suggested reply, the composer opens with the response pre-filled.

Poznámka

Please note that the feature has to be enabled by the administrator

Filtering and autoresponder

The Mail app has a simple editor for Sieve scripts and an interface to configure autoresponders. Sieve has to be enabled in the account settings.

Autoresponders

Nové ve verzi 3.5: Autoresponder can follow system settings.

The autoresponder is off by default. It can be set manually, or follow the system settings. Following system settings means that the long absence message entered on the Absence settings section is applied automatically.