Používání aplikace E-mail

Poznámka

Aplikace E-mail je nainstalovaná jako součást Nextcloud Hub už ve výchozím stavu, ale může být vypnutá. Požádejte o ní případně správce vámi využívané instance.

../../_images/mail.png

Správa vašeho e-mailového účtu

Přidání nového e-mailového účtu

 1. Povolte aplikaci E-mail v Aplikacích

 2. Klikněte na ikonu e-mailu v záhlaví

 3. Vyplňte přihlašovací formulář (automaticky nebo ručně)

../../_images/new-mail-account.png

Naplánované zprávy

 1. Klikněte na tlačítko nové zprávy v levé horní části obrazovky

 2. Klikněte na nabídku akcí (…) v dialogu editoru zprávy

 3. Klikněte na odeslat později

../../_images/scheduled-msg.png

Schránka pro přednostní zprávy

Přednostní schránka má dvě sekce: Důležité a Ostatní. Zrpávy budou automaticky označovány jako důležité na základě toho, s jakými zprávami jste pracovali nebo je označili jako důležité. Zpočátku může být třeba důležitost měnit ručně a systém tak naučit, ale časem se tím vylepší.

../../_images/priority-inbox.png

Všechny schránky

Veškeré zprávy ze všech účtů, ke kterým jste přihlášení, zde budou chronologicky zobrazeny

Nastavení účtu

Nastavení vašeho účtu, jako:

 1. Alternativní názvy

 2. Podpis

 3. Výchozí složky

 4. Automatické odpovědi

 5. Důvěryhodní odesilatelé

 6. …a další

Je k dispozici v nabídce akcí u e-mailového účtu. Zde je možné upravovat, přidávat nebo odebírat nastavení, v závislosti na vašich potřebách.

Move messages to Junk folder

Nové ve verzi 3.4.

Mail can move a message to a different folder when it is marked as junk.

 1. Visit Account settings

 2. Go to Default folders

 3. Check that a folder is selected for the junk messages

 4. Go to Junk settings

 5. Click Move messages to Junk folder

  ../../_images/mail_move-message-to-junk-folder.png

Delegování účtu

Tato aplikace umožňuje delegování účtů, takže uživatel může posílat e-maily z adresy jiného.

 1. Je třeba, aby delegování bylo nastavené správcem na e-mailovém serveru

 2. Přidejte jinou e-mailovou adresu jako alternativní název pro váš vlastní e-mailový účet

 3. Při odesílání e-mailu vyberte alternativní název coby odesilatele

Varování

Pokud je uložen ve ve složce Odeslané vaší osobní schránky, může se stát, že odeslaný e-mail nebude vidět v původním účtu.

Automatic trash deletion

Nové ve verzi 3.4.

The Mail app can automatically delete messages in the trash folder after a certain number of days.

 1. Visit Account settings

 2. Go to Automatic trash deletion

 3. Enter the number of days after which messages should be deleted

Disable trash retention by leaving the field empty or setting it to 0.

Poznámka

Only mails deleted after enabling trash retention will be processed.

../../_images/mail_trash_retention_settings.png

Napsání zprávy

 1. Klikněte na novou zprávu v levé horní části obrazovky

 2. Začněte psát svou zprávu

Minimalizace dialogu editoru zprávy

Nové ve verzi 3.2.

Dialogové okno s editorem zpráv je možné minimalizovat v průběhu psaní nové zprávy, upravování existujícího konceptu nebo zprávy z odeslaných. Stačí kliknout na tlačítko minimalizace vpravo nahoře dialogu nebo kliknout kamkoli mimo dialog.

../../_images/mail-minimize-composer.png

K minimalizované z právě se vrátíte kliknutím kamkoli na indikátor ve spodní části obrazovky.

../../_images/mail-composer-indicator.png

Kliknutím na tlačítko zavřít v dialogu nebo na indikátoru v pravém dolním rohu ukončí upravování zprávy. Koncept bude automaticky uložen do schránky s koncepty.

Akce ohledně e-mailové schránky

Přidání schránky

 1. Otevřete nabídku akcí ohledně účtu

 2. Klikněte na přidání schránky

Přidání dílčí schránky

 1. Otevřete nabídku akcí ohledně schránky

 2. Klikněte na dílčí schránku

Sdílená schránka

Pokud vám schránka byla nasdílena s nějakými specifickými oprávněními, tato schránka se zobrazí jako nová s ikonou sdílení, jako níže:

../../_images/shared-mailbox-icon.png

Akce ohledně obálky

Vytvoření události

Vytvořte událost pro určitou zprávu/vlákno přímo z aplikace E-mail: 1. otevřete nabídku akcí obálky, 2. klikněte na další akce, 3. klikněte na vytvořit událost

Vytvoření úkolu

Nové ve verzi 3.2.

Vytvořte úkol pro určitou zprávu/vlákno přímo z aplikace E-mail: 1. otevřete nabídku akcí obálky, 2. klikněte na další akce, 3. klikněte na vytvořit úkol

Poznámka

Úkoly jsou ukládány v podporovaných kalendářích. Pokud takový není k dispozici, je možné si takový vytvořit v aplikaci Kalendář.

Upravit štítky

 1. Otevřete nabídku akcí ohledně obálky

 2. Klikněte na Upravit štítky

 3. V dialogu štítků nastavte / zrušte nastavení štítků

Akce ohledně zprávy

Odhlášení se z odběru e-mailové konference

Nové ve verzi 3.1.

Některé e-mailové konference a zpravodaje umožňují snadné zrušení odběru. Pokud aplikace E-mail zjistí zprávy od takového odesilatele, zobrazí tlačítko Zrušit odebírání vedle údaje o odesilateli. Pokud chcete přestat odebírat, klikněte a potvrďte.

Snooze

Nové ve verzi 3.4.

Snoozing a message or thread moves it into a dedicated mailbox until the selected snooze date is reached and the message or thread is moved back to the original mailbox.

 1. Open action menu of an envelope or thread

 2. Click Snooze

 3. Select how long the message or thread should be snoozed