Synchronizace s aplikací Thunderbird

Thunderbird je funkcemi nabitý a vyspělý e-mailový klient, který je možné proměnit v plnohodnotného správce osobních informací (PIM). Od své verze 102, podporuje synchronizaci adresářů kontaktů prostřednictvím CardDAV a automatické objevování kalendářů a adresářů kontaktů, které jsou k dispozici na serveru.

Alternativa: Použití doplňku TbSync

Pro tuto metodu je třeba mít nainstalované dva doplňky:

 1. TbSync.

 2. Poskytovatel TbSync pro CalDAV a CardDAV.

Když jsou nainstalovány, pak pokud používáte Windows, jděte do Extra/Nastavení synchronizace (TbSync) nebo Úpravy/Nastavení synchronizace (TbSync) pokud na Linuxu, potom:

 • Ve správě účtů zvolte „Přidat účet / CalDAV / CardDAV účet

 • V následujícím okně použijte výchozí hodnotu, nazvanou Automatické nastavení a klikněte na další

 • Zadejte název účtu, (který je možné zvolit libovolný), uživatelské jméno, heslo, URL adresu vámi využívaného serveru a klikněte na další

 • V následujícím okně by TbSync mělo automaticky objevit CalDAV a CardDAV adresy. Pokud ano, klikněte na Dokončit

 • Zaškrtněte Zapnout a synchronizovat tento účet. TbSync nyní objeví veškeré adresáře kontaktů a kalendáře, ke kterým má váš účet přístup na serveru

 • Zaškrtněte kolonku vedle každého z kalendářů, které chcete synchronizovat. Dále nastavte, jak často chcete, aby byly synchronizovány a klikněte na synchronizovat nyní

 • Po dokončení první úspěšné synchronizace je možné okno zavřít.

Od tohoto okamžiku bude TbSync pracovat za vás. Jste hotovi se základním nastavením a pokud nepotřebujete pokročilejší adresáře kontaktů, můžete další přeskočit.

Alternativa: Použití doplňku CardBook (pouze kontakty)

CardBook je pokročilá alternativa k adresáři kontaktů v Thunderbirdu, která podporuje CardDAV. TbSync a CardBook je možné mít nainstalované vedle sebe.

 1. Klikněte na ikonu CardBook v pravém horním rohu okna s Thunderbird:

  ../../_images/cardbook_icon.png
 2. V CardBook:

  • Jděte do Adresář kontaktů > Nový adresář Vzdálený > Další

  • Vyberte CardDAV, vyplňte adresu vámi využívaného Nextcloud serveru, své uživatelské jméno a heslo

  ../../_images/new_addressbook.png
 3. Klikněte na „Ověřit“, klikněte na Další, pak zvolte název adresáře kontaktů a znovu klikněte na Další:

  ../../_images/addressbook_name.png
 4. Po dokončení CardBook synchronizuje vaše adresáře kontaktů. Vždy ale můžete synchronizaci spustit i ručně kliknutím na „Synchronizovat“ v levém horním rohu CardBook:

  ../../_images/synchronize_cardbook.png

Původní metoda: ruční přihlašování k odebírání kalendářů

Tato metoda je potřebná pouze pokud nechcete nainstalovat TBSync.

 1. Jděte do aplikace Nextcloud Kalendář a klikněte na nabídku pod třemi tečkami u kalendáře, který chcete synchronizovat, což zobrazí URL, která vypadá podobně jako toto:

  https://cloud.nextcloud.com/remote.php/dav/calendars/daniel/personal/

 2. V aplikaci Thunderbird jděte do pohledu na kalendář a vlevo klikněte pravým tlačítkem na nabídku kalendáře (kde se nacházejí názvy kalendářů) a přidejte Nový kalendář.

 3. Zvolte Na síti:

  ../../_images/new_calendar.png
 4. Zvolte CalDAV a vyplňte chybějící informace:

  ../../_images/CalDAV_calendar.png