Synchronizace s aplikací Thunderbird

Thunderbird je funkcemi nabitý a vyspělý e-mailový klient, který je možné proměnit v plnohodnotného správce osobních informací (PIM). Od své verze 102, podporuje synchronizaci adresářů kontaktů prostřednictvím CardDAV a automatické objevování kalendářů a adresářů kontaktů, které jsou k dispozici na serveru.

Alternativa: Použití doplňku TbSync

Pro tuto metodu je třeba mít nainstalované dva doplňky:

 1. TbSync.

 2. Poskytovatel TbSync pro CalDAV a CardDAV.

When they are installed, go to Extras/Synchronization settings (TbSync) if you are on Windows, or Edit/Synchronization settings (TbSync) if on Linux, then:

 1. In the account manager choose Add new account > CalDAV & CardDAV

 2. In the next window, go with the default called Automatic Configuration and click Next

 3. Enter an Account name (which you can freely choose), a User name, a Password, the Server URL, and click Next

 4. V následujícím okně by TbSync mělo automaticky objevit CalDAV a CardDAV adresy. Pokud ano, klikněte na Dokončit

 5. Zaškrtněte Zapnout a synchronizovat tento účet. TbSync nyní objeví veškeré adresáře kontaktů a kalendáře, ke kterým má váš účet přístup na serveru

 6. Zaškrtněte kolonku vedle každého z kalendářů, které chcete synchronizovat. Dále nastavte, jak často chcete, aby byly synchronizovány a klikněte na synchronizovat nyní

 7. Po dokončení první úspěšné synchronizace je možné okno zavřít.

Od tohoto okamžiku bude TbSync pracovat za vás. Jste hotovi se základním nastavením a pokud nepotřebujete pokročilejší adresáře kontaktů, můžete další přeskočit.

Alternativa: Použití doplňku CardBook (pouze kontakty)

CardBook je pokročilá alternativa k adresáři kontaktů v Thunderbirdu, která podporuje CardDAV. TbSync a CardBook je možné mít nainstalované vedle sebe.

 1. Klikněte na ikonu CardBook v pravém horním rohu okna s Thunderbird:

  ../../_images/cardbook_icon.png
 2. V CardBook:

  • Jděte do Adresář kontaktů > Nový adresář Vzdálený > Další

  • Vyberte CardDAV, vyplňte adresu vámi využívaného Nextcloud serveru, své uživatelské jméno a heslo

  ../../_images/new_addressbook.png
 3. Klikněte na „Ověřit“, klikněte na Další, pak zvolte název adresáře kontaktů a znovu klikněte na Další:

  ../../_images/addressbook_name.png
 4. When you are finished, CardBook synchronizes your address books. You can always trigger a synchronization manually by clicking „Synchronize“ in the top left corner of CardBook:

  ../../_images/synchronize_cardbook.png