Synchronizace s aplikací Thunderbird

Thunderbird je funkcemi nabitý a vyspělý e-mailový klient, který je možné proměnit v plnohodnotného správce osobních informací. Nicméně, postrádá podporu pro synchronizaci adresáře kontaktů prostřednictvím CardDAV a také postrádá schopnost automaticky objevovat kalendáře a adresáře kontaktů dostupných na serveru. Proto jsou pro synchronizaci s Nextcloud zapotřebí doplňky, které je možné snadno nainstalovat prostřednictvím správy doplňků v Thunderbird.

Alternativa: Použití doplňku CardBook (pouze kontakty)

CardBook je pokročilá alternativa k adresáři kontaktů v Thunderbirdu, která podporuje CardDAV. TbSync a CardBook je možné mít nainstalované vedle sebe.

 1. Klikněte na ikonu CardBook v pravém horním rohu okna s Thunderbird:

../../_images/cardbook_icon.png
 1. V CardBook:

  • Address book > New Address book Remote > Next

  • Vyberte CardDAV, vyplňte adresu vámi využívaného Nextcloud serveru, své uživatelské jméno a heslo

../../_images/new_addressbook.png
 1. Klikněte na „Ověřit“, klikněte na Další, pak zvolte název adresáře kontaktů a znovu klikněte na Další:

../../_images/addressbook_name.png
 1. Po dokončení CardBook synchronizuje vaše adresáře kontaktů. Vždy ale můžete synchronizaci spustit i ručně kliknutím na „Synchronizovat“ v levém horním rohu CardBook:

../../_images/synchronize_cardbook.png

Původní metoda: ruční přihlašování k odebírání kalendářů

Tato metoda je potřebná pouze pokud nechcete nainstalovat TBSync.

 1. Jděte do aplikace Nextcloud Kalendář a klikněte na nabídku pod třemi tečkami u kalendáře, který chcete synchronizovat, což zobrazí URL, která vypadá podobně jako toto:

  https://cloud.nextcloud.com/remote.php/dav/calendars/daniel/personal/

 2. V aplikaci Thunderbird jděte do pohledu na kalendář a vlevo klikněte pravým tlačítkem na nabídku kalendáře (kde se nacházejí názvy kalendářů) a přidejte Nový kalendář.

 3. Zvolte Na síti:

../../_images/new_calendar.png
 1. Zvolte CalDAV a vyplňte chybějící informace:

../../_images/CalDAV_calendar.png