Synchronizace s aplikací KDE Kontact

KOrganizer, Kalendar a KAddressBook mohou synchronizovat váš kalendář, kontakty a úkoly s Nextcloud serverem.

Toho je možné dosáhnout následováním těchto kroků podle toho, zda používáte KOrganizer nebo Kalendar:

V KOrganizer:

  1. Otevřete KOrganizer a v seznamu kalendářů (vlevo dole) klikněte pravým tlačítkem a zvolte Přidat kalendář:

../../_images/KOrganizer_add_calendar.png
  1. Z výsledného seznamu prostředků vyberte DAV groupware prostředek:

../../_images/korganizer_resource_choice.png

V Kalendar:

  1. Otevřete Kalendar a v liště nabídek otevřete nastavení a pak zvolte Zdroje kalendáře -> Přidat kalendář:

../../_images/Kalendar_add_calendar.png
  1. Z výsledného seznamu prostředků vyberte DAV groupware prostředek:

../../_images/kalendar_resource_choice.png

V KOrganizer a Kalendar:

  1. Zadejte své uživatelské jméno. Jako heslo, je třeba vytvořit heslo pro konkrétní aplikaci / token (Více viz):

../../_images/korganizer_credentials.png
  1. Jako volbu serveru softwaru na podporu spolupráce zvolte Nextcloud:

../../_images/KOrganizer_groupware_server.png
  1. Zadejte URL adresu vámi využívaného Nextcloud serveru a (pokud je třeba) popis umístění instalace (cokoli co se nachází za prvním /, například mujnextcloud v https://exampe.com/mujnextcloud). Poté klikněte na Další:

../../_images/KOrganizer_server_address.png
  1. Nyní můžete spojení vyzkoušet, což pro úvodní spojení může chvíli trvat. Pokud to nefunguje, je možné se vrátit zpět a zkusit to napravit změnou nastavení:

../../_images/KOrganizer_test1.png ../../_images/KOrganizer_test2.png
  1. Zvolte název pro tento prostředek, například Práce nebo Doma. Ve výchozím stavu jsou synchronizovány jak CalDAV (kalendář) tak CardDAV (kontakty):

../../_images/KOrganizer_pick_resources.png

Poznámka

Pro prostředky kalendáře a kontaktů je možné ručně nastavit četnost obnovování. Ve výchozím stavu je toto nastaveno na 5 minut a mělo by být v pořádku pro většinu použití. Když vytvoříte novou schůzku, je ihned synchronizována na Nextcloud. Toto můžete chtít změnit pro úsporu energie v akumulátoru nebo tarifu mobilních dat, takže můžete položku aktualizovat kliknutím pravým tlačítkem na ni v seznamu kalendářů.

  1. Po pár sekundách až minutách (v závislosti na rychlosti vašeho připojení k Internetu) naleznete své kalendáře a kontakty v KDE Kontact aplikacích KOrganizer, Kalendar a KAddressBook, stejně jako v Plasma miniaplikaci kalendář:

../../_images/KOrganizer.png ../../_images/KDEPlasma.png ../../_images/kalendar_month_view.png ../../_images/KAddressBook.png