Přístup k souborům prostřednictvím webového rozhraní Nextcloud

K souborům v Nextcloud je možné přistupovat prostřednictvím jeho webového rozhraní. Soubory je zde možné vytvářet, zobrazovat jejich náhledy, upravovat, mazat, sdílet a sdílet dál dalším. Správce vámi využívaného Nextcloud tyto funkce může vypnout, takže pokud vám některé chybí, obraťte se na něj.

Obrazovka ukazující pohled Soubory.

Označování souborů štítky

Souborům je možné přiřazovat štítky. K jejich vytváření se dostanete otevřením zobrazení Podrobností o souboru. Pak zadejte své štítky. Pokud chcete zadat více než jeden štítek, stiskněte za každým z nich klávesu Enter. Všechny štítky jsou systémové a jsou sdílené všemi uživateli daného Nextcloud serveru.

Vytváření štítků souborů.

Poté je možné soubory podle štítků filtrovat a to použitím filtru štítků v levém postranním panelu:

Zobrazování štítků souboru.

Komentáře

Pokud chcete k libovolnému souboru či složce přidat nebo si přečíst komentář, použijte pohled Podrobnosti. Komentáře jsou viditelné každému, kdo má k souboru přístup:

Vytváření a zobrazování komentářů.

Přehrávač videí

Videa je možné přehrávat přímo v Nexcloud aplikací Přehrávač videa a to pouhým kliknutím na soubor. Zda video takto půjde přehrát závisí na použitém webovém prohlížeči a formátu videa. Pokud správce vámi využívaného Nexcloud zapnul takovéto přehrávání videa a přesto ve vámi používaném webovém prohlížeči nefunguje, může se jednat o problém s prohlížečem. Které formáty multimédií jsou ve webových prohlížečích podporované, naleznete v https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Supported_media_formats#Browser_compatibility.

Sledování filmu.

Ovládací prvky souborů

Nextcloud umí zobrazovat ikonové náhledy pro soubory s obrázky, obaly alb v MP3 souborech a textové soubory – pokud je toto zapnuto správcem serveru. Najeďte ukazatelem na soubor nebo složku a zobrazí se ovládací prvky pro následující operace:

Oblíbené

Kliknutím na hvězdičku vlevo od ikony souboru ho přidáte mezi oblíbené:

Označování souborů jako oblíbené.

Všechny své oblíbené položky naleznete také pomocí filtru Oblíbené v postranním panelu vlevo.

Přetékací nabídka

Přetékací nabídka (tři tečky) zobrazuje podrobnosti o souboru a umožňuje soubory přejmenovávat, stahovat a mazat:

Přetékací nabídka.

Pohled Podrobnosti zobrazuje informace z Aktivity, Sdílení a Verze:

Obrazovka s podrobnostmi.

Ikona ozubeného kolečka Nastavení níže vlevo umožňuje zobrazovat nebo skrývat skryté soubory ve webovém rozhraní Nextloud. Říká se jim také tečkové soubory, protože jejich názvy začínají na tečku, např. .mailfile. Tečka operačnímu systému sděluje, že v prohlížečích souborového systému má tyto soubory skrýt – tedy pokud nezvolíte, že mají být zobrazovány. Obvykle se jedná o soubory s nastaveními, takže možnost je skrýt napomáhá udržování přehlednosti.

Skrývání nebo zobrazování skrytých souborů.

Náhledy obsahu souborů

Kliknutím na název souboru si zobrazíte náhled jeho obsahu (pomocí vestavěných prohlížečů). Funguje to pro nekomprimované textové soubory, soubory formátu OpenDocument, videa a obrázky. Případně je toto možné i pro ostatní typy souborů, pokud správce Nextcloud zapnul příslušný modul. Pokud Nextcloud nemůže soubor zobrazit, zahájí namísto toho proces jeho stahování na váš počítač.

Ikony stavu sdílení

Jakákoli složka, která je sdílena, je označena překryvnou ikonou Sdíleno. Sdílení veřejným odkazem jsou označena symbolem řetězení. Nesdílené složky nejsou označené:

Ikony stavu sdílení.

Vytváření nebo nahrávání souborů a složek

Nahrávejte nebo vytvářejte nové soubory nebo složky přímo v Nextcloud složce kliknutím na tlačítko Nové v aplikaci Soubory:

Nabídka Nový soubor/složka/nahrání.

Tlačítko Nové poskytuje následující možnosti:

Šipka nahoru

Nahrajte soubory do Nextcloud ze svého počítače. Toto je možné udělat také jejich přetažením ze správce souborů, který v počítači používáte.

Textový soubor

Vytvoří nový textový soubor a přidá ho do složky, ve které se právě nacházíte.

Složka

Vytvoří novou složku v té, ve které se právě nacházíte.

Vybírání souborů či složek

Soubor/složku (či soubory/složky) je možné vybírat klikáním na jejich zaškrtávací kolonky. Pokud chcete vybrat všechny soubory ve složce, ve které se právě nacházíte, klikněte na zaškrtávací kolonku nacházející se na začátku výpisu souborů.

Když vyberete vícero souborů, můžete je všechny smazat, nebo si je stáhnout jako ZIP soubor pomocí tlačítek Smazat nebo Stáhnout, která se objeví nahoře.

Poznámka

Pokud tlačítko Stáhnout není viditelné, správce tuto funkci vypnul.

Filtrování zobrazení souborů

Levý postranní panel na stránce Soubory obsahuje několik filtrů pro rychlé řazení a správu vašich souborů.

Všechny soubory

Výchozí zobrazení; zobrazuje všechny soubory, ke kterým máte přístup.

Oblíbené

Soubory nebo složky označené žlutou hvězdičkou.

Nasdíleno vám

Zobrazí všechny soubory, nasdílené vám jiným uživatelem či skupinou.

Nasdíleno ostatním

Zobrazuje všechny soubory, které jste nasdíleli ostatním uživatelům či skupinám.

Sdíleno odkazem

Zobrazuje všechny soubory, které jste nasdíleli prostřednictvím veřejného odkazu.

Externí úložiště (volitelné)

Soubory na externích úložných zařízeních a službách, jako třeba Amazon S3, SMB/CIFS, FTP… ke kterým máte přístup.

Přesouvání souborů

Soubory a složky je možné přesouvat do libovolné složky pomocí přetahování.