Sdílení souborů

Uživatelé Nextcloud mohou soubory a složky sdílet. Možné cíle jsou:

  • veřejné odkazy

  • uživatelé

  • skupiny

  • okruhy

  • konverzace v talk

  • uživatelé nebo skupiny na federovaných Nextcloud serverech

Poznámka

Některé možnosti nemusí být k dispozici kvůli administrativnímu nastavení. Podrobnosti viz Dokumentace pro správce .

Interní sdílení s uživateli a skupinami

Při sdílení s uživateli, skupinami, okruhy nebo členy konverzace v Talk, oprávnění na obsah souborů a složek jsou upravitelná:

../../_images/sharing_internal.png

Jako příjemce sdílení můžete nastavit, zda chcete automaticky přijímat veškerá příchozí sdílení a přidávat je do své kořenové složky, nebo zda chcete být pokaždé dotázáni, zda chcete sdílení přijmout nebo odmítnout.

../../_images/sharing_internal_acceptNotification.png

Nastavení přijímání upravíte v Nastavení > Osobní > Sdílení:

../../_images/sharing_autoAcceptSetting.png

Ostatní s přístupem

Zda je soubor či složka přístupná ostatním skrze sdílení nadřazené složky ve stromu, naleznete kliknutím na Ostatní s přístupem na kartě sdílení:

../../_images/sharing_others-with-access__collapsed.png

Seznam zobrazuje všechny uživatele, skupiny, chaty atd., kterým byl udělen přístup ke stávajícímu objektu prostřednictvím sdílení nadřazené složky ve stromu:

../../_images/sharing_others-with-access__details.png

Kliknutím na tři tečky:

  • zobrazíte kdo inicioval sdílení

  • zobrazíte kde sdílení vzniklo (kliknutím se přenesete do složky, pokud do ní máte přístup)

  • zrušíte sdílení původního sdílení (přístupné pouze pro vlastníka sdílení)

Poznámka

Tato informace je viditelná pouze vlastníkovi souboru/složky nebo příjemcům sdílení, kteří mají oprávnění sdílet dál.

Federovaná sdílení

Federované sdílení vám umožňuje připojit sdílení souborů ze vzdálených Nextcloud serverů a ve výsledku tak vytvořit svůj vlastní cloud z Nextcloud instancí. Je možné vytvářet přímé odkazy na sdílení s uživateli z ostatních Nextcloud serverů.

Vytvoření nového federovaného sdílení

Federované sdílení je zapnuté ve výchozím stavu. Následujte tyto kroky pro vytvoření nového sdílení s ostatními Nextcloud nebo OwnCloud servery:

Jděte na stránku Soubory a klikněte na ikonu Sdílení na souboru nebo složce, kterou chcete nasdílet. V postranním panelu zadejte uživatelské jméno a URL adresu vzdáleného uživatele v podobě: <username>@<nc-server-url>. V tomto příkladu, je to bob@cloud.example.com:

../../_images/share-federation-1.png

Příjemci sdílení obdrží upozornění ve svých Nextcloud, které jim umožní příchozí sdílení buď přijmout nebo odmítnout:

../../_images/share-federation-2-notification.png

Přidání veřejného sdílení do Nextcloud

Nextcloud stránky pro sdílení veřejným odkazem nabízejí volbu pro přidání takového souboru či složky jako federovaného sdílení na vaší vlastní instanci Nextcloud. Stačí jen zadat své <username>@<nc-server-url> právě tak, jako je vyobrazeno pro odchozí sdílení výše:

../../_images/share-federation-3-public.png