Správa smazaných souborů

Když v Nextcloud smažete soubor, není okamžitě nadobro smazán, pouze přesunut do koše. Není nenávratně smazán, dokud ho nesmažete ručně, nebo dokud ho aplikace Smazané soubory nesmaže kvůli uvolnění prostoru pro nové soubory.

Své smazané soubory naleznete kliknutím na Smazané soubory na stránce Soubory ve webovém rozhraní Nextcloud. Zde budete moci soubory buď obnovit, nebo nadobro smazat.

Kvóty

Smazané soubory se nezapočítávají do kvóty úložiště. Dále se do ní započítávají jen vaše osobní soubory, nikoli tedy ty, které vám byly nasdíleny (další informace o kvótách viz Kvóta úložiště.)

Co se stane, když jsou smazány sdílené soubory

Mazání souborů se poněkud komplikuje, pokud se jedná o sdílené soubory, jak ilustruje tento scénář:

  1. Uživatel1 nasdílí složku „test“ uživateli2 a uživateli3

  2. Uzivatel2 (příjemce) smaže soubor/složku „dílčí“ v „test“

  3. Složka „dílčí“ bude přesunuta do koše uživatelů Uzivatel1 (vlastník) i Uživatel2 (příjemce)

  4. Ale Uzivatel3 nebude mít kopii „dílčí“ ve svém koši

Když Uzivatel1 smaže „dílčí“, pak je přesunuto do koše uživatele Uzivatel1. Je smazán i uživatelům Uzivatel2 a Uzivatel3, ale neocitne se v jejich koších.

Když soubory nasdílíte, ostatní uživatelé si je mohou zkopírovat, přesunout a sdílet dál dalším lidem – stejně, jako u ostatních souborů v počítači; Nexcloud nemá žádné magické schopnosti tomu zabránit.

Jak aplikace Smazané soubory spravuje prostor na úložišti

Aby bylo zajištěno, že uživatelé nepřekročí své kvóty na úložiště, aplikace Smazané soubory přidělí smazaným souborům nejvýše 50% v danou chvíli volného prostoru uživatele. Pokud vaše smazané soubory tento limit překročí, Nextcloud maže nejstarší soubory (soubory s nejstarším časovým razítkem, od doby co byly smazány) a pokračuje, dokud není limit využití opět splněn.

Nextcloud kontroluje stáří smazaných souborů pokaždé, když jsou ke smazaným souborům přidávány další. Ve výchozím stavu, smazané soubory jsou v koši ponechávány pod dobu 30 dnů. Správce Nextcloud serveru může tuto hodnotu upravit v souboru config.php nastavením hodnoty trashbin_retention_obligation. Soubory starší, než hodnota trashbin_retention_obligation budou nadobro smazány. Dále, Nextcloud po každém přidání nového souboru spočítá jaké je nejvyšší dostupné místo. Pokud smazané soubory překračují nové maximum umožněného prostoru, Nextcloud bude nadobro mazat tyto soubory z koše, kterým nejdříve končí platnost, dokud se opět nevejde do limitu.

Poznámka

Správce vámi využívané instance Nextcloud mohl nastavit období zachovávání souborů v koši a přepsat tak správu úložného prostoru. Další podrobnosti viz dokumentace pro správce .