Nahrávání velkých souborů

Při nahrávání souborů prostřednictvím webového klienta je Nextcloud omezen nastavením PHP a Apache. Ve výchozím stavu jsou v PHP nastavená nahrávání pouze do velikosti dvou megabajtů. Protože tento výchozí limit není tak úplně užitečný, doporučujeme, aby správce vámi používaného Nextcloud zvýšil velikosti příslušných proměnných pro uživatele.

Změna určitých proměnných Nextcloud vyžaduje přístupová práva správce. Pokud potřebujete vyšší limity pro nahrávání, než jaké jsou poskytovány ve výchozím stavu (nebo ty nastavené správcem vámi využívané instance):

  • Ohledně navýšení v těchto proměnných se obraťte na správce vámi využívané instance

  • Podívejte se do sekce v Dokumentaci pro správce, která popisuje jak spravovat limity velikosti nahrávaných souborů.