Správa verzí

Nextcloud podporuje jednoduchý systém pro správu verzí souborů. Verzování vytváří zálohy souborů, které jsou přístupné prostřednictvím panelu Verze v postranním panelu Podrobnosti. Tento panel obsahuje historii souborů, ve které můžete soubor vrátit do stavu k libovolné předchozí verzi. Změny učiněné v odstupech delších, než dvě minuty jsou ukládány v data/[uzivatel]/files_versions.

../../_images/files_versioning.png

To restore a specific version of a file, click the circular arrow to the right. Click on the timestamp to download it.

Aplikace pro správu verzí automaticky ukončuje platnost starých verzí a tím zajišťuje, že uživateli nedojde místo. Staré verze jsou mazány podle tohoto vzoru:

  • Z poslední sekundy je uchovávána jedna verze

  • Z posledních 10 sekund Nextcloud uchovává jednu verzi z každých dvou sekund.

  • Z poslední minuty Nextcloud uchovává jednu verzi z každých deseti sekund

  • Z poslední hodiny Nextcloud uchovává jednu verzi z každé minuty

  • Z posledních 24 hodin Nextcloud uchovává jednu verzi z každé hodiny

  • Z posledních 30 dnů Nextcloud uchovává jednu verzi z každého dne

  • Z dalších dnů, přesahujících posledních 30 dnů, Nextcloud uchovává jednu verzi z každého týdne

Verze jsou upraveny podle tohoto vzoru pokaždé, když je vytvořená nová verze.

The version app never uses more than 50% of the user’s currently available free space. If the stored versions exceed this limit, Nextcloud deletes the oldest versions until it meets the disk space limit again.

Naming a version

Varování

Naming a version is currently not available when the group folders or S3 versioning apps are enabled.

You can give a name to a version.

../../_images/files_versions_actions.png
../../_images/files_versions_naming.png

When a version has a name, it will be excluded from the automatic expiration process.

Deleting a version

Varování

Deleting a version is currently not available when the group folders or S3 versioning apps are enabled.

You can also manually delete a version without waiting for the automatic expiration process.