Správa verzí

Nextcloud podporuje jednoduchý systém pro správu verzí souborů. Verzování vytváří zálohy souborů, které jsou přístupné prostřednictvím panelu Verze v postranním panelu Podrobnosti. Tento panel obsahuje historii souborů, ve které můžete soubor vrátit do stavu k libovolné předchozí verzi. Změny učiněné v odstupech delších, než dvě minuty jsou ukládány v data/[uzivatel]/files_versions.

../../_images/files_versioning.png

Pro obnovení konkrétní verze souboru, klikněte na kruhovou šipku vpravo. Pro jeho stažení klikněte na časové razítko.

Aplikace pro správu verzí automaticky ukončuje platnost starých verzí a tím zajišťuje, že uživateli nedojde místo. Staré verze jsou mazány podle tohoto vzoru:

  • Z poslední sekundy je uchovávána jedna verze

  • Z posledních 10 sekund Nextcloud uchovává jednu verzi z každých dvou sekund.

  • Z poslední minuty Nextcloud uchovává jednu verzi z každých deseti sekund

  • Z poslední hodiny Nextcloud uchovává jednu verzi z každé minuty

  • Z posledních 24 hodin Nextcloud uchovává jednu verzi z každé hodiny

  • Z posledních 30 dnů Nextcloud uchovává jednu verzi z každého dne

  • Z dalších dnů, přesahujících posledních 30 dnů, Nextcloud uchovává jednu verzi z každého týdne

Verze jsou upraveny podle tohoto vzoru pokaždé, když je vytvořená nová verze.

Aplikace pro správu verzí nikdy nepoužije více než 50% volného místa, které má uživatel právě k dispozici. Pokud objem uložených verzí tento limit překročí, Nextcloud bude mazat nejstarší verze tak dlouho, až bude limit využití místa opět splněn.

Pojmenování verze

Verzi je možné dát název.

../../_images/files_versions_actions.png
../../_images/files_versions_naming.png

V případě, že verze má název, bude vynechána z procesu automatického skončení platnosti.

Smazání verze

Verzi je také možné smazat ručně a nečekat tak na proces automatického skončení platnosti.