Přenesení vlastnictví

Uživatelé mohou přenést vlastnictví souborů a složek na ostatní uživatele. Vlastnictví sdílení takto předávaných souborů/složek bude přeneseno taktéž.

 1. Jděte do Nastavení (nabídka vpravo nahoře) > Sdílení.

 2. V sekci Soubor klikněte na Zvolte soubor nebo složku pro přenesení. Otevře se dialog pro volbu souboru, který bude zobrazovat všechny soubory a složky v účtu daného uživatele.

 3. Vyberte soubor nebo složku a klikněte na Zvolit. Zobrazí se název zvoleného souboru nebo složky.

 4. V případě potřeby změny volby klikněte na Změnit.

 5. Zvolte nového vlastníka zadáním jeho jména do kolonky pro vyhledávání vedle Nový vlastník.

 6. Klikněte na Přenést.

  Poznámka

  Automatické dokončování uživatelského jména nebo výpisu může být omezeno kvůli administrativnímu nastavení viditelnosti. Podrobnosti viz Dokumentace pro správce .

 1. Cílový uživatel obdrží upozornění, ve kterém bude dotázán zda příchozí přenos přijímá nebo odmítá.

  ../../_images/transfer_ownership-accept.png
 2. Pokud přijato, cílový uživatel nalezne přenesené soubory a složky ve své kořenové složce pod složkou Přeneseno od [user] v [timestamp].

 3. Uživatel, od kterého pochází, obdrží upozorněním informaci o tom, zda bylo přijato či odmítnuto.