Projekty

Uživatelé mohou přiřazovat soubory, chaty a další položky do projektů. Různé aplikace budou tyto položky zobrazovat jako seznam, což uživatelům umožňuje skočit přímo na ně. Projekty prostupují celým Nexcloud. Když uživatel nasdílí soubor, který je součástí projektu, příjemce sdílení tento projekt také uvidí. Kliknutí na libovolnou položku v projektu vede přímo na něj, ať už se jedná o chat, soubor nebo úkol.

Vytvoření nového projektu

Nový projekt je možné vytvořit propojením dvou položek dohromady. Začněte otevřením postranního panelu pro sdílení souborů nebo složek.

../../_images/projects1.png

Klikněte na Přidat do projektu a vyberte typ položky, kterou chcete propojit se souborem/složkou, ve které se právě nacházíte. Otevře se výběr, který vám umožní vybrat například konverzaci v Talk.

../../_images/projects2.png

Jakmile byla položka vybrána, je vytvořen nový projekt a vypsán v panelu sdílení v postranním panelu. Stejný projekt se také objeví v postranním panelu sdílení u propojených položek.

../../_images/projects3.png

Položka seznamu zobrazuje pohotové odkazy na omezený počet položek. Otevřením kontextové nabídky je možné projekt přejmenovat a také rozbalit úplný seznam položek.

Přidání více položek do projektu

Pokud má být do stávajícího projektu přidána další položka, je možné tak učinit vyhledáním názvu projektu v nástroji pro výběr Přidat do projektu.

../../_images/projects4.png

Viditelnost projektů

Projekty neovlivňují přístup a viditelnost různých položek. Uživatelé uvidí projekty ostatních uživatelů pouze tehdy, pokud mají přístup ke všem obsaženým položkám.