Kvóta úložiště

Správce vámi využívaného Nextcloud může uživatelům nastavit kvóty využívání úložiště. Podívejte se na stránku Osobní nastavení a zjistíte, jakou máte kvótu a kolik jste z ní vyčerpali.

../../_images/quota1.png

Toto může být užitečné pro porozumění tomu, jak jsou kvóty počítány.

Metadata (náhledy, dočasné soubory, mezipaměti a šifrovací klíče) mohou zabrat přibližně až 10% prostoru na úložišti, ale nezapočítávají se do kvót pro uživatele. Některé aplikace ukládají informace v databázi, jako například aplikace Kalendář a Kontakty. Tato data jsou z kvóty taktéž vynechána.

Když vám ostatní uživatelé nasdílejí soubory, počítají se tyto soubory do kvóty úložiště vlastníka sdílení. Když nasdílíte složku a umožníte ostatním uživatelům nebo skupinám do ní nahrávat soubory, veškeré nahrané a upravené soubory se počítají z vaší kvóty. Když nasdílíte dál něco, co vám samotným bylo nasdíleno, kvóta pro takové sdílení je pořád počítána na vrub vlastníka původního sdílení.

Šifrované soubory jsou o něco málo větší, než ty nezašifrované. Do kvóty se započítává nešifrovaná velikost.

Smazané soubory, které se nacházejí v koši, se do kvót nezapočítávají. Koš je nastaven na 50% kvóty. Smazané soubory jsou uchovávány po dobu 30 dnů. Když objem smazaných souborů přesáhne 50% kvóty, pak jsou ty nejstarší nadobro mazány, dokud se celek nedostane pod 50%.

Poznámka

Správce vámi využívané instance mohl nastavit období zachovávání souborů v koši a přepsat tak správu úložného prostoru. Další podrobnosti viz dokumentace pro správce .

Když je zapnutá správa verzí, starší verze souborů nejsou započítávány do kvót.

Pokud vytvoříte veřejné sdílení přes URL a umožníte nahrávání, jakékoli nahrané soubory se počítají do vaší kvóty.