Dostęp do plików za pomocą interfejsu internetowego Nextcloud

Możesz uzyskać dostęp do swoich plików Nextcloud za pomocą interfejsu sieciowego Nextcloud, gdzie możesz tworzyć, przeglądać, edytować, usuwać, udostępniać oraz ponownie udostępniać pliki. Twój administrator Nextcloud ma możliwość wyłączenia tych funkcji, więc jeśli którejś brakuje w Twoim systemie, to zapytaj o to administratora serwera.

Ekran widoku Files (Pliki).

Oznaczanie plików

Możesz przypisać etykiety do plików. Aby utworzyć etykiety, otwórz szczegóły pliku. Następnie wpisz swoje etykiety. Aby wprowadzić więcej niż jedną etykietę, po utworzeniu każdej etykiety naciśnij klawisz powrotu. Wszystkie etykiety są etykietami systemowymi i są współdzielone przez wszystkich użytkowników na serwerze Nextcloud.

Tworzenie etykiet plików.

Następnie użyj filtru etykiet na lewym pasku bocznym, aby filtrować pliki według etykiet:

Przeglądanie etykiet plików.

Komentarze

Użyj widoku Szczegóły, aby dodawać i czytać komentarze dla dowolnego pliku lub katalogu. Komentarze są widoczne dla każdego, kto ma dostęp do pliku:

Tworzenie i przeglądanie komentarzy.

Odtwarzacz wideo

Możesz odtwarzać filmy w Nextcloud za pomocą aplikacji Video Player, po prostu klikając plik. Przesyłanie strumieniowe wideo przez natywny odtwarzacz wideo Nextcloud zależy od przeglądarki internetowej i formatu wideo. Jeśli administrator Nextcloud włączył przesyłanie strumieniowe wideo i nie działa w Twojej przeglądarce internetowej, może to być problem z przeglądarką. Zobacz https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Supported_media_formats#Browser_compatibility, aby poznać obsługiwane formaty multimedialne w przeglądarkach internetowych.

Oglądanie filmu.

Kontrolki plików

Nextcloud może wyświetlać podglądy miniatur plików graficznych, okładek MP3 i plików tekstowych, jeśli zostało to włączone przez administratora serwera. Umieść kursor nad plikiem lub katalogiem, aby wyświetlić elementy sterujące dla następujących operacji:

Ulubione

Kliknij gwiazdkę po lewej stronie ikony pliku, aby oznaczyć go jako ulubiony:

Oznaczanie ulubionych plików.

Możesz także szybko znaleźć wszystkie ulubione za pomocą filtra Ulubione na lewym pasku bocznym.

Rozszerzone menu

Rozszerzone menu (trzy kropki) wyświetla szczegóły pliku oraz umożliwia zmianę nazwy, pobieranie lub usuwanie plików:

Przepełnione menu.

Widok Szczegóły zawiera informacje o działaniach, udostępnianiu i wersjach:

Ekran szczegółów.

Ikona koła zębatego Ustawienia w lewym dolnym rogu umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie ukrytych plików w interfejsie internetowym Nextcloud. Są one również nazywane plikami dotfiles, ponieważ są poprzedzone kropką, np. .mailfile. Kropka mówi systemowi operacyjnemu, aby ukrył te pliki w przeglądarkach plików, chyba że zdecydujesz się je wyświetlić. Zwykle są to pliki konfiguracyjne, więc ustawienie opcji ich ukrycia zmniejsza bałagan.

Ukrywanie lub wyświetlanie ukrytych plików.

Podgląd plików

Możesz wyświetlać nieskompresowane pliki tekstowe, pliki OpenDocument, pliki wideo i pliki obrazów w osadzonych przeglądarkach Nextcloud, klikając nazwę pliku. Mogą istnieć inne typy plików, których podgląd możesz wyświetlić, gdy włączy je administrator Nextcloud. Jeśli Nextcloud nie może wyświetlić pliku, to rozpoczyna proces pobierania pliku na komputer.

Ikony stanu udostępniania

Każdy udostępniony katalog jest oznaczony ikoną nakładki Udostępniony. Udostępnione linki publiczne są oznaczone łańcuchem. Nieudostępnione katalogi są nie oznaczone:

Udostępnij ikony statusu.

Tworzenie lub wysyłanie plików i katalogów

Wyślij lub utwórz nowe pliki lub katalogi bezpośrednio w katalogu Nextcloud, klikając przycisk Nowy w aplikacji Files (Pliki):

Menu Nowy plik/katalog/wysyłanie.

Przycisk Nowy udostępnia następujące opcje:

Strzałka w górę

Wyślij pliki ze swojego komputera do Nextcloud. Możesz także wysyłać pliki, przeciągając i upuszczając je z menedżera plików.

Plik tekstowy

Tworzy nowy plik tekstowy i dodaje go do bieżącego katalogu.

Katalog

Tworzy nowy katalog w bieżącym katalogu.

Wybieranie plików lub katalogów

Możesz wybrać jeden lub więcej plików lub katalogów, klikając ich pola wyboru. Aby wybrać wszystkie pliki w bieżącym katalogu, kliknij pole wyboru znajdujące się u góry listy plików.

Po wybraniu wielu plików możesz usunąć je wszystkie lub pobrać jako plik ZIP za pomocą przycisków Usuń lub Pobierz, które pojawiają się u góry.

Informacja

Jeśli przycisk Pobierz nie jest widoczny, to najwidoczniej administrator wyłączył tę funkcję.

Filtrowanie widoku plików

Lewy pasek boczny na stronie Files (Pliki) zawiera kilka filtrów do szybkiego sortowania i zarządzania plikami.

Wszystkie pliki

Widok domyślny; wyświetla wszystkie pliki, do których masz dostęp.

Ulubione

Pliki lub katalogi oznaczone żółtą gwiazdką.

Współdzielone z Tobą

Wyświetla wszystkie pliki udostępnione Tobie przez innego użytkownika lub grupę.

Współdzielone z innymi

Wyświetla wszystkie pliki udostępnione innym użytkownikom lub grupom.

Współdzielone linkiem

Wyświetla wszystkie pliki udostępnione przez Ciebie za pośrednictwem linku publicznego.

Pamięć zewnętrzna (opcjonalnie)

Pliki, do których masz dostęp na zewnętrznych urządzeniach magazynujących i usługach, takich jak Amazon S3, SMB/CIFS, FTP…

Przenoszenie plików

Pliki i katalogi można przenosić, przeciągając i upuszczając je w dowolnym katalogu.