Limit miejsca

Twój administrator Nextcloud może ustawić limit miejsca dla użytkowników. Spójrz na swoją stronę ustawień osobistych, aby zobaczyć, jaki jest Twój limit i ile wykorzystałeś.

../../_images/quota1.png

Warto zrozumieć, w jaki sposób obliczany jest limit.

Metadane (miniatury, pliki tymczasowe, pamięć podręczna i klucze szyfrowania) zajmują około 10% miejsca na dysku, ale nie są wliczane do limitu użytkownika. Niektóre aplikacje przechowują informacje w bazie danych, na przykład aplikacja Calendar (Kalendarz) i Contacts (Kontakty). Te dane też są wyłączone z Twojego limitu.

Gdy inni użytkownicy udostępniają Tobie pliki, są one wliczane do limitu pierwotnego właściciela udostępnienia. Gdy udostępniasz katalog i zezwalasz innym użytkownikom lub grupom na przesyłanie do niego plików, wszystkie przesłane i edytowane pliki wliczają się do Twojego limitu. Gdy udostępniasz pliki, które zostały Tobie udostępnione, to ponowne udostępnienie nadal wlicza się do limitu pierwotnego właściciela udostępnienia.

Pliki zaszyfrowane są nieco większe niż pliki niezaszyfrowane; niezaszyfrowany rozmiar pliku jest obliczany do podstawy limitu.

Usunięte pliki, które nadal znajdują się w koszu, nie wliczają się do limitów. Kosz jest ustawiony na 50% tego limitu, natomiast termin ważności usuniętego pliku jest ustawiony na 30 dni. Gdy usunięte pliki przekroczą 50% przydzielonego limitu, usuwane są najstarsze pliki, aż suma spadnie poniżej 50%.

Informacja

Administrator może skonfigurować termin przechowywania plików w koszu, aby zastąpić standardowe zarządzanie przestrzenią dyskową. Zobacz dokumentację administratora, aby uzyskać więcej informacji.

Gdy kontrola wersji plików jest włączona, starsze wersje plików nie są wliczane do limitu.

Jeśli utworzysz udostępnienie publiczne za pośrednictwem adresu URL i zezwolisz na przesyłanie, wszystkie przesłane pliki będą wliczane do Twojego limitu.