Kontrola wersji

Nextcloud obsługuje prosty system kontroli wersji plików, który tworzy kopie zapasowe plików. Dostępne są one na zakładce „Wersje” na pasku bocznym szczegółów pliku. Ta zakładka zawiera historię pliku, w której można przywrócić plik do dowolnej poprzedniej wersji. Zmiany dokonywane w odstępach dłuższych niż dwie minuty są zapisywane w data/[użytkownik]/files_versions.

../../_images/files_versioning.png

Aby przywrócić określoną wersję pliku, kliknij okrągłą strzałkę po lewej stronie. Kliknij sygnaturę czasową, aby ją pobrać.

Aplikacja do obsługi wersji wygasa automatycznie stare wersje, aby użytkownikowi nie zabrakło miejsca. Ten wzorzec służy do usuwania starych wersji:

  • Przez pierwszą sekundę zachowujemy jedną wersję

  • Przez pierwsze 10 sekund Nextcloud zachowuje jedną wersję co 2 sekundy

  • Przez pierwszą minutę Nextcloud zachowuje jedną wersję co 10 sekund

  • Przez pierwszą godzinę Nextcloud przechowuje jedną wersję co minutę

  • Przez pierwsze 24 godziny Nextcloud przechowuje jedną wersję co godzinę

  • Przez pierwsze 30 dni Nextcloud przechowuje jedną wersję każdego dnia

  • Po pierwszych 30 dniach Nextcloud zachowuje jedną wersję co tydzień

Wersje są dostosowywane według tego wzoru za każdym razem, gdy tworzona jest nowa wersja.

Wersja aplikacji nigdy nie wykorzystuje więcej niż 50% dostępnego obecnie wolnego miejsca użytkownika. Jeśli przechowywane wersje przekraczają ten limit, Nextcloud usuwa najstarsze wersje, aż ponownie osiągnie limit miejsca na dysku.