Kontrola wersji

Nextcloud obsługuje prosty system kontroli wersji plików, który tworzy kopie zapasowe plików. Dostępne są one na zakładce „Wersje” na pasku bocznym szczegółów pliku. Ta zakładka zawiera historię pliku, w której można przywrócić plik do dowolnej poprzedniej wersji. Zmiany dokonywane w odstępach dłuższych niż dwie minuty są zapisywane w data/[użytkownik]/files_versions.

../../_images/files_versioning.png

To restore a specific version of a file, click the circular arrow to the right. Click on the timestamp to download it.

Aplikacja do obsługi wersji wygasa automatycznie stare wersje, aby użytkownikowi nie zabrakło miejsca. Ten wzorzec służy do usuwania starych wersji:

  • Przez pierwszą sekundę zachowujemy jedną wersję

  • Przez pierwsze 10 sekund Nextcloud zachowuje jedną wersję co 2 sekundy

  • Przez pierwszą minutę Nextcloud zachowuje jedną wersję co 10 sekund

  • Przez pierwszą godzinę Nextcloud przechowuje jedną wersję co minutę

  • Przez pierwsze 24 godziny Nextcloud przechowuje jedną wersję co godzinę

  • Przez pierwsze 30 dni Nextcloud przechowuje jedną wersję każdego dnia

  • Po pierwszych 30 dniach Nextcloud zachowuje jedną wersję co tydzień

Wersje są dostosowywane według tego wzoru za każdym razem, gdy tworzona jest nowa wersja.

The version app never uses more than 50% of the user’s currently available free space. If the stored versions exceed this limit, Nextcloud deletes the oldest versions until it meets the disk space limit again.

Naming a version

Ostrzeżenie

Naming a version is currently not available when the group folders or S3 versioning apps are enabled.

You can give a name to a version.

../../_images/files_versions_actions.png
../../_images/files_versions_naming.png

When a version has a name, it will be excluded from the automatic expiration process.

Deleting a version

Ostrzeżenie

Deleting a version is currently not available when the group folders or S3 versioning apps are enabled.

You can also manually delete a version without waiting for the automatic expiration process.