Udostępnianie plików

Użytkownicy Nextcloud mogą udostępniać pliki i katalogi. Możliwe docelowe opcje to:

  • linki publiczne

  • użytkownicy

  • grupy

  • kręgi

  • rozmowy

  • użytkownicy lub grupy na sfederowanych serwerach Nextcloud

Informacja

Niektóre opcje mogą być niedostępne z powodu konfiguracji administracyjnej. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji administratora.

Udostępnienia wewnętrzne użytkownikom i grupom

Podczas udostępniania użytkownikom, grupom, kręgom lub członkom rozmowy w Talku prawa do plików lub zawartości katalogów mogą być ustawiane:

../../_images/sharing_internal.png

Jako użytkownik dla którego zostało udostępnione udostępnienie możesz skonfigurować je następująco: czy chcesz automatycznie akceptować wszystkie przychodzące udostępnienia i dodawać je do katalogu głównego, czy też chcesz za każdym razem otrzymywać pytanie o zaakceptowaniu lub odrzuceniu udostępnienia.

../../_images/sharing_internal_acceptNotification.png

Aby dostosować ustawienie akceptacji, przejdź do Ustawienia > Osobiste > Udostępnianie:

../../_images/sharing_autoAcceptSetting.png

Inni z dostępem

Aby dowiedzieć się, czy plik lub katalog jest dostępny dla innych poprzez udostępnianie wyższego poziomu hierarchii katalogów, kliknij Inni z dostępem w zakładce udostępnienia:

../../_images/sharing_others-with-access__collapsed.png

Lista pokazuje wszystkich użytkowników, grupy, czaty itp., dla których bieżący obiekt uzyskał dostęp poprzez udostępnienia nadrzędnego katalogu w hierarchii:

../../_images/sharing_others-with-access__details.png

Kliknij w trzy kropki, aby:

  • zobaczyć, kto zainicjował udostępnianie

  • zobaczyć, gdzie zainicjowano udostępnianie (kliknij, aby przejść do katalogu, o ile masz do niego dostęp)

  • cofnij udostępnianie początkowego udostępnienia (dostępne tylko dla właściciela udostępnienia)

Informacja

Te informacje są widoczne tylko dla właściciela pliku/katalogu lub użytkowników dla których zostały udostępnione pliki z prawami do ponownego udostępniania.

Udostępnienia sfederowane

Udostępnianie federacyjne umożliwia montowanie udostępnionych plików ze zdalnych serwerów Nextcloud, w efekcie tworząc własną chmurę Nextclouds. Możesz tworzyć bezpośrednie linki udostępniania użytkownikom na innych serwerach Nextcloud.

Tworzenie nowego udostępnienia federacyjnego

Udostępnianie federacyjne jest domyślnie włączone. Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć nowe udostępnienie z innymi serwerami Nextcloud lub ownCloud:

Przejdź do strony Pliki i kliknij ikonę Udostępnij w pliku lub katalogu, który chcesz udostępnić. W pasku bocznym wprowadź nazwę użytkownika i adres URL zdalnego użytkownika w postaci: <username>@<nc-server-url>. W tym przykładzie jest to bob@chmura.przyklad.com:

../../_images/share-federation-1.png

Użytkownik dla którego zostały udostępnione pliki, otrzymuje powiadomienie w swojej witrynie Nextcloud, dzięki czemu może zaakceptować lub odrzucić przychodzące udostępnienie:

../../_images/share-federation-2-notification.png

Dodawanie udostepniania publicznego do Nextcloud

Strony Nextcloud udostępniania linku publicznego oferują opcję dodania tego pliku lub katalogu jako udostępnianie federacyjne do własnej instancji Nextcloud. Po prostu wprowadź swój <username>@<nc-server-url>, tak jak pokazano powyżej dla udostępnień wychodzących:

../../_images/share-federation-3-public.png